Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

jméno autora Mgr. Eva Truxová název projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "jméno autora Mgr. Eva Truxová název projektu"— Transkript prezentace:

1 jméno autora Mgr. Eva Truxová název projektu Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ číslo šablony V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd předmět chemie pořadové číslo DUM 16

2 Uhlovodíky - alkany Anotace
Učební materiál definuje pojem uhlovodíků, jejich rozdělení, dále přibližuje názvosloví, vlastnosti, užití alkanů Jeho základem je výkladový text, z něhož vycházejí cvičení a úkoly pro žáky Autor Mgr. Eva Truxová Očekávaný výstup rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití Druh učebního materiálu prezentace Druh interaktivity kominované Cílová skupina žák Stupeň a typ vzdělávání základní vzdělání – druhý stupeň Typická věková skupina let

3 Uhlovodíky dvouprvkové sloučeniny uhlíku a vodíku
atomy uhlíku se váží s jinými atomy obvykle čtyřmi vazbami říkáme, že atom uhlíku je čtyřvazný (kolem uhlíku „napočítáme“vždy čtyři valenční čárky)

4 Rozdělení uhlovodíků:
1. Podle vazeb mezi uhlíky: a) nasycené – alkany / C – C / b) nenasycené - alkeny / C = C / 2. Podle tvaru řetězce mezi atomy uhlíků: a) s otevřeným řetězcem b) cyklické - alkiny / C ≡ C /

5 (kde n je počet atomů uhlíku v molekule).
Vlastnosti alkanů - uhlovodíky s jednoduchou vazbou - koncovka - an - tvoří homologickou řadu - každý následující uhlovodík se liší od předchozího přírůstkem skupiny atomů -CH2- - obecný vzorec – CnH2n+2 (kde n je počet atomů uhlíku v molekule).

6 ALKANY

7 Vlastnosti alkanů plyny (C 1- 4) vyskytující se v zemním plynu
kapaliny (C 5 -15) v ropě pevné (C > 15) vzájemně se mísí ve vodě jsou nerozpustné všechny jsou nebezpečné hořlaviny

8 zástupci první čtyři methan, ethan, propan a butan musíte si zapamatovat

9

10

11 Methan CH4 vlastnosti: nejjednodušší uhlovodík
hlavní složka zemního plynu patří ke skleníkovým plynům jeho směs se vzduchem je výbušná čistý po zapálení klidně hoří              strukturní vzorec racionální vzorec CH4

12 methan a) bahenní (vzniká methanovým kvašením na dně rybníků)
b) důlní plyn (vyskytuje se v uhelných dolech)

13 použití palivo v domácnosti
surovina pro výrobu vodíku, acetylénu a sazí

14 Ethan C2H6

15 MODEL

16 ETAN

17 ethan vlastnosti: bezbarvá, plynná, hořlavá látka těžší než vzduch
součást zemního plynu použití: palivo v domácnostech i průmyslu surovina pro získání (syntézu) organických látek

18 propan a butan vlastnosti: bezbarvé plyny hořlavé se vzduchem výbušné
použití: jako palivo do sporáků,vařičů,lamp na svícení (kde není zaveden zemní plyn) jako palivo do motorů automobilů

19 propan

20 butan

21 Úkol 1:

22 BUTAN PROPAN C3H8 C4H10

23 Úkol 2: Výsledky jsou pod barevnými kruhy

24 Úkol 3: Vyber alkany CH ≡ CH CH3 – CH2 – CH3 CH3 – CH3 CH2 = CH2 b, c

25 Hoření uhlovodíků Hořením uhlovodíků vzniká oxid uhelnatý a voda, popřípadě i saze. Ano Ne

26 Úkol 4: uprav chemické rovnice hoření propanu a butanu
C3H8 + O2 → CO2 + H2O C4H10 + O2 → CO2 + H2O Kontrola: C3H8 + 5 O2 → 3CO2 + 4 H2O 2 C4H O2 → 8 CO H2O

27 Cykloalkany cyklos = kruh

28 cyklohexan

29 cyklohexan molekulový vzorec C6H12 strukturní vzorec racionální vzorec

30 Vlastnosti a použití vlastnosti: obsahuje 6 uhlíků vázaných v kruhu
kapalná a hořlavá látka získává se z ropy použití: rozpouštědlo surovina pro výrobu plastů

31 Zdroje:


Stáhnout ppt "jméno autora Mgr. Eva Truxová název projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google