Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohled průmyslové energetiky na teplárenství a elektroenergetiku včetně obchodování s povolenkami skleníkových plynů Petr Matuszek XVII. seminář energetiků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohled průmyslové energetiky na teplárenství a elektroenergetiku včetně obchodování s povolenkami skleníkových plynů Petr Matuszek XVII. seminář energetiků."— Transkript prezentace:

1 Pohled průmyslové energetiky na teplárenství a elektroenergetiku včetně obchodování s povolenkami skleníkových plynů Petr Matuszek XVII. seminář energetiků Jelenovská 16. – 18. ledna 2007

2 Obsah Postavení průmyslové energetiky Postavení průmyslové energetiky Trh s elektřinou Trh s elektřinou Teplárenství Teplárenství Obchodování s povolenkami Obchodování s povolenkami

3 Postavení průmyslové energetiky

4 Postavení průmyslové energetiky (1) Průmyslové energetiky mají specifické postavení:  výrobce elektřiny a tepla  lokální distribuční společnost (elektřina, plyn)  obchodník s plynem  dodavatel tepla  provozovatel zařízení emitující CO 2

5 Postavení průmyslové energetiky (2) Pořadí priorit: 1. Výroba produktů, které nejsou na trhu a jsou nutné pro technologii hlavní výroby 2. Spálení přebytků hutních plynů 3. Centralizované zásobování teplem 4. Výroba elektřiny – KVET

6  Úzká závislost na výrobní technologii  Výroba se musí přizpůsobit chodu průmyslového podniku  Proměnlivý výskyt i složení hutních topných plynů Postavení průmyslové energetiky (3)

7 Postavení průmyslové energetiky (4) ENERGETIKA TŘINEC, a. s.

8 Postavení průmyslové energetiky (5) ENERGETIKA TŘINEC, a. s.  Tepelná energetika  výroba a rozvod vody a stlačeného vzduchu  rozvod a úprava topných plynů  skladování a rozvod topných olejů  rozvod horké a teplé vody  Teplárny  výroba a distribuce elektřiny  výroba tepla (pára a horká voda)  výroba stlačeného a dmýchaného vzduchu

9 Postavení průmyslové energetiky (6) ENERGETIKA TŘINEC, a. s.

10 Postavení průmyslové energetiky (7) ENERGETIKA TŘINEC, a. s.

11 Trh s elektřinou

12 Trh s elektřinou (1) Způsob privatizace energetiky způsobil velké výhody pro dominantní energetické subjektyZpůsob privatizace energetiky způsobil velké výhody pro dominantní energetické subjekty Řízení státních podílů v energetikách nebere ohled na konkurenceschopnost českých spotřebitelůŘízení státních podílů v energetikách nebere ohled na konkurenceschopnost českých spotřebitelů Do doby vytvoření konkurenčního prostředí jeDo doby vytvoření konkurenčního prostředí je nezbytná ochrana spotřebitelů proti dominanci!

13 Trh s elektřinou (2) Vznik ERÚ – regulace cen monopolních činnostíVznik ERÚ – regulace cen monopolních činností V 1. roce otevření trhu pokles cenV 1. roce otevření trhu pokles cen V dalších létech výrazný nárůst cen silové elektřiny a cen monopolních činnostíV dalších létech výrazný nárůst cen silové elektřiny a cen monopolních činností U průmyslových energetik obtížné stanovení odběrového diagramuU průmyslových energetik obtížné stanovení odběrového diagramu Problémy při řešení odchylek při výpadku napájeníProblémy při řešení odchylek při výpadku napájení

14 Trh s elektřinou (3) Ceny vybraných produktů „Duhy“ (Kč/MWh)

15 Trh s elektřinou (4) Průměrná cena SE v ES ČR včetně marže a průměrné ceny odchylek na úrovni nn (Kč/MWh) – zdroj EGÚ

16 A co plyn? Cíle  Vytvořit konkurenční prostředí pro nové specifické zboží – plyn  Snížit ceny plynu pro průmysl, zlepšit jeho konkurenceschopnost Skutečnost  Konkurenční prostředí neexistuje  Snížení ceny plynu pro průmysl nenastalo, právě naopak

