Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Investiční projekty. Vymezení žadatele-příjemce podpory Podnikatelské subjekty Podnikatelské subjekty  právnické osoby se sídlem nebo působností ve schváleném.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Investiční projekty. Vymezení žadatele-příjemce podpory Podnikatelské subjekty Podnikatelské subjekty  právnické osoby se sídlem nebo působností ve schváleném."— Transkript prezentace:

1 Investiční projekty

2 Vymezení žadatele-příjemce podpory Podnikatelské subjekty Podnikatelské subjekty  právnické osoby se sídlem nebo působností ve schváleném mikroregionu  fyzické osoby s bydlištěm nebo místem podnikání v daném mikroregionu Neziskové organizace se sídlem nebo s působností v daném mikroregionu Neziskové organizace se sídlem nebo s působností v daném mikroregionu Obce a svazky obcí s k.ú. uvnitř mikroregionu Obce a svazky obcí s k.ú. uvnitř mikroregionu

3 Registrace podnikatele: zemědělská nebo lesnická prvovýroba Registrace podnikatele: zemědělská nebo lesnická prvovýroba Začínající nebo malý a střední podnik (méně než 250 zaměstnanců a méně než 1,450 mld. Kč obratu) Začínající nebo malý a střední podnik (méně než 250 zaměstnanců a méně než 1,450 mld. Kč obratu) Vyloučení měst nad 25 000 obyvatel Vyloučení měst nad 25 000 obyvatel Bodové zvýhodnění projektů v obcích do Bodové zvýhodnění projektů v obcích do 2 000 obyvatel

4 Forma a výše podpory Celkové přijatelné náklady na 1 projekt – minimálně 100 000,- Kč (dotace 50 000,-) Celkové přijatelné náklady na 1 projekt – minimálně 100 000,- Kč (dotace 50 000,-) Minimální počet projektů na mikroregion – 2 (z toho min. 1 a třetina dotace pro podnikatelský subjekt) Minimální počet projektů na mikroregion – 2 (z toho min. 1 a třetina dotace pro podnikatelský subjekt) Maximální počet projektů na mikroregion 5 (v odůvodněných případech 7) Maximální počet projektů na mikroregion 5 (v odůvodněných případech 7) Maximální výše dotace na projekt – 3 mil. Kč Maximální výše dotace na projekt – 3 mil. Kč

5 Podmínky pro poskytnutí podpory Nepřípustný souběh dotace z různých dotačních titulů Nepřípustný souběh dotace z různých dotačních titulů Realizace projektu může začít nejdříve po datu jeho schválení ředitelkou odboru 14150 Realizace projektu může začít nejdříve po datu jeho schválení ředitelkou odboru 14150 Přijatelné výdaje – viz dokumentace (nelze: nákup nemovitostí a dopr. prostředků) Přijatelné výdaje – viz dokumentace (nelze: nákup nemovitostí a dopr. prostředků) Vlastnictví nebo spoluvlastnictví majetku, 5 let pojištění a péče Vlastnictví nebo spoluvlastnictví majetku, 5 let pojištění a péče Výběrové řízení na dodavatele dle zákona 137/2006 Výběrové řízení na dodavatele dle zákona 137/2006

6 Nová stavba – schválená úz. plán. dokumentace nebo urbanistická studie Nová stavba – schválená úz. plán. dokumentace nebo urbanistická studie Zahájení čerpání dotace až po vyčerpání celého podílu vlastních prostředků Zahájení čerpání dotace až po vyčerpání celého podílu vlastních prostředků Poslední faktura pro HVB, a.s.nebo Českou pojišťovnu 12.12.2007 Poslední faktura pro HVB, a.s.nebo Českou pojišťovnu 12.12.2007 Dokončení projektu max. 20.12.2007 (žádost o kolaudaci, písemné oznámení o zahájení zkušebního provozu) Dokončení projektu max. 20.12.2007 (žádost o kolaudaci, písemné oznámení o zahájení zkušebního provozu) Respektování doporučeného standardu ubytovacích služeb (www.eceat.cz) Respektování doporučeného standardu ubytovacích služeb (www.eceat.cz)www.eceat.cz

