Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vytvořila Šárka Houdková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vytvořila Šárka Houdková"— Transkript prezentace:

1 Vytvořila Šárka Houdková
Ekologie – Oceány Vytvořila Šárka Houdková

2 Příklady znečišťování:
O d p a d - v mnoha částech světa lidé zakopávají do země toxické – jedovaté – chemické látky a jiné nebezpečné odpadní produkty. Ty potom prosakují do půdy i do vody a ničí v nich život. K mořím se někdy chováme, jako by to byly skládky odpadu – příkladem je silně znečistěné Severní moře. Aby život v mořích a oceánech úplně nezanikl, musíme produkovat méně škodlivé odpadní produkty. Sklo, kovy, plasty či papír, s nimiž přicházíme denně do styku, se mohou po použití znovu zhodnotit ve výrobě, ovšem když je nebudeme vyhazovat, ale sbírat. Zhodnocováním druhotných surovin se zmenšuje odpad, snižuje znečisťování ovzduší a vody, uspoří se energie.

3 Z n e č i š ť o v á n í H a v a r i j n í z n e č i š ť o v á n í - kromě každodenního znečisťování dochází občas i k nečekanému, náhodnému úniku znečisťujících látek. Například když se poškodí tanker a ropa vytéká do moře, kde vytvoří na hladině obrovskou skvrnu. Tento druh znečistění znamená přímo pohromu, protože uhynou milióny ryb a mořských ptáků.

4 Moře a oceány Oceány a moře pokrývají více než 70 % zemského povrchu. Jejich síla a moc vyvolává mnoho nejrůznějších pocitů, od strachu až k úctě. Přesto jsou právě člověkem nejvíce zneužívány a znečišťovány.

5 ROPA Když ropa vyteče z tankeru, začne se roztékat po hladině oceánu. Zabijí plankton plovoucí při hladině, který je nejnižší úrovní oceánského potravního řetězce. Klesá populace rybího potěru, který se planktonem živí.

6 Ropa Proto málokterá ekologická katastrofa má tak dramatický průběh, jako ropné katastrofy na oceáně. Z tankeru Exxon Valdez vyteklo v roce 1989 celkem tun surové ropy. V roce 1978 z lodi Amoco Cadiz, plující podél anglických břehů směrem k Francii, vyteklo dokonce ještě 8krát více ropy.

7 Vodní planeta Naše Země je vodní planeta. Světový oceán zabírá 71 % jejího povrchu. Když se díváme z plující lodi na oceán, vidíme obrovské rozlohy vody, ale málo života (tzv. oceánské pouště). Mezi vlnami jen občas zahlédneme živé organismy.

8 Graf

9 Nedostatek potravy Dravci živící se rybím potěrem také nemají dostatek potravy a ubývá jich. To platí i pro mořské savce živící se rybami. Oceánsky potravní řetězec se rozpadá. Lipno

10 Zdroje:


Stáhnout ppt "Vytvořila Šárka Houdková"

Podobné prezentace


Reklamy Google