Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 06Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 06Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 06Číslo DUM 18 Předmět Biologie Tematický okruh Biologie a ekologie Název materiálu Znečištění hydrosféry Autor Mgr. Radka Nováková Datum tvorby březen 2013Ročník první Anotace Prezentace slouží k zopakování základních informací o hydrosféře a k seznámení žáků s faktory, které způsobují znečištění vody. Metodický pokyn Prezentace obsahuje schéma koloběhu vody pro zopakování základních informací o hydrosféře a úkol, ve kterém žáci určují do jaké kategorie patří příklady látek znečišťujících hydrosféru. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radka Nováková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Znečištění hydrosféry hydrosféra složení hydrosféry koloběh vody spotřeba vody znečištění vody

3 Zopakujte si: hydrosféra vodní obal Země vyskytuje se na Zemi ve třech skupenstvích: plynném – vodní pára kapalném – vodní toky a nádrže, dešťové kapky pevném – ledovce, sníh součást všech živých organismů tvoří většinou více než 50% jejich hmotnosti

4 Rozložení hydrosféry většinu vody obsahují oceány a moře tvoří souvislou vodní plochu světový oceán 361,3 mil. km² - což je 71 % zemského povrchu váže převážnou část oxidu uhličitého fytoplankton světového oceánu je zdrojem 30 – 50 % kyslíku (minimálně srovnatelné množství s tropickými deštnými pralesy) je zdrojem potravy, solí a minerálů.

5 Podle obrázku popište koloběh vody na Zemi Obr. 1

6 Pitná voda využitelná je pouze voda sladká (2,53 % celkového vodního objemu). většina pitné vody je vázána v ledovcích (68,4 %) hlavním zdroj vody pro člověka (necelé 1% veškeré vody na Zemi) voda ve vodních tocích voda podpovrchová znečišťování a poškozování vodních zdrojů, úbytek pitné vody v současné době je cca 1 miliarda lidí bez dostatečného zdroje pitné vody

7 Příčiny znečištění vody 1.patogenní organismy 2.netoxické organické látky 3.nadměrný obsah živin 4.toxické kovy 5.toxické organické látky 6.kyselé srážky 7.pevné látky ve vodě 8.zvyšování teploty vody 9.radioaktivita

8 Určete do které kategorie patří následující látky A.odpadní vody z papírenského a potravinářského průmyslu B.DDT, organická rozpouštědla, ropné látky C.sloučeniny Hg, Zn, Pb, Cd, Cr, Cu, As, Ni D.dusičnany a fosforečnany ze zemědělských hnojiv E.odpadní vody z lidských sídel F.oxidy síry a dusíku rozpuštěné ve srážkové vodě G.částečky pevných látek, smyvy z prašných povrchů H.těžba radioaktivních látek, havárie jaderných elektráren

9 Příčiny znečištění vody 1E, 2A, 3D, 4C, 5B, 6F, 7G, 8E, 9H

10 Zdroje BRANIŠ, Martin. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. Praha: Informatorium, 1999. ISBN 80-86073-52 Hydrosféra. (3. 04. 2014). Wikipedie: Otevřená encyklopedie. Získáno 07:23, 10. 04. 2014 z http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrosf%C3%A9ra&oldid=11357777. http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrosf%C3%A9ra&oldid=11357777 Obr. 1 MOYOGO. Wikimedia Commons. Wikimedia Commons [online]. 2010-06-03. [cit. 2014-04-10]. Dostupné pod licencí Creative Commons na: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_Cycle_-_blank.svghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Water_Cycle_-_blank.svg


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 06Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google