Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aromatické uhlovodíky (Areny)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aromatické uhlovodíky (Areny)"— Transkript prezentace:

1 Aromatické uhlovodíky (Areny)

2 cyklické sloučeniny obsahují konjugovaný systém dvojných vazeb delokalizovaný systém – elektrony rozprostřeny po celém kruhu, vytvářejí prstence nad a pod kruhem, nejedná se o jednoduché ani dvojné vazby (délka vazby 0,140 nm), jsou 1,5 - délka jednoduché vazby 0,154 nm, dvojné 0,134 nm jedná se o aromatické jádro

3 zisk z ropy nebo uhlí první připravená a nejjednodušší aromatická látka: benzen

4 benzen C6H6 Bezbarvá kapalina, nerozpustná ve vodě, zápach podobný ředidlům Vysoce hořlavá, toxická a karcinogenní látka (vstřebávání dýchacími cestami i kůží) Použití: výroba léčiv, výbušnin, plastů, rozpouštědlo

5 Toluen Naftalen (C10H8) vysoce hořlavý, zdraví škodlivý
inhalační droga Naftalen (C10H8) Pevná bílá látka, zdraví škodlivá Výroba z černého uhlí Dezinfekční látka, výroba barviv Anthracen Fenanthren

6 Zdroje uhlovodíků ropa zemní plyn uhlí Fosilní paliva
Žlutá až černá kapalina, směs uhlovodíků Zbytky těl drobných organismů Těžba vrty Zpracování frakční destilací ( benzín, petrolej, motorová nafta, mazut, asfalt, uhlovodíkové plyny – propan, butan) zemní plyn 90% methan, dále ethan, propan, butan, oxid uhličitý, dusík a jiné Palivo, surovina pro výrobu org. látek uhlí Směs vázaného C, H, O, N, S Různé druhy Karbonizace uhlí - vzniká koks (palivo při výrobě železa a vápna), koksárenský plyn (svítiplyn), dehet (získává se z něj benzen a naftalen)

7 Uhlovodíky v automobilismu
Benzin, nafta – směsi kapalných uhlovodíků Výroba z ropy frakční destilací Petrochemie Krakování – zisk pohonných látek z dalších frakcí ropy – obsahuje uhlovodíky s delším řetězcem (petrolej), které se krakováním štěpí na uhlovodíky s kratším řetězcem (benzin)

8 benzin Směs kapalných uhlovodíků (C5-C11), složení proměnlivé – alkany (60-65), cykloalkany, areny Kvalita se hodnotí oktanovým číslem – u čistého benzinu nízké – přídavek antidetonačních přísad, které ho zvyšují (olovo) Vysoce hořlavý, zdraví škodlivý motorová nafta Směs kapalných uhlovodíků (C12 – C22) Zdraví škodlivá

9 Pohonné látky a životní prostředí
Fosilní paliva Při spalování vznikají plynné exhalace nebezpečné pro životní prostředí Spalování benzinu: oxidy dusíku, oxid uhelnatý, oxid dusičitý Oxidy dusíku tvoří v ovzduší přízemní ozon Spalování nafty: oxid siřičitý, oxid sírový Kyselé deště - NO2, SO2, SO3 Katalyzátory Alternativní paliva

10                                                          <>


Stáhnout ppt "Aromatické uhlovodíky (Areny)"

Podobné prezentace


Reklamy Google