Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak dodržují veřejné instituce zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím? Úkol pro předmět Svobodný přístup k informacím FFMU v Brně, Ústav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak dodržují veřejné instituce zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím? Úkol pro předmět Svobodný přístup k informacím FFMU v Brně, Ústav."— Transkript prezentace:

1 Jak dodržují veřejné instituce zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím? Úkol pro předmět Svobodný přístup k informacím FFMU v Brně, Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet knihovnictví, c2006 Jana Holá, 1. ročník navazujícího magisterského studia, obor Informační studia a knihovnictví http://www.phil.muni.cz/~hola

2 Úkol  Odeslat nezávazně dvěma veřejným institucím [1] písemnou žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím [1] [1] Dle zákona č. 106/1999 Sb., jsou veřejnými institucemi subjekty, jejichž založení a režim je odvozen z veřejného práva, jakož i z norem správního práva. Zákon č. 106/1999 Sb., tyto subjekty nazývá „povinné subjekty“.

3 Cíl • Vyhodnotit, zda tyto veřejné instituce splnily dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím svoji povinnost

4 Žádost č. 1 • Městský úřad Brno střed – žádost odeslaná elektronicky na podatelnu 106@brno.cz 19.10.2005106@brno.cz • Informace týkající se řešení hlučnosti v blízkém okolí mého bydliště (pozemní komunikace R50) • Které další veřejné instituce mají řešení hlučnosti v působnosti

5 Odpověď na žádost č. 1 • Odpověď elektronickou formou do 2 dnů 21.10.2005 (v zákonné lhůtě 15 dnů) • p. Hrnčíř - odkaz na Městský úřad Brno- Židenice (ochrana veřejného zdraví - samostatná působnost městských částí města Brna –viz vyhláška č. 8/2004, čl. 53 a 54 o statutu města Brna) • Odkaz na Krajskou hygienickou stanici JmK (Portál veřejné správy ČR viz http://portal.gov.cz )ttp://portal.gov.cz

6 Žádost č. 2 • Krajská hygienická stanice JmK– žádost odeslaná doporučeně prostřednictvím České pošty 23.11.2005 • Informace týkající se řešení hlučnosti v blízkém okolí mého bydliště (pozemní komunikace R50) • Provedení měření hlučnosti; kdo měření provádí; úhrada měření

7 Odpověď na žádost č. 2 • 1. odpověď elektronickou formou do 14 dnů 7.12.2005 (v zákonné lhůtě 15 dnů) – výzva ke schůzce • 7.12. dojednána telefonicky schůzka na 8.12.2005 – předběžné prošetření v místě mého bydliště • 8.12.2005-MVDr. Fajkošová – předán seznam 15-ti laboratoří (měření hluku); ceny za měření (pracovníci KHS JmK nejsou kompetentní); objednání měření na vlastní náklady • Doporučeno měření v letních měsících; hledisko schválených vysokých zákonných limitů pro hluk

8 Odpověď na žádost č. 2 • 2. odpověď písemně 13.12.2005 – Právní oddělení KHS JmK • JUDr. Poncová - seznámení s novými zákonnými limity hluku – 70 dB (denní hodiny); 60 dB (noční hodiny) • R50 - Projekt Ředitelství silnic a dálnic (monitoring obytné zástavby zasažené hlukem z dopravy – problém limitů staré hlukové zátěže; v případě nadlimitních stavů povoleno časové omezení zdroje hluku) • Doporučení – neprovádět měření

9 Závěr •Obě veřejné instituce (Městský úřad Brno střed; Krajská hygienická stanice) splnily svoji povinnost dle ustanovení §4 a §14 zákona č. 106/1999 Sb; o svobodném přístupu k informacím •§4 – povinný subjekt je povinen poskytnout žadateli informace na základě žádosti nebo zveřejněním mimo omezení stanovená zákonem (§7, §9, §10, §11) •§14 – Informace musí poskytnout povinný subjekt žadateli ve lhůtě 15 kalend. dnů od doručení nebo ode dne upřesnění žádosti

10 Děkuji za pozornost .


Stáhnout ppt "Jak dodržují veřejné instituce zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím? Úkol pro předmět Svobodný přístup k informacím FFMU v Brně, Ústav."

Podobné prezentace


Reklamy Google