Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hlášení změn v rámci projektů PRV Eva Šípová, MAS Labské skály – březen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hlášení změn v rámci projektů PRV Eva Šípová, MAS Labské skály – březen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských."— Transkript prezentace:

1 Hlášení změn v rámci projektů PRV Eva Šípová, MAS Labské skály – březen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Oznamovací povinnost žadatele Jestliže nastane změna některých identifikačních údajů žadatele, je každý žadatel povinen neprodleně tuto změnu nahlásit SZIF. Provádět změnu identifikačních údajů lze kdykoliv. V případě změny kontaktních údajů žadatele se tato povinnost na žadatele vztahuje jen v případě, že měněný údaj (kontakt) žadatel uvedl na některé žádosti, případně hlášení, podané vůči SZIF. Jestliže nastane změna některých identifikačních údajů žadatele, je každý žadatel povinen neprodleně tuto změnu nahlásit SZIF. Provádět změnu identifikačních údajů lze kdykoliv. V případě změny kontaktních údajů žadatele se tato povinnost na žadatele vztahuje jen v případě, že měněný údaj (kontakt) žadatel uvedl na některé žádosti, případně hlášení, podané vůči SZIF.

3 Přehled identifikačních údajů a) identifikační údaje: - Obchodní název (úplný, tzn. včetně označení právní formy) - Příjmení a jméno žadatele - Rodné číslo (RČ) - Identifikační číslo (IČ) - Daňové identifikační číslo (DIČ) - Typ právní formy a) identifikační údaje: - Obchodní název (úplný, tzn. včetně označení právní formy) - Příjmení a jméno žadatele - Rodné číslo (RČ) - Identifikační číslo (IČ) - Daňové identifikační číslo (DIČ) - Typ právní formy

4 Přehled identifikačních údajů Adresa sídla/trvalého pobytu fyzické osoby: - ulice - číslo popisné, - číslo orientační - obec - část obce, městská část - kraj (dle NUTS-3) - PSČ Adresa sídla/trvalého pobytu fyzické osoby: - ulice - číslo popisné, - číslo orientační - obec - část obce, městská část - kraj (dle NUTS-3) - PSČ

5 Bankovní spojení b) bankovní spojení: - ve formátu číslo bankovního účtu (formát 6 čísel – pomlčka – deset čísel) a kód banky (v případě zahraničního bankovního účtu ve formátu IBAN a BIC) podání žádosti o proplacení výdajů aj.) b) bankovní spojení: - ve formátu číslo bankovního účtu (formát 6 čísel – pomlčka – deset čísel) a kód banky (v případě zahraničního bankovního účtu ve formátu IBAN a BIC) podání žádosti o proplacení výdajů aj.)

6 Kontaktní údaje kontaktní údaje: - Adresa pro doručování: - ulice - číslo popisné/ - číslo orientační - obec - část obce, městská část - kraj (dle NUTS-3) - PSČ - Telefon - Fax - Email - Příjmení a jméno kontaktní osoby kontaktní údaje: - Adresa pro doručování: - ulice - číslo popisné/ - číslo orientační - obec - část obce, městská část - kraj (dle NUTS-3) - PSČ - Telefon - Fax - Email - Příjmení a jméno kontaktní osoby

7 Způsoby oznámení změny Nahlášení změny výše uvedených údajů může žadatel provést dvěma způsoby: a) písemně, b) prostřednictvím Portálu farmáře SZIF (pouze zemědělci). Nahlášení změny výše uvedených údajů může žadatel provést dvěma způsoby: a) písemně, b) prostřednictvím Portálu farmáře SZIF (pouze zemědělci).

8 Písemné hlášení změn Pro písemnou formu nahlášení změny identifikačních a kontaktních údajů žadatel použije některý z následujících formulářů (v závislosti na charakteru změny): - Oznámení o změně identifikačních údajů, - Oznámení o změně bankovního spojení, - Oznámení o změně kontaktních údajů. (Viz CD) Písemné hlášení změn Pro písemnou formu nahlášení změny identifikačních a kontaktních údajů žadatel použije některý z následujících formulářů (v závislosti na charakteru změny): - Oznámení o změně identifikačních údajů, - Oznámení o změně bankovního spojení, - Oznámení o změně kontaktních údajů. (Viz CD)

9 Oznámení o změně Oznámení o změně se podává na příslušném RO SZIF. Oznámení musí odevzdat statutární zástupce žadatele nebo musí být opatřeno ověřeným podpisem. Oznámení o změně se podává na příslušném RO SZIF. Oznámení musí odevzdat statutární zástupce žadatele nebo musí být opatřeno ověřeným podpisem.

