Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Stav novelizace energetických zákonů a vyhlášek a účinnost užití energie v průmyslu Současný stav energetické legislativy v ČR Seminář AEM Brno – 20.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Stav novelizace energetických zákonů a vyhlášek a účinnost užití energie v průmyslu Současný stav energetické legislativy v ČR Seminář AEM Brno – 20."— Transkript prezentace:

1 1 Stav novelizace energetických zákonů a vyhlášek a účinnost užití energie v průmyslu Současný stav energetické legislativy v ČR Seminář AEM Brno – 20. 9. 2004 Josef Fiřt

2 2 Úpravy legislativy – aktuální stav Úprava legislativy byla vyvolána:  Vliv EU – nové směrnice  Zkušenosti s fungováním trhu s elektřinou v ČR  Nové skutečnosti na trhu s elektřinou v ČR

3 3 Úpravy legislativy – aktuální stav Vliv nových směrnic EU:  Směrnice o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie  Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou 2003/54/EC  Společná pravidla pro vnitřní trh s plynem 2003/55/EC  Směrnice o podpoře KVET (únor 2004)

4 4 Úpravy legislativy – aktuální stav Zkušenosti s fungováním trhu s elektřinou v ČR  Zřízení ERÚ (zákonem č. 458/2000 Sb.)  Otevření trhu s elektřinou od 1.1.2002  Vznik oprávněných zákazníků  Obchodování na OTE  Poskytování podpůrných služeb a obchodování s nimi  Obchodování na komoditní burze (ČMKB Kladno)

5 5 Úpravy legislativy – aktuální stav Nové skutečnosti na trhu s elektřinou v ČR  Vznik nových subjektů  Vyčlenění ČEPS z ČEZ  Restrukturalizace ČEZ a REAS

6 6 Úpravy legislativy – aktuální stav Tyto změny vyvolaly:  Aktualizaci Státní energetické koncepce ČR (schválena usnesením vlády č. 211 z 10.3.2004)  Novelu energetického zákona  Zpracování návrhů o podpoře výroby elektřiny a tepla z OZE  Novelu zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

7 7 Úpravy legislativy – aktuální stav Novela EZ – stávající stav  K vládnímu návrhu (sněmovní tisk č. 641) došlo mnoho pozměňovacích návrhů  Pracovní skupina ze zástupců MPO, ERÚ, OTE a dalších vypracovala návrh vypořádání pro HV  Návrh vypořádání předán HV Parlamentu 13.8.2004

8 8 Úpravy legislativy – aktuální stav  Jednání Hospodářského výboru a Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí 9.9.2004  Druhé čtení, třetí čtení a projednání v Senátu  Předpoklad vydání novely EZ do 12/04

9 9 Úpravy legislativy – aktuální stav Zákon o podpoře výroby energie z OZE – stávající stav  K vládnímu návrhu (sněmovní tisk č. 529) došlo 5 komplexních pozměňovacích návrhů a řada pozměňovacích návrhů  Pracovní skupina ze zástupců MPO, MŽP, ERÚ, OTE a dalších vyhodnotila pozměňovací návrhy i komplexní pozměňovací návrhy

10 10 Úpravy legislativy – aktuální stav  Vypořádání pozměňovacích návrhů provedeno a) k vládnímu návrhu zákona b) ke dvěma KPN p. poslance Vojíře  Jednání HV a Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí a následné druhé a třetí čtení v Parlamentu je v termínech jako k novele EZ

11 11 Úpravy legislativy – aktuální stav Hlavní navrhované změny vůči vládním návrhům I. k novele EZ  Zpřesněny rozsahy etapy otevírání trhu s plynem  Sjednocení termínů pro unbundling pro plyn a elektřinu; v zákoně 1 termín pro právní oddělení  Minimální potřebné náklady související s unbundlingem mohou být promítnuty do regulované ceny (ERÚ)

12 12 Úpravy legislativy – aktuální stav  Rozšíření činností ERÚ (vazba na směrnice EU)  Zapracována podpora druhotných zdrojů  Zapracována podpora KVET (směrnice EU 02/04)  Řeší otázku platnosti smluv při převodu z kategorie chráněných zákazníků na oprávněné zákazníky  Doplněna přechodná ustanovení

13 13 Úpravy legislativy – aktuální stav  Upravuje činnosti SEI a výši sankcí  Upravuje § 2 vymezení pojmů (KVET, odběratelská místa u plynu …)  Upravuje § 12 a) instituci „Dodavatel poslední instance“  Zpřesňuje § 20 Regulační výkazy pro držitele licence  Upravuje kritéria pro provozovatele PS - § 24 a)  Upravuje kritéria pro provozovatele DS - § 25 a)

14 14 Úpravy legislativy – aktuální stav  Vymezuje povinnost obchodníka s elektřinou uzavřít smlouvu o dodávce pro chráněné zákazníky  Zavádí povinnost pro provozovatele DS zřídit elektrickou přípojku nízkého napětí pro domácnosti do 50 m na své náklady - § 45  Upravuje práva a povinnosti provozovatele podzemních zásobníků plynu  Řeší provázanost s návrhem zákona o OZE

15 15 Úpravy legislativy – aktuální stav II. k návrhu zákona o OZE  Rozdílnost podaných KPN i PN k návrhu vládního zákona  Pracovní skupina doporučuje přijmout komplexní pozměňovací návrh p. poslance Vojíře buď: var. 1, která obsahuje „jen“ podporu výroby elektřiny z OZE nebo var. 2, která obsahuje podporu výroby elektřiny a tepla z OZE

16 16 Úpravy legislativy – aktuální stav Podstatné změny KPN poslance Vojíře mění návrh vládního zákona:  Způsob podpory  Ne zelené certifikáty, ale provozovatel zdroje OZE si může vybrat buď: A) silová cena elektřiny je tržní + příspěvek (ERÚ) nebo B) pro jednotlivé zdroje jsou stanoveny pevné ceny (ERÚ)

17 17 Úpravy legislativy – aktuální stav  Volba způsobu podpory na období min. jednoho roku (předem)  ERÚ nastavuje pevné ceny tak, aby pro zdroje OZE splňující stanovené parametry byla zaručena návratnost do 15 let  Povinnost provozovatelů příslušných DS a PS připojit přednostně OZE – výkup elektřiny na krytí ztrát  Dodávka elektřiny nad potřebu krytí ztrát je hodnocena jako odchylka provozovatele příslušné DS nebo PS


Stáhnout ppt "1 Stav novelizace energetických zákonů a vyhlášek a účinnost užití energie v průmyslu Současný stav energetické legislativy v ČR Seminář AEM Brno – 20."

Podobné prezentace


Reklamy Google