7 Zálohové faktury možno hradit z vlastních prostředků Zálohové faktury možno hradit z vlastních prostředků Závěrečné vyhodnocení akce podle data uvedeného v rozhodnutí o poskytnutí Závěrečné vyhodnocení akce podle data uvedeného v rozhodnutí o poskytnutí dotace dotace Vrácení neoprávněně čerpané části dotace do 3 měsíců, nejpozději do 31.1.2008 Vrácení neoprávněně čerpané části dotace do 3 měsíců, nejpozději do 31.1.2008

8 Přílohy žádosti: Výpis z příslušného rejstříku žadatele (stáří max. 3 měsíce) Výpis z příslušného rejstříku žadatele (stáří max. 3 měsíce) Výpis z trestního rejstříku (max. 3 měsíce) Výpis z trestního rejstříku (max. 3 měsíce) Daňové přiznání, účetní výkazy Daňové přiznání, účetní výkazy Čestná prohlášení o bezdlužnosti vůči státu Čestná prohlášení o bezdlužnosti vůči státu Čestné pohlášení o konkurzu Čestné pohlášení o konkurzu Čestné prohlášení o nečerpání dotací z jiných zdrojů Čestné prohlášení o nečerpání dotací z jiných zdrojů

9 Čestné prohlášení o zajištění vlastních prostředků Čestné prohlášení o zajištění vlastních prostředků Vyplněné formuláře ISPROFIN Vyplněné formuláře ISPROFIN Snímek pozemkové mapy a výpis z KN Snímek pozemkové mapy a výpis z KN Dokumentace o zadání veřejné zakázky Dokumentace o zadání veřejné zakázky Smlouva mezi investorem a dodavatelem Smlouva mezi investorem a dodavatelem Aktualizované formuláře ISPROFIN Aktualizované formuláře ISPROFIN

10 Výběr projektů Vyhlášení výzvy na předkládání projektů do 7.9.2007 Vyhlášení výzvy na předkládání projektů do 7.9.2007 Registrace projektů v MAS do 27.9.2007 Registrace projektů v MAS do 27.9.2007 Administrativní kontrola (MAS), kritéria přijatelnosti (ZAPÚ) Administrativní kontrola (MAS), kritéria přijatelnosti (ZAPÚ) VK MAS provádí bodování projektů a sestaví pořadí vybraných projektů s uvedením náhradníků do 30 % limitu VK MAS provádí bodování projektů a sestaví pořadí vybraných projektů s uvedením náhradníků do 30 % limitu

11 Výběr projektů schvaluje programový výbor MAS, projedná veřejná schůze mikroregionu, ověří a sladí Hodnotitelská komise MZe a schválí ředitelka odboru 14150 (do 18.10.2007) Výběr projektů schvaluje programový výbor MAS, projedná veřejná schůze mikroregionu, ověří a sladí Hodnotitelská komise MZe a schválí ředitelka odboru 14150 (do 18.10.2007) VK MAS boduje podle výběrových kritérií uvedených v záměru MAS a při výběru projektů dbá na naplnění závazných parametrů programu VK MAS boduje podle výběrových kritérií uvedených v záměru MAS a při výběru projektů dbá na naplnění závazných parametrů programu

12 Kontroly, monitorování a hodnocení Kontroly před poskytnutím podpory ex ante – zahájení akce po podpisu seznamu vybraných projektů ředitelkou odboru 14150 Kontroly před poskytnutím podpory ex ante – zahájení akce po podpisu seznamu vybraných projektů ředitelkou odboru 14150 Kontroly v průběhu čerpání podpory interim – dodržování podmínek Kontroly v průběhu čerpání podpory interim – dodržování podmínek Kontroly po skončení realizace ex post Kontroly po skončení realizace ex post

13 Monitorování V průběhu realizace projektu – čtvrtletní hlášení žadatelů a ZAPÚ Hodnocení Provádí ZAPÚ podle daných kritérií Sankce: za nedodržení podmínek Programu možnost odnětí celé dotace

14 Děkuji vám za pozornost Hana Havelková Hana Havelková Odbor koncepce rozvoje venkova MZe Odbor koncepce rozvoje venkova MZe hana.havelkova@mze.cz hana.havelkova@mze.czana.havelkova@mze.cz Tel.: 2 2181 2234 Tel.: 2 2181 2234


Stáhnout ppt "Investiční projekty. Vymezení žadatele-příjemce podpory Podnikatelské subjekty Podnikatelské subjekty  právnické osoby se sídlem nebo působností ve schváleném."

Podobné prezentace


Reklamy Google