Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina Pro rok 2008 vypsal ODSH dva dotační tituly: Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina Pro rok 2008 vypsal ODSH dva dotační tituly: Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina."— Transkript prezentace:

1

2 Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina Pro rok 2008 vypsal ODSH dva dotační tituly: Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací ze dne 27. března 2007 č. 04/07 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina ze dne 12. února 2008 č. XX/08

3 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací ze dne 27. března 2007 č. 04/07  Předmět poskytnutí dotací: - Dotaci lze poskytnout na: a) úhradu části nákladů na pořízení pasportů místních komunikací, jejichž vlastníky jsou obce kraje Vysočina b) úhradu části nákladů na aktualizaci pasportů místních komunikací, jejichž vlastníky jsou obce kraje Vysočina  Podmínky pro poskytnutí dotací: - Minimální finanční spoluúčast žadatele bude ve výši 45% z pořizovací ceny - Finanční spoluúčast poskytnutá krajem se vypočítává maximálně z částky 100 tis. Kč - Dotace bude žadatelům poskytována podle pořadí bodového hodnocení uvedeného v čl. 4 Zásad - Pasport musí zahrnovat délku místních komunikací I. až III. třídy v km, počet a celkovou délku mostů na nich v km

4  Kritéria pro posuzování žádostí o dotaci: - Počet obyvatel žadatele: do 1 000 obyvatel 5 bodů od 1 001 do 2 000 obyvatel 4 body od 2 001 do 5 000 obyvatel 3 body od 5 001 do 10 000 obyvatel 2 body nad 10 000 obyvatel 1 bod - Výše podílu žadatele na financování předmětu dotace (finanční spoluúčast): od 45 % pod 50 % 2 body od 50 % pod 60 % 3 body od 60 % pod 70 % 4 body od 70 % výše 5 bodů

5  Náležitosti žádosti: - Podrobné vyčíslení nákladů vynaložených na pasporty - Listiny prokazující vlastnické právo k místním komunikacím, na nichž je navrhována realizace předmětu dotace (doklad o stavbě) - Žádost se podává v termínu do 16. dubna kalendářního roku  Poskytování dotací: - Na základě usnesení Zastupitelstva uzavírá kraj Vysočina s žadateli smlouvu o poskytnutí dotace - Zohledňují se následující kritéria: a) komplexnost a úplnost předmětu dotace b) podíl žadatele - Dotace bude žadateli poukázána převodem finančních prostředků na účet žadatele do 30 dnů po předložení závěrečného vyhodnocení

6  Kontrola a závěrečné vyhodnocení: - Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutí dotace musí být předložena ODSH do 30 dnů od ukončení realizace předmětu dotace, nejpozději do 20. listopadu kalendářního roku poskytnutí dotace - K závěrečné zprávě předloží žadatel tyto doklady: a) kopie účetních dokladů k celkové pořizovací ceně předmětu dotace b) kopie dokladů o jejich úhradě

7 Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina ze dne 12. února 2008 č. XX/08  Předmět poskytnutí dotací: Dotaci lze poskytnout na: - úhradu nákladů na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích ve stanoveném rozsahu tj. sečení pruhu travnatého pozemku bezprostředně sousedícího s vozovkou silnic II. a III. tříd, v šíři do 1 metru, v průjezdních úsecích obcí, tj. v úsecích vymezených značkami IS 12 a „Obec“ a IS 12 b „Konec obce“ a to nejvýše 2x za vegetační období  Podmínky pro poskytnutí dotací: - dotaci na sečení 1 m 2 maximálně ve výši 0,70 Kč včetně DPH - náklady převyšující tuto výši jdou na vrub žadatele - kraj bude hradit náklady na sečení maximálně 2x za vegetační období

8  Kritéria pro posuzování žádostí o dotaci, výše dotace: a) Průjezdní úsek silnice II. nebo III. třídy obcí v kraji Vysočina b) Sečení pruhu travnatého pozemku bezprostředně sousedícího s vozovkou silnice II. nebo III. třídy v šíři do 1 metru c) Četnost údržby maximálně 2x za vegetační období d) Dotace kraje na 1 m 2 je maximálně ve výši 0,70 Kč  Náležitosti žádosti, postup předkládání, termíny - Žádost se podává v termínu do 15. dubna kalendářního roku - Rozhodující je datum podacího razítka - Žádost se předkládá v uzavřené obálce, zřetelně označené nápisem „Žádost – dotace na údržbu veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podlé silnic II. a III. tříd“ podepsaná statutárním zástupcem žadatele

9  Poskytování dotací: - Dotace bude žadateli poukázána převodem finančních prostředků na účet žadatele do 30 dnů po předložení závěrečného vyhodnocení včetně všech účetních podkladů a ověření věcné správnosti použití dotace  Kontrola a závěrečné vyhodnocení: - Finanční prostředky mohou být vynaloženy pouze k účelu stanovenému smlouvou - Závěrečná zpráva a vyúčtování poskytnutí dotace musí být žadatelem předložena ODSH do 30 dnů od ukončení realizace předmětu dotace, nejpozději do 10. října kalendářního roku poskytnutí dotace - K závěrečné zprávě předloží žadatel tyto doklady: a) kopie účetních dokladů k celkové pořizovací ceně předmětu dotace b) kopie dokladů o jejich úhradě


Stáhnout ppt "Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina Pro rok 2008 vypsal ODSH dva dotační tituly: Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina."

Podobné prezentace


Reklamy Google