Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět: Chemie Ročník: 9.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět: Chemie Ročník: 9."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/ Předmět: Chemie Ročník: 9. Téma: Uhlovodíky – opakování Autor: Mgr. Kateřina Dostálová

2 Test Uhlovodíky 9. třída

3 Organické látky jsou sloučeniny
oxidů uhlíku odvozené od kyseliny uhličité vznikající v živých organismech všechny sloučeniny, kde se vyskytuje uhlík

4 2) V organických sloučeninách se vyskytují atomy těchto prvků:
jen C a H C, H, N, O, S, Cl jen N, O, S Cu, Ag, Au, Pt

5 3) Atom uhlíku je vždy: jednovazný dvojvazný trojvazný čtyřvazný

6 4) Atomy uhlíku se mohou vázat:
jen jednoduchou vazbou jen jednoduchou a dvojnou vazbou jednoduchou, dvojnou a trojnou vazbou jednoduchou, dvojnou, trojnou a čtvernou vazbou

7 5) Alkany jsou uhlovodíky
s jednoduchými vazbami s jednou dvojnou vazbou s jednou trojnou vazbou s dvěma dvojnými vazbami

8 6) Alkeny jsou uhlovodíky
s jednoduchými vazbami s jednou dvojnou vazbou s jednou trojnou vazbou s dvěma dvojnými vazbami

9 7) Alkyny jsou uhlovodíky
s jednoduchými vazbami s jednou dvojnou vazbou s jednou trojnou vazbou s dvěma dvojnými vazbami

10 8) Alkadieny jsou uhlovodíky
s jednoduchými vazbami s jednou dvojnou vazbou s jednou trojnou vazbou s dvěma dvojnými vazbami

11 9) Halogenderiváty jsou sloučeniny:
které obsahují skupinu –OH které obsahují skupinu –COOH které obsahují Cl, F, Br nebo I které obsahují skupinu =O

12 10) Alkoholy jsou sloučeniny:
které obsahují skupinu –OH které obsahují skupinu –COOH které obsahují Cl, F, Br nebo I které obsahují skupinu =O

13 11) Karbonylové sloučeniny:
obsahují skupinu –OH obsahují skupinu –COOH obsahují Cl, F, Br nebo I obsahují skupinu =O

14 12) Karboxylové kyseliny:
obsahují skupinu –OH obsahují skupinu –COOH obsahují Cl, F, Br nebo I obsahují skupinu =O

15 13) Mezi alkany patří: methan, propan, dekan penten, hepten, nonen acetylen, butyn, oktyn ethan, penten, hexyn

16 14) Mezi alkeny patří: methan, propan, dekan penten, hepten, nonen acetylen, butyn, oktyn ethan, penten, hexyn

17 15) Mezi alkyny patří: methan, propan, dekan penten, hepten, nonen acetylen, butyn, oktyn ethan, penten, hexyn

18 16) Chlorethan patří mezi:
karboxylové kyseliny aldehydy halogenderiváty alkoholy

19 17) Ethanol patří mezi: karboxylové kyseliny aldehydy halogenderiváty alkoholy

20 18) Formaldehyd patří mezi:
karboxylové kyseliny aldehydy halogenderiváty alkoholy

21 19) Kyselina mravenčí patří mezi:
karboxylové kyseliny aldehydy halogenderiváty alkoholy

22 20) Tento plyn je hlavní složkou zemního plynu, říká se mu důlní plyn, s kyslíkem tvoří výbušnou směs: acetylen buten methan pentan

23 21) Tato směs se používá jako palivo v domácnostech i do motorů automobilů, je těžší než vzduch:
methan-ethan ethan-propan propan-butan butan-pentan

24 22) Je to bezbarvý, hořlavý plyn, urychluje dozrávání ovoce, jeho polysloučenina se používá k výrobě sáčků na potraviny: deken okten buten ethen

25 23) Methan, ethan, propan a butan jsou:
pevné látky kapaliny plyny

26 24) Je to bezbarvý, hořlavý plyn, ve směsi s kyslíkem se používá ke svařování a řezání kovů:
propyn buten acetylen hexen

27 25) Benzen patří mezi: alkany alkeny alkyny areny

28 26) Nejreaktivnější jsou:
alkany alkeny alkyny areny

29 27) Patří mezi areny, jeho molekulu tvoří dvě benzenová jádra:
aceton fenol naftalen propanol

30 28) Mezi zdroje uhlovodíků patří:
nafta a benzin uhlí, ropa, zemní plyn vosky a parafiny oleje a tuky

31 29) Ropa se zpracovává: frakční filtrací frakčním odstřeďováním frakční destilací frakčním srážením

32 30) Exotermická reakce: je reakce, při které se teplo uvolňuje je reakce, při které se teplo spotřebovává je reakce s vodou

33 31) Je to hořlavá, jedovatá kapalina
31) Je to hořlavá, jedovatá kapalina. Požití malé dávky může způsobit oslepnutí: kyselina mravenčí kyselina octová methanol ethanol

34 32) Je to hořlavá kapalina, její požití způsobuje ztrátu koordinace a sebeovládání:
kyselina mravenčí kyselina octová methanol ethanol

35 33) Je to kapalina štiplavého zápachu, její 8% roztok se používá ke konzervování potravin:
kyselina mravenčí kyselina octová methanol ethanol

36 34) Reakcí kyseliny a hydroxidu vzniká:
voda a oxid voda a sůl kyseliny oxid a vodík voda a ester

37 35) Na obrázku je: propan butan pentan hexan

38 36) Na obrázku je: propan propen butan buten

39 37) Na obrázku je: methyn ethyn ethen ethan

40 38) Na obrázku je: pentan hexan cykloheptan cyklohexan

41 39) Na obrázku je: chlorethan chlorethen chlorpropan chlorpropen

42 40) Na obrázku je: kyselina octová ethanol acetaldehyd aceton


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět: Chemie Ročník: 9."

Podobné prezentace


Reklamy Google