Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 30. října 2008 Karolína Gondková Odbor vysokých škol Odbor vysokých škol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 30. října 2008 Karolína Gondková Odbor vysokých škol Odbor vysokých škol."— Transkript prezentace:

1 1 Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 30. října 2008 Karolína Gondková Odbor vysokých škol Odbor vysokých škol

2 2 Vyhlášení výzvy: 19. května 2008 Ukončení příjmu projektů: 19. září 2009 Celková alokovaná částka: 1 209 mil. Kč 1. Výzva pro oblast podpory 2.2

3 3 Finanční podpora na 1 projekt: min. 1 000 000 Kč max. 20 000 000 Kč Doba trvání projektu: max. 36 měsíců od data účinnosti Rozhodnutí o poskytnutí dotace

4 4 Podporované aktivity Inovace studijních programů (již akreditovaných!) Součástí projektů mohou být i aktivity zaměřené na: Tvorbu, zavádění, realizace a vyhodnocování systémů zajišťování kvality. Tvorbu, zavádění, realizace a vyhodnocování systémů zajišťování kvality. Zavádění a inovaci systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních oborů. Zavádění a inovaci systémů monitoringu potřeb trhu práce pro absolventy studijních oborů. Podporu spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ v rámci poskytování poradenských služeb a podpory talentovaných žáků Podporu spolupráce VŠ se ZŠ a SŠ v rámci poskytování poradenských služeb a podpory talentovaných žáků Výstupem vždy musí být proškolení cílové skupiny.

5 5 Podpora tvorby týmů Podpora intersektorální mobility akademických pracovníků. Podpora intersektorální mobility akademických pracovníků. Zvyšování manažerských dovedností v oblasti řízení VŠ. Zvyšování manažerských dovedností v oblasti řízení VŠ. Zdokonalování gramotnosti ICT, zvyšování jazykových kompetencí akademických a ostatních pracovníků VŠ. Zdokonalování gramotnosti ICT, zvyšování jazykových kompetencí akademických a ostatních pracovníků VŠ. Zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ. Podpora spolupráce se zahraničními vzdělávacími a vědeckými institucemi, příprava zapojení jednotlivců do mezinárodních projektů a sítí.

6 6 Oprávnění žadatelé: Vysoké školy dle zákona o vysokých školách Cílové skupiny (místo studia/výkonu povolání mimo hl. město Praha):  Studenti VŠ (české občanství, popř. povolení k trvalému pobytu)  Akademičtí a ostatní pracovníci VŠ  Zájemci o studium na VŠ  Pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ (v případě poskytování poradenských služeb a podpory talentovaných žáků) Oprávnění partneři: Právnické osoby se sídlem na území ČR

7 7 Zhodnocení 1. výzvy Přijato 494 projektů v celkové výši cca 5,3 mld. Kč od 38 VŠ (23 veřejných VŠ, 1 státní VŠ, 14 soukromých VŠ) Univerzita Palackého v Olomouci93 projektů Masarykova univerzita59 projektů Vysoké učení technické v Brně49 projektů VŠB – Technická univerzita Ostrava34 projektů Západočeská univerzita v Plzni29 projektů

8 8 Probíhá formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti. Důvody k vyřazení projektů:  partnerem fyzická osoba  projektová žádost nebyla zfinalizovaná v Benefitu  nezpůsobilé výdaje (1 projekt za 800 tis. Kč)  délka trvání projektu 37 měsíců  cílová skupina neodpovídá výzvě  zaměření projektu na další vzdělávání široké veřejnosti  mezinárodní aktivity (LLP)  příprava nových programů a jejich předložení k akreditaci

9 9 Zasedání výběrové komise v polovině ledna 2009. (Výběrová komise - 14 členů, zástupci MŠMT, ČKR, RVŠ). Schválení ministrem a zveřejnění výsledků do konce ledna 2009.

10 10 2. výzva pro oblast podpory 2.2 se předpokládá v 1. čtvrtletí 2009. Výše finančních prostředků, podporované aktivity budou obdobné jako v 1. výzvě. Metodická pomůcka, školení žadatelů, konzultace.

11 11 Děkuji za pozornost. karolina.gondkova@msmt.cz tereza.hajkova@msmt.cz


Stáhnout ppt "1 Prioritní osa 2 Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání 30. října 2008 Karolína Gondková Odbor vysokých škol Odbor vysokých škol."

Podobné prezentace


Reklamy Google