Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Energetická budoucnost Moravskoslezského kraje s novou jadernou elektrárnou nebo bez ní? Ing. Pavel Bartoš viceprezident MSEK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Energetická budoucnost Moravskoslezského kraje s novou jadernou elektrárnou nebo bez ní? Ing. Pavel Bartoš viceprezident MSEK."— Transkript prezentace:

1 Energetická budoucnost Moravskoslezského kraje s novou jadernou elektrárnou nebo bez ní? Ing. Pavel Bartoš viceprezident MSEK

2 Energetika MSk – zásobování teplem měst a obcí  Centrální zásobování teplem  Decentralizované zásobování teplem  Blokové kotelny  Lokální vytápění bytů a domů

3 Surovinové zdroje  Hnědé a černé uhlí, lignit  Zemní plyn  Topné oleje a propan-butan  Obnovitelné zdroje  Druhotné zdroje – odpady  „Úspory energií a zvyšování účinnosti“

4 Požadavky na vytápění měst, obcí a bytů  Spolehlivost a bezpečnost  Ekologická přijatelnost  Účinnost a efektivnost  Provozní kontinuita  Cenová dostupnost – sociálně přijatelná

5 Centrální zásobování teplem  Teplárny – kombinovaná výroba tepla a elektrické energie - teplárny pro zásobování měst - podnikové teplárny – většinou zásobují i města - elektrárny s vyvedením tepla  Výtopny – pouze výroba tepla Teplárny vyrábějí 21% el. energie !! CZT zabezpečuje 50% výroby tepla !!!

6 Účinnost kogenerační výroby tepla a el. energie

7 Energetika a ovzduší

8 Průměrný podíl významných sektorů na národních primárních emisích prachových částic PM 10

9 Rozhodující skupiny znečišťovatelů  Energetika a průmysl  Doprava  Lokální znečišťovatelé  Sekundární prašnost  Zahraniční vlivy

10 PRIORITY  Kvalitní životní prostředí – zejména čistota ovzduší  Konkurenceschopnost ČR v globální ekonomice  Zabezpečit podnikatelům v ČR a v EU rovné podmínky v podnikání jako v ostatních konkurenčních ekonomikách  Vytvářet podmínky pro prosperitu ČR a podnikatelského sektoru v ČR

11 Východiska MSK  Průmyslový region – Ostravsko – karvinská aglomerace a příhraniční region v Polsku  Vysoká koncentrace znečišťovatelů v celém území – špatná kvalita ovzduší  Do 20 let bude dotěženo černé uhlí ve stávajícím revíru v ČR (nebude – li otevřen Důl Frenštát)  Prakticky veškerá energetika v MSk je založená na černém uhlí  MSk je v elektroenergetice je silně deficitní – schází cca 800 MW  Relativní zastaralost energetických zdrojů  Rozsáhlé systémy centrálního zásobování teplem

12 Alternativy pro MSK  Zachovat a modernizovat těžký průmysl  Stabilizovat a rozvíjet strojírenství  Podporovat a rozvíjet nové sektory podnikání včetně MSP  Restrukturalizovat energetiku a palivoenergetickou základnu  Zachovat efektivní systémy CZT pro vytápění městských aglomerací  Komplexně řešit zlepšení kvality ovzduší u všech znečišťovatelů

13 Možné řešení energetiky - krátkodobé  Průběžná modernizace a ekologizace energetických agregátů s ohledem na dlouhodobé řešení  Úspory energie a zvyšování energetické účinnosti  Využívání druhotných a obnovitelných zdrojů energie  Výstavba nových moderních zdrojů energie šetrných k životnímu prostředí

14 Příklad substituce energetického zdroje  Náhrada části výkonu černouhelného zdroje emisně výhodnějším zdrojem využívajícím jako palivo směsné komunální odpady  Omezení skládkování  Úspora neobnovitelných energetických zdrojů  Spolehlivé dodávky paliv

15 Emisní výhodnost – srovnání emisních limitů

16 Emisní výhodnost – srovnání skutečných emisí Snížení emisí náhradou energie z teplárny energií vyrobené na spalovně (KIC) Výroba energie

17 Emisní výhodnost – srovnání skutečných emisí Emise vztažené na celkové energie porovnávaných zdrojů Snížení emisí porovnávaných zdrojů

18 Příklad moderního energetického zdroje využívajícího odpady

19 Využívání komunálních odpadů ve Vídni

20 Možné řešení energetiky - dlouhodobé  Zachovat systémy CZT  Opustit spalování černého uhlí v energetice  Stávající černouhelné energetické zdroje nahradit moderním jaderným zdrojem v kogeneračním režimu s vyvedením tepla do CZT

21 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Energetická budoucnost Moravskoslezského kraje s novou jadernou elektrárnou nebo bez ní? Ing. Pavel Bartoš viceprezident MSEK."

Podobné prezentace


Reklamy Google