Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/"— Transkript prezentace:

1 Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2673
Příjemce: Základní škola a Mateřská škola Větřní Školní 232 Větřní Téma hodiny: VY_32_INOVACE_CH9_12 Doporučeno pro: 9. ročník ZŠ Předmět: Chemie Autor: Mgr. Václava Ilkóová

2 Alkany nasycené uhlovodíky
obsahují pouze jednoduché vazby mezi atomy uhlíku C-C otevřený řetězec názvy končí koncovkou –an obecný vzorec CnH2n+2 (n = 1,2,3….) molekuly po sobě následujících alkanů jsou si podobné. Liší se vždy o stejnou skupinu –CH2–

3 TYPY VZORCŮ ALKANŮ Molekulový vzorec vyjadřuje druh
a počet atomů v molekule Racionální vzorec vyjadřuje druh a počet skupin atomů v molekule Strukturní vzorec vyjadřuje způsob vzájemného spojení vazbami atomů v molekule

4 Metan CH4 Etan C2H6 Propan C3H8 Butan C4H10 H― C ―H CH3 ―CH3
Název Vzorec molekulový racionální Vzorec strukturní Metan CH4 H― C ―H Etan C2H6 CH3 ―CH3 H― C ―C ―H Propan C3H8 CH3 ― CH2 ― CH3 H― C ― C ― C ― H Butan C4H10 CH3 ― CH2 ― CH2 ―CH3 H― C ― C ― C ―C ― H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H

5 Řada alkanů Název Molekulový vzorec Metan Etan Propan Butan Pentan
CH4 Etan C2H6 Propan C3H8 Butan C4H10 Pentan C5H12 Hexan C6H14 Heptan C7H16 Oktan C8H18 Nonan C9H20 Dekan C10H22

6 VLASTNOSTI ALKANŮ SKUPENSTVÍ - alkany CH4 až C4H10 jsou v běžných podmínkách plynné látky, alkany C5H12 až C14H30 jsou kapaliny a alkany od C15H32 jsou pevné látky TEPLOTA VARU se v řadě alkanů zvyšuje HUSTOTA - v pevném nebo v kapalném skupenství je menší než 1,0 g/cm3 ROZPUSTNOST – všechny alkany jsou ve vodě nerozpustné, ale vzájemně se dokonale mísí BARVA – čisté alkany jsou bezbarvé HOŘLAVOST – všechny alkany jsou zápalné a na vzduchu hořlavé

7 Významné alkany Metan CH4 Obr.1: Methan Obr.2: Methan

8 VÝSKYT Byl prokázán jako významná složka atmosféry planet slunečního systému, např. Uranu Tvořil i významnou součást praatmosféry Země Je hlavní složkou zemního plynu, bahenního plynu (mikrobiální rozklad celulózy v močálech) a bioplynu (rozklad zemědělských a městských odpadů)

9 VLASTNOSTI Bezbarvý plyn Hořlavý
Se vzduchem výbušný (nebezpečí výbuchu v dolech) Nerozpustný ve vodě

10 POUŽITÍ Palivo v domácnostech i v průmyslu (součást zemního plynu)
Výroba vodíku a acetylenu Výroba sazí pro gumárenský průmysl

11 Propan a butan Obr.3: Propan C3H Obr.4: Butan C4H10

12 VLASTNOSTI Bezbarvé plyny
Hořlavé, jejich směs se vzduchem v určitém poměru je výbušná! Větší hustota než vzduch Nerozpustné ve vodě, „plavou“ na ní, mají menší hustotu a rychle se odpařují

13 Kapalná směs obou uhlovodíků v ocelových lahvích je plynné palivo PROPAN-BUTAN
při jejich spalování vzniká jen málo znečisťujících látek → →palivo je výhodné z hlediska ochrany životního prostředí

14 POUŽITÍ Palivo do sporáků v domácnostech
Cestovní vařiče, lampy na svícení Palivo do motorů automobilů – alternativní palivo LPG pro pohon spalovacích motorů, LPG patří mezi nejekologičtější využívaná paliva

15 Úkol 1: Podle snímku 4 v prezentaci zakroužkuj alkany:
CH ≡ CH CH3 - CH2 – CH3 CH2 = CH CH3 – CH3 Úkol 2: Uprav chemické rovnice dokonalého hoření propanu a butanu: C3H O2 → CO H2O C4H O2 → CO H2O

16 Metodické doporučení Prezentace seznamuje s názvoslovím alkanů, tvorbou vzorců, významnými zástupci alkanů, jejich vlastnostmi a použitím.

17 BENEŠ, Pavel a kol. Základy chemie. 2. díl. 3. vyd
BENEŠ, Pavel a kol. Základy chemie. 2.díl. 3.vyd. Praha: Fortuna, s. ISBN , s. 36 Obr.1: MILLS, Ben. [cit ]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na www: : < Obr.2: Dbc334. [cit ]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na www: < Obr.3: Avitek. [cit ]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na www: < > Obr.4: Benjah-bmm27. [cit ]. Dostupný pod licencí Wikimedia Commons na www: 17


Stáhnout ppt "Škola pro děti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google