Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Alena Paulová Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Alena Paulová Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 1."— Transkript prezentace:

1 Alena Paulová Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 1

2 P RÁVNÍ ÚPRAVA Zákon č. 253/2008 Sb. Obsah Část první – úvodní ustanovení (§§ 1-6) Část druhá – základní povinnosti povinných osob (§§ 7-29) Část třetí – činnost ministerstva a dalších orgánů (§§ 30-37) Část čtvrtá – mlčenlivost (§§ 38 – 40) Část pátá – přeshraniční převozy (§§ 41 42) Část šestá – správní delikty (§§ 43 – 53) Část sedmá – společná a závěrečná ustanovení (§§ 54 – 59) 2

3 P ŘEDMĚT ÚPRAVY zákon upravuje některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu dále některá práva a povinnosti FO a PO při uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Účelem je zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání 3

4 Z ÁKLADNÍ POJMY Legalizace výnosů z trestné činnosti Financování terorismu Obchod Obchodní vztah Podezřelý obchod 4

5 I DENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA Bez ohledu na limit se identifikuje pokud jde o: Podezřelý obchod Vznik obchodního vztahu Uzavření smlouvy o účtu, vkladu na vkladní knížce nebo vkladním listu Uzavření smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky nebo smlouvy o úschově Uzavření smlouvy o životním pojištění Nákup nebo přijetí kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty atd. Výplatu zůstatku zrušeného vkladu z vkladní knížky na doručitele 5

6 P ODEZŘELÝ OBCHOD Oznámení o podezřelém obchodu oznámí povinná o soba ministerstvu financí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 kalendářních dní Oznámení se podává písemně doporučeným dopisem nebo ústně do protokolu 6

7 Č INNOST MINISTERSTVA A DALŠÍCH ORGÁNŮ Ministerstvu jsou poskytovány pro výkon působnosti: Referenční údaje ze základního registru obyvatel Z agendového informačního systému evidence obyvatel údaje o obyvatelích Z informačního systému cizinců údaje o cizincích Z registrů rodných čísel údaje o FO, kterým bylo přiděleno rodné číslo Údaje jsou poskytovány v elektronické podobně způsobem umožňujícím dálkový přístup 7

8 S PRÁVNÍ DOZOR Kontrolu plnění povinností stanovených tímto zákonem také provádí Česká národní banka u povinných osob, vůči nimž vykonává dohled Správní úřady s působností nad dodržováním zákona o loteriích a jiných podobných hrách u držitelů povolení k provozování sázkových her Česká obchodní inspekce 8

9 M LČENLIVOST Výjimky z mlčenlivost Orgány činné v trestném řízení Správní orgán, který plní úkoly v systému certifikace surových diamantů Orgány oprávněné podle jiného právního předpisu rozhodovat o odnětí oprávnění k podnikatelské nebo jiné SVČ v případě, že ministerstvo předloží podnět k odnětí takového oprávnění 9

10 P ŘESHRANIČNÍ PŘEVOZY Celní úřady kontrolují plnění oznamovací povinnosti Zaznamenávají a zpracovávají oznámení, včetně osobních údajů Za účelem výkonu kontroly mohou zpracovávat a zaznamenávat i informace o převozu nebo zaslání věci v hodnotě nižší než 10 000 EUR Prostřednictvím Generálního ředitelství zasílají ministerstvu údaje o plnění oznamovací povinnosti 10

11 S PRÁVNÍ DELIKTY Za porušení povinnosti mlčenlivosti Za nesplnění povinnosti při identifikaci a kontrole klienta Nesplnění informační povinnosti Nesplnění oznamovací povinnosti Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta Nesplnění povinnosti k prevenci Porušení povinnosti při převodech peněžních prostředků Nesplnění oznamovací povinnosti při přeshraničních převozech 11


Stáhnout ppt "Alena Paulová Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google