Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak změnit obecní knihovnu v informační centrum obce Metodický návod výstup z projektu Knihovna – informační centrum obce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak změnit obecní knihovnu v informační centrum obce Metodický návod výstup z projektu Knihovna – informační centrum obce."— Transkript prezentace:

1 Jak změnit obecní knihovnu v informační centrum obce Metodický návod výstup z projektu Knihovna – informační centrum obce

2 T vůrci projektu autorky Daniela Wimmerová Milena Kodýmová realizační tým členky jihočeské odbočky SKIP Daniela Wimmerová Milena Kodýmová Jana Hladíková Eva Jilečková

3 Podmínky realizace projektu existence knihovny v obci smluvní spolupráce obce s knihovnou pověřenou výkonem regionální funkce spolupráce s příslušným úřadem práce

4 Podmínky realizace projektu potřebné technické vybavení pracoviště v knihovně možnost využití grantů Program obnovy venkova- MMR Veřejné informační služby knihoven-MK granty nadačních fondů sponzoring spolupráce v mikroregionu

5 Jednotlivé kroky realizace projektu rozhodnutí samosprávy o realizaci projektu získání informace o možnosti zapojit se do projektu seznámení samosprávy s projektem projednání návrhu zapojení obce do projektu v radě a zastupitelstvu obce rozhodnutí o realizaci projektu v knihovně obce trojdohoda o spolupráci mezi Svazem knihovníků a informačních pracovníků příslušným úřadem práce samosprávou příslušné obce

6 Jednotlivé kroky realizace projektu příprava nového pracovního místa popis pracovní činnosti vytvářeného místa personální zabezpečení výběr pracovníků evidovaní uchazeči o zaměstnání na úřadu práce

7 Jednotlivé kroky realizace projektu uzavření dohod o rekvalifikaci SKIP s jednotlivými úřady práce SKIP s krajskou knihovnou samospráva příslušné obce s úřadem práce krajská knihovna s knihovnami pověřenými výkonem regionální funkce

8 Jednotlivé kroky realizace projektu teoretická část rekvalifikace krajská knihovna praktická část rekvalifikace příslušná knihovna pověřená výkonem regionální funkce knihovna dané obce

9 Jednotlivé kroky realizace projektu vytvoření nového pracovního místa na základě dohody mezi úřadem práce a samosprávou příslušné obce zajištění pravidelné činnosti knihovny dané obce v rozsahu i kvalitě stanovených projektem spolupráce s příslušnou knihovnou pověřenou výkonem regionální funkce zapojení do fungujícího systému knihoven

10 Zúčastněné subjekty samospráva ( obec, město, ) klíčová role v projektu – zřizovatel knihovny prostory vybavení personál pravidelná činnost knihovny úřad práce spolupráce při výběru uchazečů pro rekvalifikaci finanční příspěvek na realizaci projektu finanční monitoring projektu

11 Zúčastněné subjekty knihovna pověřená výkonem regionální funkce trvalá smluvní spolupráce se zřizovatelem knihovny praktická výuka a prověřování znalostí rekvalifikantů krajská knihovna teoretická výuka rekvalifikantů

12 Zúčastněné subjekty knihovna obce zapojené do projektu pravidelná činnost rekvalifikantů Svaz knihovníků a informačních pracovníků autor, garant a realizátor projektu celkový monitoring projektu

13 Samospráva zřizuje knihovnu obec – obecní,městská kraj - krajská určuje rozsah činnosti knihovny pracovní náplň personálu vhodné rozvržení hodin pro veřejnost

14 Samospráva vytváří podmínky pro činnost knihovny prostory vybavení personál propagace

15 Podmínky pro činnost knihovny prostory vhodná poloha v obci vyhovující přístup – nejlépe bezbariérový dostatečná rozloha vhodné osvětlení vhodné vytápění vybavení knihovny vyhovující knihovní fond (knihy, periodika, informační média atd.) účelový nábytek a další zařízení technické vybavení důležité estetické hledisko

16 Podmínky pro činnost knihovny personál vstřícnost komunikativnost dostatečný úvazek kvalifikace nutnost dalšího vzdělávání spolupráce v systému knihoven propagace domovská stránka obce na internetu obecní zpravodaj regionální i celostátní sdělovací prostředky vlastní propagační tiskoviny a další formy reklamy

17 Úřad práce zdroj pracovních sil aktivní politika zaměstnanosti společensky účelná pracovní místa absolventská místa veřejně prospěšné práce rekvalifikace další aktuální možnosti

18 Úřad práce nabídka a výběr vhodných uchazečů absolventi škol ženy po mateřské dovolené osoby se změněnou pracovní schopností zájemci o rekvalifikaci

19 Úřad práce finanční příspěvek na realizaci projektu rekvalifikace pracovníků zřízení pracovního místa společensky účelné pracovní místo absolventské místo chráněné pracovní místo

20 Knihovna pověřená výkonem regionální funkce v zásadě je to nejbližší profesionální knihovna, která : má pověření k výkonu této funkce od příslušné krajské knihovny spolupracuje se samosprávou na smluvním základě metodicky působí v knihovnách daného regionu v rámci projektu zajišťuje praktickou část rekvalifikačního kurzu

21 Krajská knihovna koordinační a konzultační centrum výkonu regionální funkce v kraji regionální odborné vzdělávací zařízení realizace teoretické části rekvalifikačního kurzu

22 Knihovna obce zapojené do projektu místo realizace záměru projektu každodenní činnost výměna a předávání zkušeností komunikační a informační centrum obce

23 Svaz knihovníků a informačních pracovníků profesní spolek, který : popularizuje knihovnictví iniciuje nové profesní aktivity navazuje kontakty a prosazuje profesní záměry v zákonodárných sborech, ve státní správě a samosprávě je garantem projektu


Stáhnout ppt "Jak změnit obecní knihovnu v informační centrum obce Metodický návod výstup z projektu Knihovna – informační centrum obce."

Podobné prezentace


Reklamy Google