Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SROP Vyplňování formuláře ISPROFIN Liberec, 3. 10. 2005 Helena Kubíčková Sekretariát Regionální rady NUTS II Severovýchod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SROP Vyplňování formuláře ISPROFIN Liberec, 3. 10. 2005 Helena Kubíčková Sekretariát Regionální rady NUTS II Severovýchod."— Transkript prezentace:

1 SROP Vyplňování formuláře ISPROFIN Liberec, 3. 10. 2005 Helena Kubíčková Sekretariát Regionální rady NUTS II Severovýchod

2 ISPROFIN Vyplňuje žadatel, který žádá o příspěvek ze státního rozpočtu (opatření 2.2 – projekty obcí a krajů 10% CUN; NNO 22,5% CUN) Vždy předložit formulář RA 80, dle charakteru nákladů (investiční/neinvestiční) RA 81/RA 82. Rozdělení nákladů na investiční/neinvestiční musí odpovídat tomu, jak žadatel náklady zaúčtuje.

3 ISPROFIN Údaje vyplněné v ISPROFIN se musí shodovat s údaji v projektové žádosti. Žadatel odevzdává vyplněné formuláře jak v písemné (3x), tak elektronické podobě. V elektronické verzi odevzdává žadatel celý sešit, nikoliv jen překopírované vyplněné listy. Formuláře lze stáhnou na www.mfcr.cz.www.mfcr.cz Pomůcka pro vyplňování ISPROFIN na www. strukturalni-fondy.cz.

4 ISPROFIN Formulář RA 80  kódy ISPROFIN: dle nabídky, nelze-li jednoznačně zařadit, vybrat poslední položku = kód 9  název: tak, jak je uveden v projektu  účastník programu: včetně uvedení oficiální adresy s PSČ  IČO (8místné bez mezer), rodné číslo nevyplňovat  číslo účtu: nevyplňovat  číslo priority akce: nevyplňovat  kód území: vybrat z nabídky (okres)

5 ISPROFIN Formulář RA 80  termíny přípravy a realizace akce: vždy vyplnit řádky: 8003 - vypracování a schválení projektové dok. 8006 nebo 8007 – realizace akce (dle charakteru projektu) 8008 – závěrečné vyhodnocení akce (měsíc následující po dokončení projektu)  rozhodující projektované parametry: z ELZY  podpis statutárního zástupce

6 ISPROFIN Formuláře RA 81 a RA 82 RA 81: bilance investičních potřeb a zdrojů financování projektu RA 82: bilance neinvestičních potřeb a zdrojů financování projektu Částky uvádět v mil. Kč s přesností na 3 desetinná místa, zaokrouhlovat vždy směrem nahoru. Neuznatelné náklady jsou vždy kryty z vlastních zdrojů žadatele. Jejich krytí vlastními zdroji příjemce se uvádí v těch letech, kdy vzniknou.

7 ISPROFIN Pravidla pro vyplňování RA 81 a RA 82:  aktuální rok = běžný rok (v tomto případě rok 2005, kdy žadatel podává žádost)  souhrn potřeb v příslušném roce musí být shodný se souhrnem zdrojů  náklady se zapisují do řádků dle způsobu účtování  zdroje: vlastní zdroje ř. 8141; státní rozpočet ř. 81451; strukturální fondy ř. 81515

8 ISPROFIN Př.: žadatel je obec => prostředky obce = vlastní prostředky žadatele získá-li obec příspěvek od kraje => dotace z rozpočtu kraje ř. 81483 Pro 5. kolo výzvy ve SROP nevyplňovat příspěvek ze SR v roce 2005 (vydání Rozhodnutí bude až v roce 2006). Užití vlastních zdrojů, výdajů ze SR a ostatních zdrojů vždy předchází časově užití dotace ze SF. Údaje se vyplňují do jednotlivých let dle předpokladu skutečného čerpání prostředků, v případě SF tedy v letech, kdy příjemce kryje potřeby ze svých zdrojů, nikoliv v letech, kdy mu budou refundovány.

9 ISPROFIN Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "SROP Vyplňování formuláře ISPROFIN Liberec, 3. 10. 2005 Helena Kubíčková Sekretariát Regionální rady NUTS II Severovýchod."

Podobné prezentace


Reklamy Google