Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kontrola zboží dvojího použití - nové aspekty Ing. Svatopluk Leitgeb 10. listopadu 2009 © 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kontrola zboží dvojího použití - nové aspekty Ing. Svatopluk Leitgeb 10. listopadu 2009 © 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu."— Transkript prezentace:

1

2 Kontrola zboží dvojího použití - nové aspekty Ing. Svatopluk Leitgeb 10. listopadu 2009 © 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu

3  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Legislativa Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (přepracované znění) Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití Nařízení vlády č. 595/2004 Sb., o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné povolení a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití

4  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 Nová ustanovení Kontrola poskytování prostředkovatelských služeb Možnost zakázat tranzit Zjednodušení registrace k využití Všeobecného vývozního povolení

5  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Zprostředkovatelské služby sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží dvojího užití ze třetí země do jakékoliv jiné třetí země nebo prodej nebo nákup zboží dvojího užití, které je umístěno ve třetích zemích za účelem jejich přepravy do jiné třetí země

6  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Tranzit doprava zboží dvojího užití, které není zbožím Společenství, které vstupuje do celního území Společenství a je přes něj přepravováno do místa určení mimo Společenství zákaz tranzitu zboží dvojího užití, které není zbožím Společenství, existují-li rozumné důvody k podezření, že zboží má být nebo by mohlo být použito vcelku nebo zčásti k šíření zbraní hromadného ničení nebo jejich nosičů

7  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Zákon č. 594/2004 Sb. Novela zákona – v přípravě Nová ustanovení týkající se kontroly poskytování zprostředkovatelských služeb a možnosti zakázat tranzit Úprava některých dalších ustanovení zákona

8  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Zákon č. 594/2004 Sb. – doplnění § 3 (3) Povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití (dále jen „povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb“) se vyžaduje, jestliže a) je tak stanoveno nařízením Rady, b) byl zprostředkovatel ministerstvem informován, že 1.zboží dvojího použití jiné než podle odstavce 1 písm. a) je nebo by mohlo být určeno celé nebo jeho část k použití podle odstavce 1 písm. d), 2.zboží dvojího použití je nebo by mohlo být určeno celé nebo jeho část pro vojenské konečné použití a kupující země nebo země určení podléhá zbrojnímu embargu rozhodnutému společným postojem nebo společnou akcí přijatou Radou Evropské unie nebo rozhodnutím Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě nebo zbrojnímu embargu uloženému závaznou rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů.

9  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Zákon č. 594/2004 Sb. – doplnění § 3 (3) Povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití (dále jen „povolení k poskytnutí zprostředkovatelských služeb“) se vyžaduje, jestliže c) zprostředkovatel má nebo vzhledem k okolnostem by měl mít důvody k podezřením, že zboží dvojího použití je nebo by mohlo být určeno celé nebo jeho část k použití podle písmene b); o této skutečnosti je zprostředkovatel povinen uvědomit ministerstvo, které rozhodne, zda k poskytnutí zprostředkovatelských služeb souvisejících se zbožím dvojího použití bude vyžadováno povolení.

10  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Zákon č. 594/2004 Sb. - § 13a Tranzit (1) Celní úřad v případě zjištění tranzitu zajistí zboží dvojího použití, které není zbožím Společenství v případě podezření, že toto zboží je nebo by mohlo být určeno k použití podle § 3 odst. 3 písm. b) a neprodleně oznámí tuto skutečnost ministerstvu. (2) Ministerstvo může rozhodnout o zákazu tranzitu zboží zajištěného podle odstavce 1 v případě, že toto zboží je nebo by mohlo být určeno celé nebo jeho část k použití podle § 3 odst. 3 písm. b). Proti rozhodnutí ministerstva o zákazu tranzitu nelze podat rozklad. Rozhodnutí se vylučuje z rozhodování soudu. (3) Ministerstvo oznámí nabytí právní moci rozhodnutí o zákazu tranzitu, nebo že se rozhodnutí o zákazu tranzitu nevydá, neprodleně celnímu orgánu, který zajistil zboží podle odstavce 1.

11  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 Zákon č. 594/2004 Sb. - § 13a Tranzit (4) V případě, že ministerstvo rozhodne o zákazu tranzitu, rozhodne celní úřad, který zajistil zboží podle odstavce 1, že se toto zboží zabírá, nejsou-li ve lhůtě 20 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zákazu tranzitu u tohoto zboží splněny požadavky k přidělení celně schváleného určení přípustného pro zboží, které není zbožím Společenství a jehož tranzit je zakázán. Celně schváleným určením přípustným pro zboží, které není zbožím Společenství a jehož tranzit je zakázán, je jiné celně schválené určení, než režim vnějšího tranzitu a umístění zboží do svobodného pásma nebo svobodného skladu. (5) Vlastníkem zboží zabraného podle odstavce 4 se stává stát.

12  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Zákon č. 594/2004 Sb. Úprava některých dalších ustanovení zákona Např.: § 6 - (4) Ministerstvo potvrdí registraci do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení § 11 - Povinnosti vývozce a zprostředkovatele §§ 17 a 18 - Správní delikty

13  2009  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Děkuji za pozornost Oddělení mezinárodních kontrolních režimů (zboží dvojího použití) Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32, Praha 1 www.mpo.cz


Stáhnout ppt "Kontrola zboží dvojího použití - nové aspekty Ing. Svatopluk Leitgeb 10. listopadu 2009 © 2009 Ministerstvo průmyslu a obchodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google