10 Změny identifikačních a kontaktních údajů Změny identifikačních a kontaktních údajů není nutné dokládat žádnými dalšími dokumenty vyjma požadavku na „opravu“ IČ, RČ a právní formy a vyjma případů, které jsou zcela jasně definovány v příslušných právních předpisech. „Opravou“ IČ, RČ nebo právní formy není myšlena jejich změna (nový údaj platný od určitého okamžiku), ale oprava chybně evidovaného údaje v případech, kdy k žádné změně ve skutečnosti nedošlo. Změny identifikačních a kontaktních údajů není nutné dokládat žádnými dalšími dokumenty vyjma požadavku na „opravu“ IČ, RČ a právní formy a vyjma případů, které jsou zcela jasně definovány v příslušných právních předpisech. „Opravou“ IČ, RČ nebo právní formy není myšlena jejich změna (nový údaj platný od určitého okamžiku), ale oprava chybně evidovaného údaje v případech, kdy k žádné změně ve skutečnosti nedošlo.

11 Změny IČ a právních předpisů V případě změny IČ a právní formy musí být k oznámení doložen platný výpis z Obchodního rejstříku a další dokumenty, které vyžadují příslušné právní předpisy a příručky pro žadatele upravující konkrétní opatření V případě změny IČ a právní formy musí být k oznámení doložen platný výpis z Obchodního rejstříku a další dokumenty, které vyžadují příslušné právní předpisy a příručky pro žadatele upravující konkrétní opatření

12 Hlášení o změnách Vždy formou příslušného Hlášení (předepsaný formulář, viz Formulář Hlášení o změně PRV na CD a „Příručka pro žadatele“ na CD Nejprve si přečtěte nápovědu a poté vyplňte údaje, které a) se změnily b) se vyplňují vždy. Někdy se Hlášení neobejde bez příloh. Pokud v Hlášení uvedete přílohy, nezapomeňte je připojit! Vždy formou příslušného Hlášení (předepsaný formulář, viz Formulář Hlášení o změně PRV na CD a „Příručka pro žadatele“ na CD Nejprve si přečtěte nápovědu a poté vyplňte údaje, které a) se změnily b) se vyplňují vždy. Někdy se Hlášení neobejde bez příloh. Pokud v Hlášení uvedete přílohy, nezapomeňte je připojit!

13 Hlášení o změnách Hlášení o změnách vždy zašlete ke kontrole na sekretariát MAS!!! Při odevzdání na RO SZIF v Ústí n. L. se odevzdává tištěné Hlášení, případné přílohy, a současně žadatel přinese Hlášení a přílohy v el. podobě (flash disc nebo CD) Upozornění: termín odevzdání ŽOP lze měnit v průběhu realizace projektu maximálně 3x! V případě některých změn Vás SZIF vyzve k sepsání Dodatku (k Dohodě). Hlášení o změnách vždy zašlete ke kontrole na sekretariát MAS!!! Při odevzdání na RO SZIF v Ústí n. L. se odevzdává tištěné Hlášení, případné přílohy, a současně žadatel přinese Hlášení a přílohy v el. podobě (flash disc nebo CD) Upozornění: termín odevzdání ŽOP lze měnit v průběhu realizace projektu maximálně 3x! V případě některých změn Vás SZIF vyzve k sepsání Dodatku (k Dohodě).

14 Nejčastější změny Většina žadatelů nevyčerpá rozpočet přesně, proto je nutné ještě před podáním ŽOP podat Hlášení o změně a uvést skutečné způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu. Změny kódů – přidání kódu (pokud lze), případně odebrání kódů - když zjistíte, že některý z uvedených kódů nevyužijete. Změna harmonogramu realizace Technické údaje projektu Většina žadatelů nevyčerpá rozpočet přesně, proto je nutné ještě před podáním ŽOP podat Hlášení o změně a uvést skutečné způsobilé a nezpůsobilé výdaje projektu. Změny kódů – přidání kódu (pokud lze), případně odebrání kódů - když zjistíte, že některý z uvedených kódů nevyužijete. Změna harmonogramu realizace Technické údaje projektu

15 Důležité Hlásit změny a hlásit je včas, nejprve na MAS, poté na SZIF! S vyplněním Hlášení o změně Vám pomůžeme. Kontakt: E. Šípová esipova@seznam.cz, tel. 722 947 047esipova@seznam.cz Hlásit změny a hlásit je včas, nejprve na MAS, poté na SZIF! S vyplněním Hlášení o změně Vám pomůžeme. Kontakt: E. Šípová esipova@seznam.cz, tel. 722 947 047esipova@seznam.cz


Stáhnout ppt "Hlášení změn v rámci projektů PRV Eva Šípová, MAS Labské skály – březen 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských."

Podobné prezentace


Reklamy Google