Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OP Rybářství 2007 – 2013 Novinky v administraci Žádostí o dotaci OP Rybářství Ing. Antonín Vavrečka Oddělení metodiky OP Rybářství Ing. Antonín Vavrečka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OP Rybářství 2007 – 2013 Novinky v administraci Žádostí o dotaci OP Rybářství Ing. Antonín Vavrečka Oddělení metodiky OP Rybářství Ing. Antonín Vavrečka."— Transkript prezentace:

1 OP Rybářství 2007 – 2013 Novinky v administraci Žádostí o dotaci OP Rybářství Ing. Antonín Vavrečka Oddělení metodiky OP Rybářství Ing. Antonín Vavrečka Oddělení metodiky OP Rybářství Státní zemědělský intervenční fond Ve Smečkách 33 110 00 Praha 1 6.12.2011

2 OP Rybářství 2007-2013 - obecné informace Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) Zprostředkující subjekt V rámci implementace OP Rybářství je SZIF zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů - Zprostředkující subjekt SZIF - Zprostředkující subjekt SZIF - Zprostředkující subjekt - Dohoda o delegování pravomocí  informování žadatele  příjem a registrace Žádostí o dotaci  administrativní kontrola  kontrola přijatelnosti  bodování projektu (u projektů, kde je vyžadováno - dle Pravidel pro žadatele)  doporučení/nedoporučení projektů k financování z OP Rybářství  a mnoho dalších včetně zajištění informačního systému pro administraci OP Rybářství Administrace žádostí - Regionální odbory SZIF (RO SZIF) Centrální pracoviště SZIF (CP SZIF)

3 OP Rybářství 2007-2013 – administrace žádostí Činnost SZIF v rámci implementace OP Rybářství: odstraňování nadbytečné administrativy a zjednodušení celého procesu administrace, snížení nároků na žadatele při přípravě povinných/nepovinných příloh k podání Žádosti o dotaci, příprava a pilotní realizace plné elektronizace příjmu Žádostí o dotace na opatřeních osy 3 OP Rybářství.

4 OP Rybářství 2007-2013 – zjednodušení pro žadatele Zjednodušení administrativy pro žadatele:  odstranění povinnosti doložit osvědčení právního statusu jako povinnou přílohu při podání Žádosti o dotaci. V současné době má tedy již SZIF možnost kontroly právního statutu (subjektivity) a jiných údajů pomocí výpisu z Živnostenského, Obchodního rejstříku, výpisu z Evidence zemědělského podnikatele či z Registru ekonomických subjektů. V

5 OP Rybářství 2007-2013 Další zjednodušení administrativy pro žadatele:  na Čestném prohlášení žadatele na straně D1 Žádosti o dotaci není vyžadován úředně ověřený podpis žadatele,  odstranění nutnosti doložit povinné i nepovinné přílohy v originále či úředně ověřené kopie. Tyto originály a úředně ověřené kopie dokladů jsou nahrazeny prostými kopiemi. Žadatel nemusí vkládat nepřiměřené množství finančních prostředků do přípravy povinných i nepovinných příloh k Žádosti o dotaci (např. do ověřování listin a dokumentů).

6 OP Rybářství 2007-2013 – Portál Farmáře Koncepce plné elektronizace příjmu Žádostí o dotaci:  Žadatel bude klasicky vyplňovat a zasílat Žádost o dotaci přes Portál farmáře dle Manuálu k elektronickému podání žádosti.  Před finálním odesláním na příslušený RO SZIF oskenuje všechny originální přílohy do formátu *.pdf a přiloží je do formuláře Žádosti o dotaci. Dále žadatel opatří svoji vyplněnou Žádost o dotaci s vloženými přílohami elektronickým podpisem a pošle na příslušný RO SZIF.

7 OP Rybářství 2007-2013 – Portál Farmáře Koncepce plné elektronizace příjmu Žádostí o dotaci:  Než bude možné opatřit formulář Žádosti o dotaci elektronickým podpisem bude příjem probíhat následujícím postupem: Žadatel kompletně vyplněnou Žádost o dotaci OP Rybářství připravenou k odeslání vytiskne, podepíše v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku nebo jiného osvědčení právního statutu, podepsanou Žádost o dotaci oskenuje a přiloží ji jako jednu povinou přílohu do formuláře Žádosti o dotaci.  Po odeslání Žádosti o dotaci s přílohami na příslušný RO SZIF bude provedena pracovníky RO SZIF registrace a následná administrace dané Žádosti o dotaci. Odeslání Žádosti o dotaci s přílohami bude moci žadatel provést z domova či své pracovní kanceláře. Tím pro žadatele příjem žádostí končí.

8 OP Rybářství 2007-2013 – Portál Farmáře Předpoklady pro realizaci plně elektronického příjmu žádostí:  Optimální velikost Žádosti o dotaci s vloženými oskenovanými přílohami pro bezproblémové odeslání přes Portál farmáře je do 25 MB. Žadatel bude skenovat přílohy (včetně žádosti) černobíle.  Tento plně elektronický příjem žádostí bude otestován a probíhat na opatřeních prioritní osy 3 OP Rybářství.  V případě shodnosti počtu bodů nebude druhým rozřazovacím kritériem datum a čas registrace Žádosti o dotaci. Do budoucna lze uvažovat o elektronických složkách žadatele, v rámci kterých by se veškeré dokumenty a korespondence k Žádosti o dotaci uchovávaly pouze v IS SZIF, nikoliv v klasické papírové podobě složky.

9 DĚKUJI ZA POZORNOST ! e-mail: Antonin.Vavrecka@szif.czAntonin.Vavrecka@szif.cz tel.: 222 871 785 OP Rybářství 2007-2013


Stáhnout ppt "OP Rybářství 2007 – 2013 Novinky v administraci Žádostí o dotaci OP Rybářství Ing. Antonín Vavrečka Oddělení metodiky OP Rybářství Ing. Antonín Vavrečka."

Podobné prezentace


Reklamy Google