Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový zákon o ochraně ovzduší. Schválen Poslaneckou sněmovnou ČR dne 10. února 2012 Projednán Senátem ČR dne 15. března 2012 a vrácen Poslanecké sněmovně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový zákon o ochraně ovzduší. Schválen Poslaneckou sněmovnou ČR dne 10. února 2012 Projednán Senátem ČR dne 15. března 2012 a vrácen Poslanecké sněmovně."— Transkript prezentace:

1 Nový zákon o ochraně ovzduší

2 Schválen Poslaneckou sněmovnou ČR dne 10. února 2012 Projednán Senátem ČR dne 15. března 2012 a vrácen Poslanecké sněmovně k novému projednání (s přijatými pozměňovacími návrhy) Předpokládaná účinnost – 1. září 2012 Nový zákon o ochraně ovzduší

3 Zdroje znečištění ovzduší 1.Průmysl 2.Doprava 3.Vytápění domácnosti

4 Problémy průmyslové zdroje v lokalitách s vysokou hustotou osídlení zastaralé technologie, nízký zájem o čerpání dotací na modernizaci provozů Současný přístup stanoveny emisní limity, emisní stropy, podmínky provozu zdrojů, z nichž plynou poplatkové povinnosti, případně sankce Není reflektován vliv jednotlivých zdrojů na kvalitu ovzduší v lokalitě! 1.Průmysl stávající situace

5 Navrhovaná řešení v novém zákoně o ochraně ovzduší zpřísnění podmínek provozu stávajících zdrojů zahájení správního řízení o změně povolení provozu stanovení emisních stropů pro skupiny zdrojů s významným vlivem na kvalitu ovzduší kompenzační opatření pro nové zdroje revize systému poplatků za znečišťování ovzduší 1.Průmysl nový přístup

6 Problémy narůstající doprava v centrech měst emise nejen ze spalovacích motorů, ale také z otěrů pneumatik a brzdových destiček významné navýšení opětovným zvířením již usazených prachových částic zastaralý vozový park – horší emisní parametry provozovaných vozidel Současný přístup nemožnost regulace dopravy (pouze během smogových situací, pokud je toto opatření uvedeno v krajském či místním regulačním řádu) 2.Doprava stávající situace

7 Navrhovaná řešení v novém zákoně o ochraně ovzduší zavedení tzv. nízkoemisních zón – omezení dopravy v centrech měst osvobození vybraných úseků zpoplatněných komunikací od poplatků v případě vyhlášení smogové situace závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení na nové specificky určené pozemní komunikace 2.Doprava nový přístup

8 Problémy spalování nekvalitních paliv a odpadu v kotlích – cenová dostupnost nemožnost kontroly použitých paliv nemožnost regulovat emise z malých zdrojů využívání tuhých paliv i v plynofikovaných lokalitách Současný přístup v zákoně o ochraně ovzduší je definována tzv. povolená tmavost kouře kontrolou dodržování výše uvedených povinností je pověřen obecní úřad zákaz obtěžování kouřem/popílkem/plyny/pachy je uveden i v občanském zákoníku 3.Vytápění domácností stávající situace

9 Navrhovaná řešení v novém zákoně o ochraně ovzduší emisní požadavky na spalovací zařízení vstupující na trh do 10 let od nabytí účinnosti provozovat jen kotle 3. emisní třídy pravidelné dvouleté vyžádané kontroly technického stavu Ostatní opatření přímé kontroly spalovacích zdrojů úředními osobami přímo v domácnostech – bude nadále předmětem diskusí, ústavně konformní řešení existuje informační kampaň zaměřená na odpovědné chování při vytápění v lokálních zdrojích dotační politika – výměna kotlů, energetické úspory apod. 3.Vytápění domácností nový přístup

10 Snížení administrativní zátěže Zjednodušení zákona a řídících procesů včetně povolovacího řízení Programy ke zlepšení kvality ovzduší Ostatní legislativní nástroje

11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nový zákon o ochraně ovzduší. Schválen Poslaneckou sněmovnou ČR dne 10. února 2012 Projednán Senátem ČR dne 15. března 2012 a vrácen Poslanecké sněmovně."

Podobné prezentace


Reklamy Google