Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alena Paulová.  Předpis č. 420/2004 Sb.  Obsah  § 1 – předmět úpravy  § 2 – předmět přezkoumání  § 3 – hlediska přezkoumání  Postup při přezkoumání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alena Paulová.  Předpis č. 420/2004 Sb.  Obsah  § 1 – předmět úpravy  § 2 – předmět přezkoumání  § 3 – hlediska přezkoumání  Postup při přezkoumání."— Transkript prezentace:

1 Alena Paulová

2  Předpis č. 420/2004 Sb.  Obsah  § 1 – předmět úpravy  § 2 – předmět přezkoumání  § 3 – hlediska přezkoumání  Postup při přezkoumání (§§ 4-5)  Pravidla přezkoumání (§§ 6 – 13)  Pořádkové pokuty (§§ 14 – 19)  Dozor nad dodržováním zákona (§20)  Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 2

3  zákon upravuje přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, jakož i městských částí hlavního města Prahy, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti uložené zvláštními právními předpisy a stanoví předmět, hlediska, postup a pravidla přezkoumání. 3

4  Dodržování povinností  Soulad hospodaření s finančními prostředky  Dodržování účelu poskytnuté dotace  Věcná a formální správní dokladů 4

5  Povinnost požádat o přezkoumání do 30. června  Za včasné objednání přezkumu odpovídá starosta obce/primátor  Jednorázová přezkoumání může uskutečnit krajský úřad u obce, které mají počet obyvatel menší než 800 osob  Krajský úřad oznámí písemně obci nejpozději 5 dní přede dnem zahájení přezkoumání jeho počátek a jméno kontrolora 5

6  Kontroloři mají právo vstupovat do objektů, nahlížet do písemností a ´do jiných nosičů dat  Kontroloři musí oznámit starostovi zahájení přezkoumání  Obec má právo být seznámena s počátkem přezkoumání a s jeho zahájením  Obec je povinna vytvořit podmínky k uskutečnění přezkoumání 6

7  Zpráva musí obsahovat identifikační údaje  Závěr zprávy o výsledku musí obsahovat vyjádření, zda byly zjištěny chyby a nedostatky  Povinnost je zajistit řádné a včasné vypracování zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření  Kontrolor projednává zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření se starostou 7

8  Lze uložit pokutu až do výše 50 000,- Kč  Dává se v zákoně stanovených případech  Pokuty vybírá a vymáhá přezkoumávající orgán  Rozhodnutí lze vykonat do 2 let  Ustanovení o pořádkové pokutě se nepoužije, pokud bylo za totéž uložen trest za TČ nebo za správní delikt podle zvláštních právních předpisů 8


Stáhnout ppt "Alena Paulová.  Předpis č. 420/2004 Sb.  Obsah  § 1 – předmět úpravy  § 2 – předmět přezkoumání  § 3 – hlediska přezkoumání  Postup při přezkoumání."

Podobné prezentace


Reklamy Google