Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový způsob financování RF od roku 2004 Vít Richter Národní knihovna ČR tel. 221 663 338, mobil 603 223 627 Praha 15.4. 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový způsob financování RF od roku 2004 Vít Richter Národní knihovna ČR tel. 221 663 338, mobil 603 223 627 Praha 15.4. 2003."— Transkript prezentace:

1 Nový způsob financování RF od roku 2004 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz tel. 221 663 338, mobil 603 223 627 Praha 15.4. 2003

2 Ukončení programu podpory RF  Obecný trend: zvyšování kompetencí samosprávy krajů = přesun financí  Ukončení dotačního programu RF na MK ČR  Převod financování a výkonu RF - usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2003 č. 237  Nový způsob financování od roku 2004

3 Otázky a možné problémy  MK ČR nebude moci ovlivňovat existující rozdíly mezi kraji  O výši dotace na RF bude rozhodovat každý jednotlivý kraj  Jaké budou nastaveny procedury a finanční toky?  Bude platit současný okruh pověřených knihoven?  Budou přiděleny finanční prostředky ve stejné výši?  Jak bude stanovena dotace pověřeným knihovnám?  Financování bude kontinuální nebo na základě projektu?  Bude platit současný postup přidělování dotací  Jak bude kraj zasahovat do výkonu RF?  Nastaví kraj nějaké limity, např. mzdy?  DALŠÍ ?????

4 Vymezení obsahu regionálních funkcí RF = funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji služby:  poradenské, vzdělávací,  koordinační služby,  budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů,  vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb (např. statistika, servis výpočetní techniky apod.)

5 Úloha krajské knihovny a vztah k pověřeným knihovnám  Krajská knihovna plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji  Smlouva o přenesení regionálních funkcí na vybrané základní knihovny musí mít písemnou formu.

6 Novela knihovního zákona 1  Rozšíření kompetence NK ČR - § 9 odst. 2  NK ČR zabezpečuje celostátní koordinaci regionálních funkcí a vyhodnocuje jejich plnění  Stanovení odpovědnosti krajů za financování RF – § 11 vkládá se nový odst. 3  Kraj je povinen z peněžních prostředků svého rozpočtu zajistit plnění regionálních funkcí

7 Novela knihovního zákona 2  Stanovení odpovědnosti MK ČR za dohled nad výkonem zákona – nový § 18a  Dohled nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí ministerstvo  Zákon o krajích:  Pokud kraj neplní úkoly stanovené zákonem, zajistí jejich plnění stát a sníží příjmy kraje  Zrušení příslušného ustanovení nařízení vlády  Novela rozpočtových pravidel: poskytování dotací z krajských rozpočtů institucím zřizovaným státem – MZK – Jihomoravský kraj

8 Metodický pokyn MK ČR Co by měl obsahovat?  Standard výkonu RF Co dalšího?  Výčet dalších možných RF?  Parametry pověřené knihovny?

9 Co je potřeba udělat?  Metodický pokyn MK ČR  Oficiální předání programu RF krajům  Koncepce krajských knihovnických systémů  Příprava rozpočtu na RF pro rok 2004  Dohoda s krajem o procedurách přidělování finančních prostředků  Dobrá informovanost rozhodujících představitelů kraje  Dobré vazby na odbor kultury, radní a další významné úředníky  Získání podpory starostů z pověřených knihoven  Získání podpory starostů z obcí, které jsou příjemci RF  Vytvoření neformálních struktur a vazeb  Dobrá spolupráce krajské knihovny se všemi zainteresovanými

10 Nový způsob financování RF od roku 2004 Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz tel. 221 663 338, mobil 603 223 627 Praha 15.4. 2003


Stáhnout ppt "Nový způsob financování RF od roku 2004 Vít Richter Národní knihovna ČR tel. 221 663 338, mobil 603 223 627 Praha 15.4. 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google