Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Globální svět.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Globální svět."— Transkript prezentace:

1 Globální svět

2 Obsah globalizace globální problémy

3 Globalizace Dokážeš vysvětlit pojem globalizace ? V jaké souvislosti jsi se s nim setkal(a)? Globalizace – můžeme ji chápat jako srůstání světa, jako změnu integrace společnosti na celosvětové úrovni, odráží se v mnoha oblastech, ale nejvíce ji zaznamenáváme v oblasti ekonomiky a kultury

4 Globalizace klady globalizace zápory globalizace
zvyšování životní úrovně zmírňování chudoby v rozvojových zemích stírání kulturních rozdílů zápory globalizace růst nezaměstnanosti velká zadluženost zejména rozvojových států ekologické dopady – znečištění životního prostředí

5 Globální problémy Globální = celosvětový, souhrnný
Dokážeš jmenovat problémy, které trápí současný svět?

6 Základní globální problémy
znečištění životního prostředí přelidnění hlad a podvýživa negramotnost civilizační nemoci AIDS, toxikomanie národní, náboženské a sociální konflikty

7 Znečištění životního prostředí
Narušení klimatu - oteplování, skleníkový efekt, tání ledovců Znečištění atmosféry – kyselé deště, ozónová díra, smog znečištění půdy – dopad kyselých dešťů, průmyslové zplodiny,havárie s únikem jedovatých látek do půdy Znečištění vody – odpadní zplodiny z továren, havárie s únikem jedovatých látek do vody, havárie ropných tankerů – moře a oceány

8 Přelidnění Naše planeta není osídlena rovnoměrně – důvodem jsou zejména přírodní podmínky, ale v současné době je počet obyvatel světa ovlivněn i životními podmínkami Od 18. století prudce stoupá počet obyvatel Země – v současné době 6 miliard lidí V Evropě dochází k populačnímu poklesu (klesá počet obyvatel - z důvodu nižší porodnosti) Asie, Afrika, Latinská Amerika – populační růst Důležitý ukazatel kvality života = naděje na dožití se určitého věku

9 Hlad a podvýživa Na světě se ročně vyprodukuje o 10% potravin více, než je potřeba pro nasycení všech obyvatel Země Paradox: Každý sedmý člověk trpí hladem a podvýživou – z toho každé třetí dítě – 850 milionů lidí 40 milionu lidí umírá ročně na následky hladu a podvýživy Nejhorší situace – Asie, Afrika Situace v Africe:

10 Negramotnost Jedná se o problém rozvojových zemí – chybí peníze na vzdělávací programy, nedostatek učitelů Nejhorší situace v Asii (351 milionů negramotných), Africe (143 milionů) a Latinské Americe (24 milionů) Pomoc zemím v této oblasti zajišťuje UNESCO

11 Civilizační nemoci Oběhové choroby
Srdeční a cévní onemocnění – kornatění tepen, infarkty Nádorové onemocnění Důvod – nesprávná výživa, nedostatek pohybu, znečištěné životní prostředí, stres

12 Národnostní, náboženské a sociální konflikty
Stále ve světě dochází ke konfliktům a střetům. Ty mají v současné době důvody zejména národnostní, náboženské a sociální. Často dochází k prolínání důvodů Národnostní konflikty – ohniska v současné době – oblast Palestiny, balkánský poloostrov.. Náboženské konflikty – stoupenci různých směrů islámu v Iránu a Iráku, muslimové a křesťané na Balkáně, konflikty v oblasti Palestiny, různá náboženství v Indii a v Africe Sociální konflikty – vyplývají z problémů v dané zemi (např. nedávno ve Francii v souvislosti s novým zákoníkem práce, Maďarsko…)

13 ÚKOL: Vyjmenuj hlavní světová náboženství
Jak by se daly řešit náboženské konflikty – navrhni řešení S čím souvisí národnostní problémy – jak by se daly řešit? Jak lze předcházet civilizačním nemocem? Jakou úlohu plní organizace UNESCO, UNICEF, WHO?

14 ÚKOL Vyjmenuj globální problémy typické pro Afriku:
Jaké globální problémy trápí Evropu? Které problémy mají společné Asie a Latinská Amerika?


Stáhnout ppt "Globální svět."

Podobné prezentace


Reklamy Google