Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální učební materiál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální učební materiál"— Transkript prezentace:

1 Digitální učební materiál
Autor: Mgr. Iveta Semencová Předmět/vzdělávací oblast: Chemie Tematická oblast: Organická chemie Téma: Názvosloví organických sloučenin Ročník: 1.- 3.ročník Datum vytvoření: prosinec 2013 Název: VY_32_INOVACE_ CHE Anotace: Žáci se naučí používat vazby jednoduché a násobné. Umí sestavit podle počtu C a H jednoduché vzorce a určovat jejich systematické i triviální názvy. Prezentace přináší spojení učebního materiálu s reálným životem. Jeho interaktivita spočívá i ve využití hypertextových odkazů na internet, audio a video ukázky a lze ji zvýšit použitím interaktivní tabule. Problémové otázky podněcují diskuzi, udržují pozornost žáků a zvyšují jejich aktivitu. Metodický pokyn: Materiál má multifunkční využití, je vhodný nejen k výkladu, k ověřování znalostí, ale i k samostatnému studiu. Je možné jej použít i k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2 Názvosloví organických sloučenin

3 Názvosloví uhlovodíků
Základní pravidlo pro tvoření vzorců a názvů sloučenin: Uhlík je ve sloučeninách vždy 4vazný Vodík je ve sloučeninách vždy 1vazný Kyslík a síra jsou ve sloučeninách 2vazné Dusík je ve sloučeninách vždy 3vazný Alkalické kovy jsou ve sloučeninách 1vazné Pořadí vazeb a funkčních skupin se řídí nejbližším uhlíkem

4 Tvoření názvů organických sloučenin
Názvosloví organických sloučenin vychází z jednoduchých uhlovodíků náhradou koncovky podle typu vazby mezi uhlíky nebo podle typu derivátů. Řada organických sloučenin má i triviální(lidové) názvy (methylalkohol=methanol=dřevný líh).

5 Základní uhlovodíky – alkany C-C
CH4 methan C2H6 ethan C3H8 propan C4H10 butan C5H12 pentan C6H14 hexan C7H16 heptan C8H18 oktan C9H20 nonan C10H22 dekan

6 Alkeny (= C=C=) -koncovka en = jedna dvojná vazba H2C=CH2 eth en
CH3 - CH3 eth an

7 Alkyny (- C C -) -koncovka yn = jedna trojná vazba HC=CH eth yn
CH3 - CH3 eth an acethylen

8 Alkadieny CH3 – CH2 –CH2 – CH3 but an H3C-CH=C=CH2 1,2 - buta dien
-koncovka dien = dvě dvojné vazby CH3 – CH2 –CH2 – CH3 but an H3C-CH=C=CH2 1,2 - buta dien

9 Halogenderiváty (-X halový prvek F, Cl, Br, I)
Halogenderivát vznikne nahrazením jednoho nebo více vodíků F,Cl, Br, I. H2CCl-CH3 chlorethan CH3 - CH3 eth an

10 Hydroxyderiváty (-OH hydroxy skupina)
Hydroxyderivát vznikne nahrazením jednoho nebo více vodíků skupinou OH. Alkoholy, fenoly – koncovka OL CH3 - CH3 ethan Ethanol-ethylalkohol-líh methan Methanol-methylalkohol-dřevný líh

11 Karboxylové kyseliny (-COOH skupina)
Karboxylová kyselina se vyznačuje skupinou –COOH. Skupina je součástí počtu uhlíků. CH3 - CH3 ethan Kyselina ethanová- octová

12 Přiřaďte správné názvy ke vzorcům
Procvičování Přiřaďte správné názvy ke vzorcům propan 2-penten 3-hexyn CH CH 3,4 - oktadien ethyn heptan 1-fluorbutan

13 Procvičování propan 2-penten 3-hexyn CH CH 3,4 - oktadien ethyn heptan
Správné řešení: propan 2-penten 3-hexyn CH CH 3,4 - oktadien ethyn heptan 1-fluorbutan

14 Použité zdroje: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Semencová. BANÝR, Jiří a Pavel BENEŠ. Chemie pro střední školy: obecná, anorganická, organická, analytická, biochemie. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1995, 160 s. ISBN MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia 3.díl. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, ISBN


Stáhnout ppt "Digitální učební materiál"

Podobné prezentace


Reklamy Google