Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ladislava Zemánková, NK ČR Regionální funkce: nějak bylo, nějak bude!? Ladislava Zemánková, NK ČR Knihovny v pavučině spolupráce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ladislava Zemánková, NK ČR Regionální funkce: nějak bylo, nějak bude!? Ladislava Zemánková, NK ČR Knihovny v pavučině spolupráce."— Transkript prezentace:

1 Ladislava Zemánková, NK ČR ladislava.zemankova@nkp.cz Regionální funkce: nějak bylo, nějak bude!? Ladislava Zemánková, NK ČR Knihovny v pavučině spolupráce Jindřichův Hradec, 25. 6. 2004

2 Ladislava Zemánková, NK ČR ladislava.zemankova@nkp.cz Regionální funkce nejvýraznější forma spolupráce v regionu Co se událo od minulé valné hromady? Jak jsme na tom dnes? Představa, plány i tajná přání?

3 Ladislava Zemánková, NK ČR ladislava.zemankova@nkp.cz Co se událo od minulé valné hromady? První dotace v r. 2001, pro 29 okresů návrh Programu podpory RF včetně částky do státního rozpočtu na rok 2002 Usnesení vlády ze dne 16. 1 2002 č. 68 o Programu podpory zajištění RF Pravidelně každý rok, až do současnosti Součástí Programu na rok …je i standard RF

4 Ladislava Zemánková, NK ČR ladislava.zemankova@nkp.cz Několik čísel o Programu RF rok2001200220032004 Příjemci dotace RF 2989112109 Dotace celkem v tis. Kč 25 00091 775128 840128 903

5 Ladislava Zemánková, NK ČR ladislava.zemankova@nkp.cz Kam dosáhnou RF? Rok20022003 Počet knihoven obsluhujících 89112 Počet pracovníků 219,1290,6 Počet knihoven obsluhovaných 5 6876 980

6 Ladislava Zemánková, NK ČR ladislava.zemankova@nkp.cz RF a dokončení transformace VS (finanční stránky ) Kraj má úkoly a zodpovědnost – finance má zatím stát Změna zák.č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům … Loni neschválen, letos znovu do schvalovacího procesu

7 Ladislava Zemánková, NK ČR ladislava.zemankova@nkp.cz Jak bude v roce 2005 a dál? Při změně zákona o rozpočtovém určení daní Finanční částky v objemu roku 2004 Změna knihovního zákona: 1. V § 9 se na konci odstavce 2 doplňuje písm. g), které zní: „zabezpečuje celostátní koordinaci regionálních funkcí a vyhodnocuje jejich plnění.“. 2. V § 11 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: „Plnění regionálních funkcí zajišťuje kraj z peněžních prostředků svého rozpočtu.“. Změna nařízení vlády č. 288/2002 Sb. MK ČR Metodický pokyn k zajištění RF

8 Ladislava Zemánková, NK ČR ladislava.zemankova@nkp.cz Metodický pokyn MK ČR Intenzivní práce do února t.r. Rámec a zásady realizace RF v krajích Povinnosti NK ČR http://knihovnam.nkp.cz/docs/VerzeMK3.doc

9 Ladislava Zemánková, NK ČR ladislava.zemankova@nkp.cz Charakteristika MP Cíle Kritéria výběru pověřené knihovny Zásady rozdělování finančních prostředků Standardy Výkaz výkonu Výroční zpráva Formulář výkazu výkonu a financování

10 Ladislava Zemánková, NK ČR ladislava.zemankova@nkp.cz Loni nacvičené zúročíme letos? RICHTER, Vít. Nový způsob financování RF od r. 2004. Pradubice, 16. – 16. 4. 2003. http://knihovnam.nkp.cz/docs/RichterPrevodRF.ppt Otázky a možné problémy: · MK ČR nebude moci ovlivňovat existující rozdíly mezi kraji · Výši dotace na RF bude rozhodovat každý jednotlivý kraj · Jak bude stanovena dotace pověřeným knihovnám? · Financování bude kontinuální nebo na základě projektu? · Bude respektován postup přidělování dotací dle MP? · Jak bude kraj zasahovat do výkonu RF? · Nastaví kraj nějaké limity, např. mzdy?

