Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK 2007 – 2013 FINANČNÍ ČÁST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK 2007 – 2013 FINANČNÍ ČÁST."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK 2007 – 2013 FINANČNÍ ČÁST

2 Obsah prezentace 1.Rozpočet projektu 2.Způsobilé výdaje 3.Nezpůsobilé výdaje 4.DPH 5.Zálohová platba

3 1. Rozpočet projektu  Nedílná součást projektového záměru  Vychází z reálných hodnot a předvídá případné změny a rizika  V průběhu realizace projektu lze provádět jen jeho dílčí změny  Podstatné změny bude potřeba řešit přes dodatek ke smlouvě

4 2. Způsobilé výdaje – základní pravidla způsobilosti  Efektivnost výdaje = „dělat věci správnou cestou“ T akové použití veřejných prostředků, při kterém se dosáhne co nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plnění úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění. Jedná se o vztah mezi vstupy a výstupy.

5 2. Způsobilé výdaje – základní pravidla způsobilosti  Hospodárnost výdaje = „dělat věci levně“ Takové použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů, při kterých vynakládáme co nejnižší objem prostředků.  Účelnost výdaje = „dělat správné věci“ Takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.

6 2. Způsobilé výdaje – základní pravidla způsobilosti  Charakter výdaje Výdaj musí být uskutečněn na typy činností, které odpovídají požadavkům stanoveným operačním programem, respektive konkrétní výzvou k předkládání žádostí.  Datum uskutečnění výdaje Výdaj musí vzniknout a být uhrazen v průběhu realizace projektu a musí být náležitě doložen účetním dokladem a výpisem z účtu nebo VPD v případě platby v hotovosti.

7 2. Způsobilé výdaje – % limity rozpočtu  Zařízení související s realizací projektu – maximálně 25 % celkových schválených způsobilých výdajů projektu  Výdaje na místní kancelář – maximálně 8 % celkových schválených způsobilých výdajů projektu  Výdaje na nákup služeb – maximálně 49 % celkových schválených způsobilých výdajů projektu Příklady rozpočtových položek jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP VK

8 2. Způsobilé výdaje – křížové financování  Jeho smyslem je umožnit v projektech financovaných z ESF úhradu některých výdajů, které jsou obvykle způsobilými výdaji pouze v rámci pravidel financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj za podmínky, že tyto výdaje jsou nezbytné pro dosažení cílů realizovaných projektů a mají přímou vazbu na tyto projekty.

9 2. Způsobilé výdaje – křížové financování  Křížové financování ve výši maximálně 9 % celkových schválených způsobilých výdajů rozpočtu je součástí položky rozpočtu „Zařízení související s realizací projektu“. Příklady uznatelných výdajů v rámci křížového financování jsou uvedeny v Příručce pro žadatele o finanční podporu z OP VK

10 3. Nezpůsobilé výdaje  Nelze je hradit z veřejných prostředků  Hradí je vždy žadatel, resp. partner ze svých prostředků  Jedná se o výdaje, které nejsou vynaloženy v souladu s cíli projektu a současně nejsou pro jejich dosažení nezbytné  Jsou nepřiměřené a nejsou vynaloženy v souladu s principem hospodárnosti a efektivnosti nebo v souladu s evropskou či českou legislativou

11 4. DPH – u plátců  DPH není způsobilým výdajem, pokud příjemce plnění má v tomto případě nárok na odpočet DPH na vstupu.  Způsobilým výdajem je pouze ta část DPH, na kterou není u daného přijatého plnění nárok na odpočet v souladu se zákonem o DPH.  Pořizovací cena – u plátců DPH se za pořizovací cenu bere cena bez DPH.  Při tvorbě rozpočtu je potřeba počítat s cenami bez DPH, pokud je na dané plnění nárok na odpočet DPH!

12 4. DPH – u neplátců  Pro osoby neregistrované k DPH je daň z přidané hodnoty způsobilým výdajem, neboť tyto osoby si nemohou nárokovat odpočet DPH na vstupu  Pořizovací cena – u neplátců DPH je pořizovací cenou cena včetně DPH  Při tvorbě rozpočtu je potřeba počítat s cenami včetně DPH!

13 5. Zálohová platba  Zálohová platba bude poskytnuta na zvláštní bankovní účet projektu zpravidla ve výši 20 % celkových schválených způsobilých výdajů projektu.  Datum, do kterého bude platba převedena na účet projektu bude specifikován přímo ve Smlouvě s každým příjemcem zvlášť – zpravidla do 30 dnů od podpisu Smlouvy.

14 Děkuji Vám za pozornost Pavla Mázlová, DiS. Tel.: 495 817 216 E-mail: pmazlova@kr-kralovehradecky.czpmazlova@kr-kralovehradecky.cz Ing. Iva Reicheltová Tel: 495 817 282 E-mail: ireicheltova@kr-kralovehradecky.czireicheltova@kr-kralovehradecky.cz


Stáhnout ppt "Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK 2007 – 2013 FINANČNÍ ČÁST."

Podobné prezentace


Reklamy Google