Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praktický postup přípravy projektů Internetizace knihoven na krajích Michal Šperling Euredis, a. s. Dne: 20.4.2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praktický postup přípravy projektů Internetizace knihoven na krajích Michal Šperling Euredis, a. s. Dne: 20.4.2004."— Transkript prezentace:

1 Praktický postup přípravy projektů Internetizace knihoven na krajích Michal Šperling Euredis, a. s. Dne: 20.4.2004

2 Program Způsob řešení projektů na krajích – konektivita Způsoby financování projektů na krajích Zhodnocení jednotlivých způsobů ve skupinách Způsob nákupu majetku Postup přípravy projektů Potřebná dokumentace Uznatelné naáklady

3 Varianty řešení - konektivita Varianta 1 – Intranet veřejné správy -KK podává projekt zahrnující pouze vybavení knihovny HW -Projekt předpokládá realizaci připojení knihoven v rámci IVS -Konektivita hrazena MI Varianta 2 – Krajské výběrové řízení na dodavatele konektivity KK podává projekt jak na vybavení knihovny HW, tak na realizaci konektivity Konektivitu vybírá KK Provoz konektivity hrazen obcí Varianta 3 – Poptávkové řízení na dodavatele konektivity KK podává projekt jak na vybavení knihovny HW, tak na realizaci konektivity KOnektivitu vybírá obec Provoz konektivity hrazen obcí

4 Varianty řešení - financování Varianta 1 – Spoluúčast kraje -Kraj přislíbí spoluúčast ve výši 15% -MMR – 10% -EU – 75% Varianta 2 – Spoluúčast obcí Obce poskytnou spoluúčast ve výši 15% -MMR – 10% -EU – 75%

5 Způsoby nákupu majetku Leasing – po dobu trvání projektu (2 roky) Přímý nákup majetku - formou splátek odpovídajících financování ze SROP Projekty nad 4 miliony – splátky max. 3x ročně Pravidlo n+2 – závazky z roku 2005 je třeba vyčerpat do konce roku 2005

6 Postup přípravy projektů na krajích Vyhodnocení jednání s krajem Rozhodnutí o variantě řešení konektivity na krajích Rozhodnutí o variantě řešení financování projektu na krajích Vytvoření finančního modelu pro obce Oslovení obcí – závazek účastnit se projektu Příprava projektové dokumentace Podání projektu

7 Důležité termíny Do 30. 5. – vyhlášení výzev v rámci Opatření 2. 2. SROP DO 30. 7. odevzdání 1. vlny projektů Z MMR uvolněna celá alokace prostředků pro tuto výzvu Rozhodnutí, zda bude uvolněna na krajích najednou na úrovni krajů

8 Návrh splátkového kalendáře 2005 – 3x 15% z ceny projektu 2006 – 3 x 15% z ceny projektu 2007 - doplatek

9 Povinné přílohy – Opatření 2. 2. Soulad s rozvojovou strategií, Logický rámec projektu, Podrobný rozpočet projektu, Podklady pro ekonomické hodnocení projektu, Doklady o právní subjektivitě žadatele, Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele, Čestné prohlášení o bezdlužnosti, Výpis z rejstříku trestů, Doklad o partnerství, Doklad o prokázání vlastnických vztahů, Územní rozhodnutí, Stavební povolení, Projektová dokumentace, Smlouva o vedení účtu, Doklad o zajištění finančního krytí projektu, Žádost o příspěvek ze státního rozpočtu/ rozpočtu kraje, Formuláře ISPROFIN, Seznam příloh,

10 Uznatelné náklady projektová dokumentace do 5 % celkových uznatelných nákladů projektu náklady na pořízení nových strojů a zařízení nákup počítačů včetně základního vybavení a SW nákup použitého strojního a technologického zařízení základní vnitřní vybavení (nezbytné předměty, které jsou přímo a výhradně spojené s účelem projektu) leasing dlouhodobého hmotného majetku náklady na označení projektu (informační tabule) nákup specifického dopravního prostředku výdaje v naturáliích

11 Nabídka služeb EUREDIS Zpracování projektové dokumentace Příprava výběrových řízení Řízení projektu

12 Michal Šperling Euredis, a. s. Poděbradská 55/88, Praha 9 Tel.: +420 724 256 596 Tel.: +420 251 022 281 E-mail:michal.sperling@euredis.cz


Stáhnout ppt "Praktický postup přípravy projektů Internetizace knihoven na krajích Michal Šperling Euredis, a. s. Dne: 20.4.2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google