Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZNEČIŠŤOVÁNÍ ATMOSFÉRY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZNEČIŠŤOVÁNÍ ATMOSFÉRY"— Transkript prezentace:

1 ZNEČIŠŤOVÁNÍ ATMOSFÉRY
Název a adresa školy Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábřeží Dukelských Hrdinů 570 Rožnov pod Radhoštěm Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Využití ICT ve výuce Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_MAH.JUR.13 Stupeň a typ vzdělávání Odborné vzdělávání Vzdělávací oblast Meteorologie Vzdělávací obor Meteorologie a hydrologie Název tematické oblasti (sady) Název vzdělávacího materiálu Znečišťování atmosféry Druh učebního materiálu Powerpointová prezentace Anotace Prezentace slouží jako pomůcka k výuce i k procvičení učiva týkajícího znečišťování atmosféry. Klíčová slova Antropogenní a biogenní znečištění, emise, imise, zdroje znečišťování , smog, hlavní znečišťující látky, světelné znečištění. Ročník II. Typická věková skupina let Autor Ing. Jolana Juřicová Datum zhotovení

2 ZNEČIŠŤOVÁNÍ ATMOSFÉRY
Atmosféra vždy obsahuje znečisťující látky. Ty mohou být různého původu. ANTROPOGENNÍ ZNEČIŠTĚNÍ Je způsobeno člověkem Ohrožuje zdraví člověka Ohrožuje ekosystémy, poškozuje majetek BIOGENNÍ ZNEČIŠTĚNÍ Částečky půdy a hornin Pyl rostlin Krystalky mořské soli Sopečný popel, atd.

3 EMISE IMISE ZDROJ ZEMSKÝ POVRCH

4 ZNEČIŠŤOVÁNÍ ATMOSFÉRY
EMISE – exhaláty, znečišťující látky unikající ze zdroje do ovzduší IMISE – spady, znečišťující látky dopadající z ovzduší na zemský povrch Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší zde

5 ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ SPALOVÁNÍ FOSILNÍCH PALIV ZPRACOVÁNÍ ROPY
BAREVNÁ METALURGIE (VÝROBA Al, Cu, Pb, Zn) PAPÍRNY A CELULÓZKY ÚPRAVA UHLÍ, KOKSÁRNY SLÉVÁRNY, ŽELEZÁRNY, OCELÁRNY VÝROBA CEMENTU VÝROBA PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV DOPRAVA

6 SMOKE + FOG = SMOG SMOGOVÁ SITUACE stav mimořádně znečištěného ovzduší
úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM10 nebo troposférickým ozonem překročí některou z prahových hodnot

7 SMOG LONDÝNSKÝ SMOG REDUKČNÍ, ZIMNÍ INVERZE, MLHA
VZNIKÁ PŘI SPALOVÁNÍ FOSILNÍCH PALIV OXID SIŘIČITÝ, PRACH LOSANGELSKÝ SMOG OXIDAČNÍ, LETNÍ, FOTOCHEMICKÝ SLUNCE SVÍTÍ NA OXIDY DUSÍKU A UHLOVODÍKY VZNIKÁ JEDOVATÝ OZÓN

8 ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY (klikni na název)
PEVNÉ ČÁSTICE OXIDY DUSÍKU OXID SIŘIČITÝ OZÓN OXIDY UHLÍKU ORGANICKÉ SLOUČENINY

9 PEVNÉ ČÁSTICE = PRAŠNÝ AEROSOL, POLÉTAVÝ PRACH, TUHÉ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY ZDROJ: DOPRAVA, ZEMNÍ PRÁCE, VÝROBA STAVEBNÍCH HMOT VELIKOSTI ČÁSTIC (FRAKCE) : NAPŘ. PM 10 (ČÁSTICE DO 10 MIKROMETRŮ) CHEMICKÉ SLOŽENÍ ČÁSTIC: AZBESTOVÝ PRACH, KŘEMITÝ PRACH ONEMOCNĚNÍ PLIC, RAKOVINA PLIC, ÚMRTNOST KOJENCŮ, KONDENZAČNÍ JÁDRA – TVORBA MLH