17 Teplárenství

18 Teplárenství (1) ‣ Jiný princip obchodování, který je dán především lokalitou, vymezeným územím ‣ Smlouvy o dodávce tepelné energie

19 Teplárenství (2) ‣ Ceny jsou věcně usměrňované; do ceny je možné promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, které souvisejí s výrobou a rozvodem tepla a přiměřený zisk ‣ Existují cenové úrovně zvlášť pro ceny tepelné energie vyrobené z uhlí a ostatních paliv

20 Teplárenství (3)

21 Teplárenství (4) - rozvinutá soustava CZT - ekologická a současně ekonomická výhoda kogenerační výroby Je nutné zachovávat konkurenceschopnost s individuálním vytápěním zemním plynem.

22 Obchodování s povolenkami

23 Obchodování s povolenkami (1) „Byrokracie a pobíhání po úřadech stojí české firmy a podnikatele 86 miliard Kč ročně. Odhaduje to Hospodářská komora na základě studie Úřadu vlády. České zákony podle studie vyžadují po podnikatelích, aby úřadům hlásili celkem 2164 různých činností.“ (zdroj ČIA)

24 Obchodování s povolenkami (2)  Přípravu legislativy k obchodování s povolenkami provázely velké problémy  Pozdní vydání zákona (31. 12. 2004 ve Sbírce zákonů) i prováděcích předpisů (NAP1 až 5. 8. 2005)  Spory mezi MŽP a MPO  Neprofesionalita úředníků na MŽP

25 Obchodování s povolenkami (3) Vlastní získání povolení bylo doprovázeno řadou komplikací. Pár poznatků z naší společnosti:  zdlouhavé vyřizování ze strany státní správy  množství chyb a omylů (nutnost 3x vrátit vydané rozhodnutí)

26 Obchodování s povolenkami (4) Výpočet emisí CO 2 Vlastní výpočet emisí CO 2 je proveden podle vzorce Emise CO 2 (t) = Qp x OF x EF Qp … množství tepla spáleného paliva (TJ) OF … oxidační faktor EF … emisní faktor (t CO 2 /TJ)

27 Obchodování s povolenkami (5) Emisní faktory (t CO 2 /TJ)

28 Obchodování s povolenkami (6)  S ohledem na velmi vysoké hodnoty emisního faktoru u vysokopecního a konvertorového plynu je z titulu výskytu emisí nevýhodné spalovat tyto plyny  Stávající podmínky působí proti využívání druhotných energetických zdrojů  Není soulad mezi jednotlivými energetickými zákony s legislativou o obchodování s povolenkami

29 Obchodování s povolenkami (7) Příprava NAP2  Nutnost udržet konkurenceschopnost českého průmyslu  Metodika NAP2 vychází z NAP1  Při stanovení množství povolenek pro jednotlivé firmy by se nemělo vycházet z údajů za první obchodovací období  Zachovat bonusy – EA, KVET a CZT  Rozšíření bonusů za využití druhotných energetických zdrojů

30 Obchodování s povolenkami (8) Příprava NAP2 Dále je nezbytně nutné:  stanovit pravidla pro rozšíření výroby, výstavbu nových zdrojů, resp. rozvoj CZT  stanovit garance přidělení množství povolenek provozovateli i po roce 2012

31 Obchodování s povolenkami (9)

32 Obchodování s povolenkami (10) Příprava NAP2  Není soulad mezi jednotlivými energetickými zákony ve vazbě na využívání druhotných zdrojů s legislativou o obchodování s povolenkami  Nespravedlivé rozdělení povolenek mezi jednotlivými sektory a taktéž členskými státy EU  Vysoké zisky „vyvolených“ a současně výrazné zvyšování cen elektřiny  Základní myšlenka – snížení emisí – jde stranou!

33 Děkuji za Děkuji za pozornost e-mail: pmatuszek@et.trz.cz tel.: +420/558 532 070


Stáhnout ppt "Pohled průmyslové energetiky na teplárenství a elektroenergetiku včetně obchodování s povolenkami skleníkových plynů Petr Matuszek XVII. seminář energetiků."

Podobné prezentace


Reklamy Google