Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemie."— Transkript prezentace:

1 Chemie

2

3 Sekunda (2 hodiny týdně, 66 hodin za rok)
1. Pozorování, pokus a bezpečnost 2. Směsi a chemické látky 3. Voda a vzduch 4. Složení látek 5. Chemické prvky 6. Chemické reakce 7. Halogenidy, oxidy, sulfidy

4 Sekunda teoretická výuka je doprovázena několika laboratorními pracemi

5 Tercie (2 hodiny týdně, 66 hodin za rok)
1. Kyseliny a hydroxidy 2. Soli, neutralizace 3. Redoxní reakce 4. Paliva a získávání energie 5. Uhlovodíky

6 Tercie

7 Kvarta (2 hodiny týdně, 66 hodin za rok)
1. Složení látek 2. Plyny, nekovy, kovy 3. Oxidy, kyseliny a hydroxidy 4. Uhlovodíky a jejich deriváty 5. Syntetické a přírodní látky 6. Energetika chemických rekcí 7. Laboratorní práce

8 Kvarta teoretická výuka je doprovázena několika laboratorními pracemi

9 1. ročník (2 hodiny týdně, 66 hodin za rok)
1. Obecná chemie 2. p – prvky 3. Opakování 4. Laboratorní práce

10 1. ročník

11 2. ročník (3 hodiny týdně, 99 hodin za rok, z toho 1 hodina týdně laboratorních cvičení)
1. Kovy MPT 2. Uhlovodíky 3. Deriváty uhlovodíků 4. Opakování

12 2. ročník 2 teoretické hodiny týdně
2 hodiny laboratorních prací jednou za 14 dní

13

14

15

16 3. ročník (3 hodiny týdně, 99 hodin za rok, z toho 1 hodina týdně laboratorních cvičení)
1. Dusíkaté deriváty 2. Kyslíkaté deriváty 3. Syntetické polymery 4. Přírodní látky 5. Úvod do biochemie 6. Opakování

17 3. ročník 2 teoretické hodiny týdně
2 hodiny laboratorních prací jednou za 14 dní

18 4. ročník (1 hodiny týdně, 30 hodin za rok)
1. Opakování biochemie 2. Biochemické cykly 3. Využití organických sloučenin 4. Chemie životního prostředí

19 4. ročník – Seminář z chemie (2 hodiny týdně, 60 hodin za rok)
1. Základní pojmy a veličiny 2. Stavba a vlastnosti látek 3. Chemická termodynamika 4. Rychlost chemických reakcí 5. Chemické rovnováhy 6. Periodická soustava 7. Systematizace poznatků

20 Maturitní otázky z chemie
1. Chemické pojmy 2. Stavba atomu 3. Elektronový obal 4. Periodická soustava prvků 5. Chemická vazba 6. Chemické reakce 7. Chemická kinetika 8. Vodík a kyslík 9. Halogeny 10. Chalkogeny

21 11. Prvky p3 12. Prvky p2 13. Prvky p1 14. Prvky s 15. Prvky d a f 16. Nasycené uhlovodíky 17. Nenasycené uhlovodíky 18. Aromatické uhlovodíky 19. Halogenderiváty uhlovodíků 20. Dusíkaté deriváty

22 21. Hydroxysloučeniny 22. Karbonylové sloučeniny 23. Karboxylové kyseliny 24. Makromolekulární látky 25. Heterocyklické sloučeniny a alkaloidy 26. Sacharidy 27. Nukleové kyseliny a bílkoviny 28. Regulace biochemických dějů 29. Chemická energetika 30. Metabolismus látek

23 výuka probíhá v učebně chemie vybavené videem a dataprojektorem
LP probíhají v laboratoři chemie – každé dvojici slouží laboratorní stůl vybavený laboratorními pomůckami a chemikáliemi areál chemie doplňuje přípravna a kabinet chemie s knihovnou

24 Učebna chemie

25 Laboratoř

26 Kabinet chemie

27 Přípravna

28 Učebnice napsaná kolegou Jaroslavem Fikrem


Stáhnout ppt "Chemie."

Podobné prezentace


Reklamy Google