Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organická chemie organické sloučeniny vznikají životní činností rostlin a živočichů – při látkových přeměnách v organismech jsou základní stavební složkou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organická chemie organické sloučeniny vznikají životní činností rostlin a živočichů – při látkových přeměnách v organismech jsou základní stavební složkou."— Transkript prezentace:

1 Organická chemie organické sloučeniny vznikají životní činností rostlin a živočichů – při látkových přeměnách v organismech jsou základní stavební složkou jejich těl (tzv. ústrojné látky) některé z nich se však v přírodě nevyskytují – byly vytvořeny uměle (plasty, syntetická vlákna, …) organické sloučeniny obsahují – C, H, O, N, S, P, halogeny

2 Vlastnosti uhlíku v organických sloučeninách
C je základní prvek všech org. sloučenin atomy C jsou vždy čtyřvazné – oxidační číslo je IV atomy C se navzájem vážou → tvoří uhlíkaté řetězce: přímé (lineární) -C-C-C-C- rozvětvené -C-C-C- -C- uzavřené=cyklické C C C C

3 Vlastnosti uhlíku v organických sloučeninách
atomy C mohou tvořit různé vazby: jednoduché -C-C-C- dvojná C=C násobné trojná -C≡C-

4 Uhlovodíky jsou dvouprvkové sloučeniny C a H
dělí se podle typu uhlíkatého řetězce a vazeb:

5 Uhlovodíky jsou dvouprvkové sloučeniny C a H
dělí se podle typu uhlíkatého řetězce a vazeb: acyklické alkany – samé jednoduché vazby nasycené alkeny – 1 dvojná vazba alkadieny – 2 dvojné vazby nenasycené alkiny – 1 trojná vazby cyklické cykloalkany – samé jednoduché vazby, uzavřené do kruhu areny – mají benzenové jádro

6 Typy vzorců Strukturní – zapisuje všechny vazby v molekule
Racionální – jen vazby mezi atomy uhlíku CH3-CH2-CH3 Molekulový – pouze počty atomů, ne struktura C3H6

7 Alkany acyklické uhlovodíky se samými jednoduchými vazbami
homologická řada: Název Strukturní vzorec Racionální vzorec Molekulový vzorec methan                          CH4 ethan                                  CH3CH3; (CH3)2 C2H6 propan                                         CH3CH2CH3 C3H8 butan                                                  CH3(CH2)2CH3 C4H10

8 Alkany acyklické uhlovodíky se samými jednoduchými vazbami
homologická řada: pentan hexan heptan oktan nonan dekan undekan dodekan obecný vzorec alkanů CnH2n+2

9 Vlastnosti alkanů 1 – 5 atomů C – plyny – nejvíce obsažené v zemním plynu 6 – 14 atomů C – kapaliny od 15 atomů C – pevné látky – nejvíce obsažené v ropě čisté alkany bezbarvé, vzájemně se mísí, ve vodě nerozpustné hořlavé

10 Vlastnosti alkanů Methan
na Uranu součást atmosféry nebo kapalný – tvoří oceány součást zemního plynu (90%), bioplynu (60%) bezbarvý plyn, snadno zápalný, nerozpustný ve vodě těžší než vzduch, v určitém poměru se vzduchem tvoří výbušnou směs užití: palivo výroba vodíku, acetylénu, čistých sazí

11 Vlastnosti alkanů Propan a butan
kapalná směs stlačená v ocelových lahvích užití: palivo v domácnostech, v automobilech = LPG – ekologicky šetrné náplň do zapalovačů

12 Vlastnosti alkanů Oktan oktanové číslo – určuje kvalitu benzínu

13 Hoření alkanů probíhá buď dokonalým nebo nedokonalým způsobem
při dokonalém → H2O + CO2 při nedokonalém → H2O +C (saze) DH: …CH4 + …O2 → …H2O + …CO2 …C2H6 + …O2 → …H2O + …CO2 . ...C3H8 + …O2 → …H2O + …CO2 …C4H10 + …O2 → …H2O + …CO2 NH: …CH4 + …O2 → …H2O + …C …C2H6 + …O2 → …H2O + …C . ...C3H8 + …O2 → …H2O + …C …C4H10 + …O2 → …H2O + …C


Stáhnout ppt "Organická chemie organické sloučeniny vznikají životní činností rostlin a živočichů – při látkových přeměnách v organismech jsou základní stavební složkou."

Podobné prezentace


Reklamy Google