Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smluvní vztahy a registrace Jaroslav Žákovčík Praha 4.5.2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smluvní vztahy a registrace Jaroslav Žákovčík Praha 4.5.2005."— Transkript prezentace:

1 Smluvní vztahy a registrace Jaroslav Žákovčík Praha 4.5.2005

2 2 Termíny a pojmy-v ykládají se ve smyslu posledního platného znění:  Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, č.695/2004 Sb.(dále jen zákon).  Směrnice 2003/87/ES dává za povinnost členským státům zajistit založení a udržování rejstříku za účelem zajištění přesné evidence vydávání, držení, převodu a zrušení povolenek.  Nařízení Komise č. 2216/2004 o standardizovaném a bezpečném systému rejstříků (dále jen Nařízení) podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady a Rozhodnutí 280/2004/ES Evropského parlamentu a Rady popisuje jak mají být rejstříky implementovány.

3 3 Správce rejstříku  Operátor trhu s elektřinou, a.s. byl stanoven v zákoně správcem rejstříku v ČR (dále jen správce rejstříku).  Smluvní vztah s MŽP za účelem stanovení podmínek správy rejstříku, zejména přesné evidence vydávání, držení, převodu a zrušení povolenek.  Žádosti na založení příslušných účtů začne správce rejstříku evidovat po schválení NAP a certifikaci informačního systému Evropskou komisí.

4 4 Držitel vkladního účtu  Provozovatel zařízení s právoplatným povolením vydaným MŽP.  Smlouva se správcem rejstříku o zřízení a vedení účtu(ů) v rejstříku.  Založení vkladního účtu podle počtu zařízení.

5 5 Držitel osobního vkladního účtu  Smlouva se správcem rejstříku o zřízení a vedení účtu(ů)v rejstříku.  Založení osobního vkladního účtu(ů) podle požadavku.

6 6 Registrace  Zaregistrování identifikačních údajů o držiteli účtu do informačního systému správce rejstříku (dále ISR).  Na základě registrovaných údajů se uzavírá smlouva a následně zakládá příslušný účet.

7 7 Podmínky registrace  Právoplatné rozhodnutí o Povolení vydané MŽP (provozovatel zařízení).  Schválený NAP.  Certifikace informačního systému správce rejstříku Evropskou komisí.

8 8 Webová stránka Rejstříku – Žádost ŽÁDOST o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s povolenkami emisí skleníkových plynů Příloha č. 1 k žádosti o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s povolenkami emisí skleníkových plynů – vkladní účty provozovatele zařízení Příloha č. 2 k žádosti o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s povolenkami emisí skleníkových plynů – osobní vkladní účty

9 9 Obecný postup registrace  Registrace držitele účtu – registrační formulář „Žádost“  Registrace osob – Příloha č.1 ke každému zařízení  Registrace osob - Příloha č.2 pro každý osobní vkladní účet  Odeslat elektronicky vyplněnou „Žádost“ včetně Příloh(y) na E-mail adresu: povolenky-registrace@ote-cr.cz  Komunikace s OTE – upřesnění údajů

10 10 Smlouva  Uzavřená na podkladě zaregistrovaných údajů.  Uzavírá správce rejstříku s provozovatelem zařízení nebo obchodníkem.  Smlouva je typového znění pro všechny držitele účtů.

11 11 Uzavření smlouvy  Předání ověřených kopií dokladů (výpis z OR, Povolení vydané MŽP) a podepsaných formulářů „Žádost“ včetně Příloh(y)  Správce rejstříku ověří zaregistrované údaje a připraví návrh smlouvy, který odešle k podpisu žadatele.  Žadatel zajistí podpisy smlouvy a ověření osob v přílohách.  Na základě podepsané smlouvy aktivuje správce rejstříku příslušný účet a přístup určeným osobám.

12 12 Webová stránka Rejstříku - Smlouva Smlouva o zřízení a vedení účtu v rejstříku pro obchodování s jednotkami přiděleného množství (povolenkami) emisí skleníkových plynů a úpravě souvisejících vztahů Příloha č.1 - Zástupci pro komunikaci (ověření totožnosti) Příloha č.2 –Obchodní podmínky pro Informační systém registru pro obchodování s povolenkami skleníkových plynů (dále pouze obchodní podmínky ISR) Příloha č.3 – Ceny účtované správcem rejstříku Příloha č.2 a č.3 – ve znění schváleném Výborem rejstříku budou zveřejněny správcem rejstříku na adrese www.povolenky.cz. www.povolenky.cz

13 13 Obchodní podmínky – změny+ projednání  Správce rejstříku je povinen Obchodní podmínky ISR novelizovat v návaznosti na změny právních norem a oprávněn s ohledem na fungování rejstříku.  Správce rejstříku zveřejní navržené změny k připomínkám na 14 dní pro držitele účtů.  Správce rejstříku následně do 28 kalendářních dnů od zveřejnění zpracuje vyhodnocení došlých připomínek a předá ke schválení Výboru rejstříku.  Výbor rejstříku se vyjádří ke změně Obchodních podmínek ISR do 14 kalendářních dnů po předložení Správcem rejstříku.  Po schválení Výborem rejstříku zveřejní správce rejstříku konečné znění do dvou pracovních dnů na webových stránkách rejstříku.  Konečné znění Obchodních podmínek ISR se stává pro účastníky závazné s účinností ode dne určeného v příslušné novelizaci Obchodních podmínek.

14 14 Obchodní podmínky–Revize 01-květen 2005 přehled částí 1.Obecná ustanovení 2.Zabezpečený přístup do ISR 3. Zajištění správy účtů a správy účastníků 4. Zajištění správy transakcí s povolenkami 5.Monitorování transakcí a správa systému 6.Reportovací a publikační činnosti 7.Tvorba a zpracování podkladů pro fakturaci 8.Reklamace 9.Výbor rejstříku

15 15 Projednání připomínek  Připomínky – elektronicky správci rejstříku.  Správce rejstříku posoudí a předloží k projednání Výboru rejstříku.  Výbor rejstříku posoudí připomínku a rozhodne o případné úpravě.  Do 5 pracovních dnů po schválení Výborem rejstříku je schválená úprava v konečné podobě zveřejněna a stává se závazná pro držitele účtů.

16 16  Děkuji za Vaši pozornost, konkrétní situace doporučuji řešit osobně po telefonické dohodě na tel. 296 579 183


Stáhnout ppt "Smluvní vztahy a registrace Jaroslav Žákovčík Praha 4.5.2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google