Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uhlovodíky, rozdělení uhlovodíků, alkany

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uhlovodíky, rozdělení uhlovodíků, alkany"— Transkript prezentace:

1 Uhlovodíky, rozdělení uhlovodíků, alkany

2 Definice uhlovodíků CH ≡ CH, CH3 – CH2 – CH3, CH3 – CH3, CH2 = CH2
Úkol 1: Prohlédni si pozorně racionální vzorce čtyř výše uvedených uhlovodíků a doplň větu. Uhlovodíky jsou ……….. sloučeniny …… a ……. Kontrola: Uhlovodíky jsou dvouprvkové sloučeniny uhlíku a vodíku

3 Rozdělení uhlovodíků 1. Podle vazeb mezi uhlíky :
a/ Nasycené alkany / C – C / b/ Nenasycené - alkeny / C = C / - alkiny / C ≡ C / - areny 2. Podle tvaru řetězce mezi atomy uhlíku: a/ s otevřeným řetězcem b/ cyklické

4 Nasycené uhlovodíky - alkany
Jsou uhlovodíky s jednoduchými vazbami mezi atomy uhlíku. Úkol 2: Vyber alkany: CH ≡ CH, CH3 – CH2 – CH3, CH3 – CH3, CH2 = CH2 Kontrola: CH3 – CH2 – CH3, CH3 – CH3

5 Pozorně přečti text o názvosloví alkanů.
Ženevské názvosloví z r tvoří název uhlovodíku + koncovka –an. Obecný sumární vzorec alkanů je CnH2n+2. Homologickou řadu alkanů tvoří uhlovodíky,kde každý následující má o jeden uhlík a dva vodíky více.

6 Úkol 3: Podle informací na snímku 3 dokonči homologickou řadu alkanů.
1. Methan CH4 2. Ethan C2H6 3. Propan C3H8 4. Butan C4H10 5. Pentan C5H12 6. Hexan C6H14 7. Heptan C7H16 8. Oktan C8H18 9. Nonan C9H20 10. Dekan C10H22 CH4 CH3 - CH3 CH3 - CH2 - CH3 4. CH3-CH2-CH2-CH3 5. CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 6. CH3-CH2-CH2 -CH2-CH2-CH3 7. CH3-CH2-CH2 -CH2-CH2-CH2-CH3 8. CH3-CH2-CH2 -CH2-CH2-CH2-CH2- CH3 9. CH3-CH2-CH2 -CH2-CH2-CH2-CH2- CH2-CH3 10. CH3-CH2-CH2 -CH2-CH2-CH2-CH2- CH2-CH-CH3 Kontrola:

7 Úkol 4: Podle obrázků napiš tři hlavní přírodní zdroje uhlovodíků.
Použité obrázky: Image: Natural gas.jpg Image: ShellMartinez-refi.jpg Image: Coal bituminous.jpg Kontrola Ropa Zemní plyn Uhlí

8 Vlastnosti alkanů První čtyři alkany jsou plyny
vyskytující se v zemním plynu, další kapaliny, které jsou součástí ropy, alkany s větším počtem atomů uhlíku než 15 jsou pevné látky. Rozpouštějí se vzájemně, avšak ve vodě jsou nerozpustné. Všechny jsou nebezpečné hořlaviny. Úkol 5: Rozhodni, v jakém skupenství bude heptan při teplotě 200C, -950C a 1250C (tt = - 90,60C, tv = 98,40C). Kontrola: 200C kapalina - 950C pevná látka 1250C plyn

9 Stanovení teploty varu propanbutanové směsi
Úkol 6: Podle obrázku napiš teplotu varu propanbutanové směsi do zapalovače. Kontrola: -60C

10 Hoření propanbutanové směsi
Úkol 7: Uprav chemické rovnice hoření propanu a butanu. C3H8 + O2 → CO2 + H2O C4H10 + O2 → CO2 + H2O Kontrola: C3H8 + 5 O2 → 3CO2 + 4 H2O 2 C4H O2 → 8 CO2 + 10 H2O

11 Nebezpečné alkany Methan, nazývaný též bahenní (vzniká methanovým kvašením na dně rybníků) nebo důlní plyn (vyskytuje se také v uhelných dolech), je hlavní složka zemního plynu. Se vzduchem tvoří výbušnou směs, a pak stačí elektrická jiskra, aby došlo k neštěstí. Do zemního plynu se záměrně přidává páchnoucí přísada, aby se dal zjistit jeho únik. Jestliže cítíme v budově plyn a nezjistíme příčinu, nesmíme použít elektrický zvonek, ani otevřený oheň. Ihned informujeme plynárenskou pohotovost, Policii ČR, hasiče, centrální tísňovou linku. Úkol 8: Zjisti a napiš tel.čísla výše uvedených institucí. Kontrola: plynárenská pohotovost: hasiči: 150 Policie ČR: centrální tísňová linka: 112

12 Úkol 9: Podle obrázků napiš, k čemu se alkany užívají.
Použité obrázky: Image: Gas Station Hirošima.jpg Image: Vlammen gasboiler.jpg Kontrola: Pohonné hmoty Paliva

13 Izomery Definice izomerů: Kontrola: Úkol 10: C4H10 butan
Izomery jsou látky, které mají stejný vzorec ……., ale různý vzorec ………. a ………. Liší se rovněž svými ………. Kontrola: stejný vzorec sumární, ale různý vzorec racionální a strukturní. Liší se rovněž svými vlastnostmi. C4H10 butan CH3- CH2- CH2- CH3 tv = - 0,5 0C C4H10 methylpropan CH3 - CH - CH3 I CH3 tv = - 10,2 0C Úkol 10: Porovnej, čím se liší butan a methylpropan, a potom doplň definici izomerů.


Stáhnout ppt "Uhlovodíky, rozdělení uhlovodíků, alkany"

Podobné prezentace


Reklamy Google