Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Významné oxidy Mgr. Helena Roubalová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Významné oxidy Mgr. Helena Roubalová"— Transkript prezentace:

1 Významné oxidy Mgr. Helena Roubalová
Chemie 8. ročník Významné oxidy Mgr. Helena Roubalová

2 Oxid uhličitý CO2 Vlastnosti: - bezbarvý nedýchatelný plyn
- má hustotu větší než je hustota vzduchu - částečně rozpustný ve vodě (limonády) Výskyt: - součást vzduchu (v současnosti vlivem lidské činnosti se zvyšuje jeho množství v atmosféře → skleníkový efekt → globální oteplování) Význam: - fotosyntéza (spolu s vodou se podílí na tvorbě kyslíku a cukru - rostliny)

3 Oxid uhličitý CO2 Vznik v přírodě: - dýchání - dokonalé hoření
C O2 → CO2 Použití: - limonády - hasicí přístroje (sněhové) - chladící zařízení („suchý led“)

4 Oxid uhelnatý CO Vlastnosti: - bezbarvý, jedovatý plyn
Vznik: - nedokonalé hoření 2C O2 → 2CO Výskyt: - součást výfukových plynů, kouře z cigaret, kouře z kamen - je složkou plynných paliv (svítiplyn) První pomoc při otravě: - postiženého vynést na čerstvý vzduch a poskytneme umělé dýchání - zavoláme rychlou lékařskou pomoc

5 Oxid siřičitý SO2 Vlastnosti: - bezbarvý plyn ostrého zápachu
- jedovatý, má leptavé účinky Vznik: - spalováním nekvalitního uhlí obsahujícího síru → podíl na vzniku kyselých dešťů ) Použití: - výroba kyseliny sírové - dezinfekce (síření) sudů, sklepů - výroba papíru - bělení vlny, bavlny

6 Oxidy dusíku NOx N2O – oxid dusný NO – oxid dusnatý
N2O3 – oxid dusitý NO2 – oxid dusičitý N2O5 – oxid dusičný - do ovzduší se dostávají činností spalovacích motorů → podílí se na vzniku kyselých dešťů - působí škodlivě na organismy (NO2 – je jedovatý a má leptavé účinky) - NO a NO2 meziprodukty výroby kyseliny dusičné

7 Oxid křemičitý Si O2 Vlastnosti : - pevná, chemicky velmi stálá látka
Výskyt: - nejhojnější minerál v zemské kůře (křemen) - součást písku, žuly a dalších hornin Použití: - výroba skla - stavebnictví - vodní filtr (úpravny vody) - výroba žárovzdorných materiálů - šperkařství (odrůdy křemene - polodrahokamy)

8 Oxid vápenatý Ca O Vlastnosti: - bílá pevná látka - má leptavé účinky
Výroba: - tepelný rozklad vápence ve vápenkách Ca CO3 → Ca O CO2 Použití: - „pálené vápno“ - stavebnictví (příprava hašeného vápna → malta, štuk) - výroba skla - vápnění půdy v zemědělství

9 Oxid hlinitý Al2O3 Výskyt v přírodě:
- bezbarvý nerost korund - barevné odrůdy safír (modrý), rubín (červený) Použití: - výroba hliníku (nerost bauxit) - výroba porcelánu - brusivo (smirek)

10 Opakování 1. Uveď název a vzorec oxidu, který způsobuje:
A/ skleníkový efekt B/ vznik kyselých dešťů 2. Popiš vznik skleníkového efektu a jak se tento jev projevuje na Zemi.

11 a/ plyn b/ jedovatý c/ těžší než vzduch
Opakování 3. Při jakém ději se v přírodě oxid uhličitý: A/ zpracovává B/ vzniká (2) 4. Vysvětli, co je to nedokonalé spalování uhlí a jaký oxid přitom vzniká. 5. Vyber správné odpovědi: Oxid uhličitý je za normálních podmínek: a/ plyn b/ jedovatý c/ těžší než vzduch d/ červený e/ pevný f/ nerozpustný ve vodě


Stáhnout ppt "Významné oxidy Mgr. Helena Roubalová"

Podobné prezentace


Reklamy Google