10 OXIDY DUSÍKU NOX NO, NO2, N2O
ZDROJ SPALOVÁNÍ FOSILNÍCH PALIV, DOPRAVA (SPALOVACÍ MOTORY), STOUPAJÍCÍ TENDENCE BLOKUJE PŘENOS KYSLÍKU ČERVENÝMI KRVINKAMI, NARUŠUJE OZÓNOVOU VRSTVU, ZPŮSOBUJE KYSELÉ DEŠTĚ, SKLENÍKOVÝ PLYN

11 OXID SIŘIČITÝ SO2 SPALOVÁNÍ FOSILNÍCH PALIV S VYSOKÝM OBSAHEM SÍRY (NEKVALITNÍ HNĚDÉ UHLÍ) OD ROKU 1990 VELKÝ POKLES DÍKY ODSÍŘENÍ ELEKTRÁREN VZNIK KYSELÝCH DEŠŤŮ ( KOROZE OMÍTEK, ŽELEZNÝCH KONSTRUKCÍ, pH VODY)

12 TROPOSFÉRICKÝ OZÓN O3, JEDOVATÝ PLYN VZNIKÁ FOTOCHEMICKOU REAKCÍ

13 OXIDY UHLÍKU CO, CO2 SPALOVÁNÍ FOSILNÍCH PALIV, KOUŘENÍ, DOPRAVA, SKLENÍKOVÉ PLYNY CO: VÁŽE SE NA HEMOGLOBIN, OTRAVA V UZAVŘENÝCH MÍSTNOSTECH SE SPALOVACÍMI MOTORY, PŘI ŠPATNÉM ODVĚTRÁNÍ PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ, ČICHEM NEZJISTITELNÝ CO2: KARDIOVASKULÁRNÍ A NERVOVÉ PROBLÉMY, 10% SMRT

14 ORGANICKÉ SLOUČENINY NASYCENÉ A NENASYCENÉ UHLOVIDÍKY
KARCINOGENNÍ, MUTAGENNÍ POLYCYKLICKÉ AROMATICKÉ UHLOVODÍKY FORMALDEHYD, ACETON, BENZEN, METHAN, TOULEN CHLOROVANÉ UHLOVODÍKY – VZNIKAJÍ PŘI SPALOVÁNÍ PLASTŮ, NAPŘ. POLYCHLOROVANÉ BIFENILY (PCB)

15 SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ LIGHT POLLUTION
JEDNÁ SE O RUŠIVÉ OSVĚTLENÍ NOČNÍH NEBE, ZPŮSOBENÉ NADMĚRNÝM OSVĚTLENÍM V LIDSKÝCH SÍDLECH OMEZUJE ASTRONOMICKÉ POZOROVÁNÍ A MÁ VLIV NA ŽIVOČICHY VČETNĚ ČLOVĚKA JIZERSKÁ OBLAST TMAVÉ OBLOHY zde BESKYDSLÁ OBLAST TMAVÉ OBLOHY zde

16 PŘIŘAĎTE: PRAŠNÝ AEROSOL LONDÝNSKÝ SMOG FOTOCHEMICKÝ SMOG
LÁTKY UNIKAJÍCÍ ZE ZDROJE LÁTKY DOPADAJÍCÍ NA ZEM SVĚTELNÉ ZNEČIŠTĚNÍ KOUŘ, SPALOVÁNÍ UHLÍ LONDÝNSKÝ SMOG LIGHT POLLUTION EMISE PM 10 IMISE LOSANGELSKÝ SMOG

17 POUŽITÉ ZDROJE Autor prezentace Ing. Jolana Juřicová Foto autorka


Stáhnout ppt "ZNEČIŠŤOVÁNÍ ATMOSFÉRY"

Podobné prezentace


Reklamy Google