Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická učebnice – II

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická učebnice – II"— Transkript prezentace:

1 Elektronická učebnice – II
Elektronická učebnice – II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace 24.1 Vím, co jsou alkany. Vzpomeň si na přírodopis v šesté třídě. O čem jsme si při kapitole Vznik Země povídali? V době, kdy vznikala naše planeta, podstatnou část atmosféry Země tvořil methan. Dnes převažuje v atmosféře planet Neptun a Uran. Na Zemi patří ke skleníkovým plynům. Autor: Mgr. Petra Křivánková

2 24.2 Co již víme? Podle typu řetězce Podle typu vazeb Vazby
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 24.2 Co již víme? Podle typu řetězce Podle typu vazeb Vazby alifatické uhlovodíky acyklické uhl. alkany jednoduchá alkeny jedna dvojná alkyny jedna trojná alkadieny dvě dvojné cyklické uhlovodíky cyklické uhl. cykloalkany jednoduché cykloalkeny cykloalkyny aromatické uhl. = areny

3 24.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 24.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? ALKANY Alkany uhlovodíky s jednoduchou vazbou nasycené uhlovodíky = parafíny názvosloví: koncovka –an obecný vzorec: CnH2n+2 Základní uhlovodíky s jednoduchou vazbou METHAN CH4 HEXAN C6H14 ETHAN C2H6 HEPTAN C7H16 PROPAN C3H8 OKTAN C8H18 BUTAN C4H10 NONAN C9H20 PENTAN C5H12 DEKAN C10H22 hořlavé látky vzájemně rozpustné, ale ve vodě ne 1 – 4 C v řetězci – plyny, C – kapaliny, více C – pevné látky použití: paliva, chemické suroviny

4 24.4 Co si řekneme nového? propan C3H8, butan C4H10 methan CH4
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 24.4 Co si řekneme nového? propan C3H8, butan C4H10 methan CH4 použití ve směsích – tlakové nádoby, zdroj energie (přenosný) získávají se z ropy nejjednodušší uhlovodík, součást zemního, důlního a bahenního plynu čistý methan po zapálení hoří – exotermická reakce H H H H H H H │ │ │ │ │ │ │ H-C-C-C-H H-C-C-C-C-H │ │ │ │ │ │ │ H H H H H H H CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O CH O2  C + 2H2O 2CH4 + 3O2  2CO + 4H2O CO (oxid uhelnatý) se váže na krevní barvivo hemoglobin mnohem pevněji než kyslík  otrava  první pomoc – dostatek čerstvého vzduchu!

5 24.5 Procvičení a příklady Příklady Názvosloví alkanů
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 24.5 Procvičení a příklady Příklady Názvosloví alkanů Vytvoř vzorce těchto sloučenin: Lineární řetězec: koncovka -an, název podle počtu uhlíků Rozvětvený řetězec: vyhledám nejdelší řetězec a pojmenuji jej podle počtu C, koncovka –an pokud je více řetězců stejně dlouhých, zvolím si ten, kde je nejvíce bočních řetězců očísluji uhlíky v základním řetězci tak, aby postranní řetězce měly co nejnižší čísla pojmenuji postranní řetězce, místo koncovky –an mají koncovku –yl názvy postranních řetězců – abecedně pokud je více stejných řetězců – di, tri, tetra … propan, 2-methylbutan, 1-ethyl-2-methyloktan, dekan, 1,2-dimethylpentan Pojmenuj tyto sloučenin: CH3-CH2-CH3, CH2CH2CH2CH3, C7H16 CH3

6 24.6 Něco navíc pro šikovné Typy vzorců Izomerie
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 24.6 Něco navíc pro šikovné Typy vzorců Izomerie jako izomery označujeme látky stejného chemického složení (stejný souhrnný vzorec), ale lišící se uspořádáním atomů v molekule (konstitučním vzorcem) Souhrnný vzorec udává celkový počet prvků v řetězci CH4 – jeden uhlík, čtyři vodíky C6H14 – šest uhlíků, 14 vodíků Racionální vzorec zkrácený strukturní vzorec, bez valenčních čárek CH3 –CH2-CH2-CH3 Řetězová izomerie izomery se liší typem uhlíkového řetězce CH3 CH3 – CH– CH3 H H – C – H methan Konstituční vzorec strukturní vzorec, které ale neudává délky vazeb a úhly mezi vazbami CH3–CH2–CH2–CH3 butan isobutan, 2-methylpropan

7 Chemical structure of methane:
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemistry 24.7 CLIL ALKANES Consist of: hydrogen carbon H C Also paraffins or hydrocarbons Chemical structure of methane: Methane concentration in troposphere Methane - main component of natural gas

8 24.8 Test znalostí 1. Jaký je obecný vzorec alkanů? a/ CnH2n
Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 24.8 Test znalostí 1. Jaký je obecný vzorec alkanů? a/ CnH2n b/ Cn-2H2n c/ CnH2n+2 d/ CnH2n-2 3. CH3–CH2–CH2–CH3 - izomerem je: a/ b/ c/ CH3-CH2-CH3 d/ C4H10 2. Vzorec udávající celkový počet prvků ve vzorci se nazývá: a/ racionální b/ strukturní c/ souhrnný d/ zkrácený 4. Nejjednodušší uhlovodík je: a/ propan b/ butan c/ ethan d/ methan Správné odpovědi: H H – C – H c a d CH3 CH3 – CH– CH3 Test na známku

9 24.9 Použité zdroje a citace
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 24.9 Použité zdroje a citace (slide 1) (slide 3) (slide 4) (slide 6) (slide 7) Obrázky z databáze klipart

10 24.10 Anotace Autor Mgr. Petra Křivánková Období 01 – 06/2012 Ročník
Elektronická učebnice - II. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Chemie 24.10 Anotace Autor Mgr. Petra Křivánková Období 01 – 06/2012 Ročník 9. ročník Klíčová slova Alkany, izomerie, souhrnný/ racionální/ konstituční vzorec, methan, propan, butan Anotace Prezentace popisující alkany - jejich vlastnosti, využití, použití, význam.


Stáhnout ppt "Elektronická učebnice – II"

Podobné prezentace


Reklamy Google