Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moravská Třebová, 29.1.2009 Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního Dotace z Integrovaného operačního programu, oblast podpory 2.1 Zavádění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moravská Třebová, 29.1.2009 Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního Dotace z Integrovaného operačního programu, oblast podpory 2.1 Zavádění."— Transkript prezentace:

1 Moravská Třebová, 29.1.2009 Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního Dotace z Integrovaného operačního programu, oblast podpory 2.1 Zavádění ICT ve veřejné správě, výzva 02 „eGovernment v obcích – CzechPOINT“

2 žádosti je možné podávat od 1. 12. 2008 ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2009 Žádosti se podávají prostřednictvím ORP. Všichni žadatelé, kteří podají formálně správnou žádost, obdrží dotaci. Obce obdrží finanční prostředky na účty nejpozději do 30. 4. 2009. Specifikace výzvy

3 plná verze pracoviště Czech POINT - 85 % z 93 927 Kč (dotace 79.837 Kč, spolupodíl obce 14.090 Kč) upgrade pracoviště Czech POINT – 85 % z 68 540 Kč (dotace 58.259 Kč, spolupodíl obce 10.281 Kč) částka v sobě zahrnuje: výdaje na nákup výpočetní techniky dle technické specifikace internetové připojení na rok 2009 - 10.000 Kč příspěvek na administraci žádosti - 1.000 Kč výše finančního podílu obce činí 15 % způsobilých výdajů + ostatní výdaje (nezpůsobilé, nad finanční limit....) Výše a předmět dotace

4 Způsobilost výdajů výdaje jsou vynaloženy účelně, hospodárně, efektivně (oslovte alespoň 3 dodavatele) výdaje jsou vynaloženy účelně, hospodárně, efektivně (oslovte alespoň 3 dodavatele) výdaje jsou vynaloženy v souladu s technickou specifikací výdaje jsou vynaloženy v souladu s technickou specifikací výdaje jsou zdokladovány účetními doklady a uhrazeny výdaje jsou zdokladovány účetními doklady a uhrazeny výdaje jsou vynaloženy v době od vyhlášení výzvy do data ukončení projektu výdaje jsou vynaloženy v době od vyhlášení výzvy do data ukončení projektu

5 Služby administrativního centra administrace žádosti na základě objednávky (vyplnění, kompletace a odeslání – v souladu s Příručkou pro žadatele) administrace žádosti na základě objednávky (vyplnění, kompletace a odeslání – v souladu s Příručkou pro žadatele) zpracování závěrečné monitorovací zprávy zpracování závěrečné monitorovací zprávy zpracování závěrečného vyhodnocení akce zpracování závěrečného vyhodnocení akce pomoc při řešení dalších problému např. změny projektu, metodika vedení účetnictví,… pomoc při řešení dalších problému např. změny projektu, metodika vedení účetnictví,…

6 1.krok – před podáním žádosti vyplnění dotazníku pro zpracování žádosti doručení objednávky na administraci žádosti ORP seznámení se s aktuální verzí příručky pro žadatele a příjemce zajištění příloh žádosti Kroky realizace projektu

7 2. krok realizace projektu – pořízení majetku, doklady průzkum trhu a výběr dodavatele výpočetní techniky a popř. výběr poskytovatele připojení internetu (nutné zdokumentovat písemné nabídky a výběr nejhospodárnější a nejefektivnější varianty) průzkum trhu a výběr dodavatele výpočetní techniky a popř. výběr poskytovatele připojení internetu (nutné zdokumentovat písemné nabídky a výběr nejhospodárnější a nejefektivnější varianty) Nákup a zaevidování majetku Nákup a zaevidování majetku označení majetku štítky, které zašle MVČR označení majetku štítky, které zašle MVČR pořízení fotografií majetku označeného štítky pořízení fotografií majetku označeného štítky úhrada faktur na celý kalendářní rok 2009 za připojení internetu úhrada faktur na celý kalendářní rok 2009 za připojení internetu úhrada faktury za administraci žádosti a dodávku majetku úhrada faktury za administraci žádosti a dodávku majetku

8 vedení odděleného účetnictví (analytická evidence) archivaci dokumentace projektu (originály účetních dokladů, rozhodnutí o poskytnutí dotace atd., do r. 2021) udržitelnost projektu (min. 5 let od ukončení) předání požadovaných podkladů ORP v dostatečném časovém předstihu (kopie faktur, výpisy z účtu, fotografie, včas Vás budeme informovat) další povinnosti (např. hlášení závažných změn v projektu,…) 3. krok realizace projektu – dokumentace, vyúčtování

9 hlášení matričních událostí hlášení změny bydliště 4. krok k realizaci projektu – vrácení prostředků, vyhodnocení akce nevyčerpané peněžní prostředky musí být vráceny nejpozději do 15. 7. 2009 na depozitní účet Ministerstva vnitra číslo 6015- 3605881/0710 vedeného u ČNB (VS číslo Rozhodnutí) nevyčerpané peněžní prostředky musí být vráceny nejpozději do 15. 7. 2009 na depozitní účet Ministerstva vnitra číslo 6015- 3605881/0710 vedeného u ČNB (VS číslo Rozhodnutí) vratku provází písemné oznámení poskytovateli dotace vratku provází písemné oznámení poskytovateli dotace příjemce nejpozději do 31. 12. 2009 provede závěrečné vyhodnocení akce (ve spolupráci s ORP) příjemce nejpozději do 31. 12. 2009 provede závěrečné vyhodnocení akce (ve spolupráci s ORP)

10 Dana Buriánková Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Moravská Třebová, 29.1.2009 Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního Dotace z Integrovaného operačního programu, oblast podpory 2.1 Zavádění."

Podobné prezentace


Reklamy Google