11 Ladislava Zemánková, NK ČR ladislava.zemankova@nkp.cz Ano, loni nacvičené zúročíme letos Co je třeba udělat? Metodický pokyn MK ČR Oficiální předání programu RF krajům ? Koncepce krajských knihovnických systémů ? Příprava rozpočtu na RF pro rok 2005 Dohoda s krajem o procedurách přidělování finančních prostředků Dobrá informovanost rozhodujících představitelů kraje Dobré vazby na odbor kultury, zastupitele … Získání podpory starostů z pověřených knihoven Získání podpory starostů z obcí, které jsou příjemci RF

12 Ladislava Zemánková, NK ČR ladislava.zemankova@nkp.cz Jak se vyvíjejí regionální služby? Regionální rozdíly jednotlivých činností se zmenšují Roste počet obsluhovaných knihoven Intenzivní činnost konzultační a poradenská Zvyšuje se počet metodických návštěv Zcela se změnil způsob a intenzita vzdělávání knihovníků

13 Ladislava Zemánková, NK ČR ladislava.zemankova@nkp.cz Jak se vyvíjejí regionální služby? Intenzivní péče o KF pro obsluhované knihovny – Výměnné fondy, soubory, obsah – Rozvoj budování a správy KF ve vlastnictví obcí (společné i individuální) – Pomoc při revizích a aktualizacích Některé původně zamýšlené služby nejsou předmětem RF Současně s vývojem i změny a kultivace standardu RF

14 Vývoj R služeb a jejich standardizace Výměnný fond, cirkulace a distribuce Konzultační a poradenská činnost pro knihovny a jejich zřizovatele Pomoc při aktualizaci a revizi KF Pomoc při zavádění a využívání ICT, budování počítačových sítí Statistika knihovnických činností Vzdělávání, semináře a porady Tvorba a zpřístupňování fondu regionální literatury Tvorba regionálních databází, souborné katalogy Meziknihovní výpůjční,referenční, informační a reprografické služby Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory Statistika Vzdělávání, semináře, porady Tvorba VF, cirkulace a distribuce Pomoc při revizi a aktualizaci KF Nákup a zpracování KF z prostředků provozovatele Servis AKS využívaného pro výkon RF

15 Ladislava Zemánková, NK ČR ladislava.zemankova@nkp.cz Několik otázek do budoucna - několik problémů ke společnému řešení Jsou RF ve Vašem kraji, okresu plněny ke spokojenosti obsluhovaných knihoven? Opravdu všechny PK chtějí RF plnit? Jste spokojeni s efektivitou toho, co děláte? Jsou náklady adekvátní výkonům a dopadu? Pracujete s výsledky ročních hodnocení?

16 A ještě několik Jak s poznáním, že některá ze služeb u Vás „nejde“? RF jen pro knihovny obcí a měst? (základní knihovny s univerzálním fondem) – I pro z.k. se specializovaným fondem? – Které služby pro odborné knihovny? – Požadovat u kraje další finanční prostředky? – Jak s knihovnami, které nejsou a nebudou součástí systému, tj. nejsou registrovány u MK?

17 Ladislava Zemánková, NK ČR ladislava.zemankova@nkp.cz Spokojenost uživatelů Spokojenost uživatelů se odvíjí od kvality a dostupnosti VKIS i v malých obcích, ty významně závisí na kvalitě a dostupnosti RS, závisí NA NÁS, ty závisí NA NÁS, schopnosti a ochotě SPOLUPRACOVAT na naší schopnosti a ochotě SPOLUPRACOVAT s knihovnami, vlastně s KNIHOVNÍKY

18 Ladislava Zemánková, NK ČR ladislava.zemankova@nkp.cz Regionální funkce knihoven Informace na: http://knihovnam.nkp.cz/ Kontakt: (kde mne najdete?) Ladislava Zemánková Odbor knihovnictví, Národní knihovna ČR Tel.: 221 663 179 E-mail: ladislava.zemankova@nkp.czladislava.zemankova@nkp.cz


Stáhnout ppt "Ladislava Zemánková, NK ČR Regionální funkce: nějak bylo, nějak bude!? Ladislava Zemánková, NK ČR Knihovny v pavučině spolupráce."

Podobné prezentace


Reklamy Google