Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statistika RF, výroční zpráva, kontrola plnění RF Vít RICHTER Národní knihovna ČR 23. dubna 2002 Brno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statistika RF, výroční zpráva, kontrola plnění RF Vít RICHTER Národní knihovna ČR 23. dubna 2002 Brno."— Transkript prezentace:

1 Statistika RF, výroční zpráva, kontrola plnění RF Vít RICHTER Národní knihovna ČR 23. dubna 2002 Brno

2 2 Nový koncept pro zajištění veřejných služeb  Dříve  Stát vše řídí a vykonává – podrobné stanovení postupů, hierarchické řízení Nyní  Stát objednává službu - stanovení cílů, objednání služby, kontrola plnění cílů: nejsou určovány postupy

3 3 Důležité dokumenty  Knihovní zákon – definice RF, garant výkonu RF = krajská knihovna, pověřené knihovny  Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven – cíle, standard RF  Nařízení vlády kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven – výpočet, ekonomická pravidla, kontrola  Zákon o státním rozpočtu = 92 mil. Kč  Rozhodnutí MK o přidělení dotace na RF - ekonomická pravidla, kontrola, Zpráva o výkonu RF  Pokyny MK pro vyúčtování dotace na RF  Koncepce výkonu RF v kraji – mají všechny kraje?

4 4 Cíle regionálních funkcí  Dostupnost VKIS ve všech místech  Vyrovnání rozdílů VKIS mezi městy a malými obcemi  Odstranění rozdílů mezi regiony a kraji  Zajištění kvality VKIS  Účelná dělba práce  Efektivní využití veřejných financí  Průběžná aktualizace knihovního fondu  Udržení odborného standardu služeb  Garance kvalifikačního růstu pracovníků  Poskytování informací z EU

5 5 Standard RF = určení kvality a kvantity  Poradenská a konzultační činnost  Statistika  Vzdělávání knihovníků, semináře a porady  Tvorba výměnných fondů, oběh, distribuce  Pomoc při revizi a aktualizaci KF  Nákup, zpracování, distribuce KF pořízených z prostředků obce a jejich Standard existuje pouze pro tyto funkce

6 6 Kontrola RF a kdo ji vykonává  Finanční kontrola - účetní uzávěrka, účetní doklady, soulad s předpisy, audit Ministerstvo kultury Finanční úřad Krajský a okresní úřad Zřizovatel  Kontrola rozsahu, kvality, efektivnosti služeb, výkonové ukazatele - Zpráva o zajištění RF v kraji Krajská knihovna

7 7 Zpráva o zajištění RF v kraji  Podává krajská knihovna  Termíny: 31. srpna běžného roku 13. března následujícího roku Kraj musí stanovit terminy pro pověřené knihovny  Obsah: zhodnocení výkonu a efektivnosti RF podle stanovených standardů

8 8 Návrh struktury Zprávy  Cíle RF v příslušném roce – formulovány v koncepci RF a ve smlouvách o pověření  Zhodnocení jednotlivých RF – porovnání se standardem a cílem Poradenská a konzultační činnost Statistika, vzdělávání, tvorba VF……  Zpráva o hospodaření s dotací na RF  Statistický výkaz RF Kvantitativní a výkonové ukazatele Ekonomické ukazatele – příjmy a výdaje

9 Statistický výkaz RF Návrh

10 10 Základní údaje o obsluhovaném regionu

11 11 Poradenství, statistika, vzdělávání, porady

12 12 Revize, výměnný fond, nákup a zpracování KF

13 13 Servis IT, doprava

14 14 Výkaz čerpání dotace + kraj??

15 15 Co je potřeba udělat?  Pokyny MK pro vyúčtování dotace na RF  Zpráva o zajištění RF v kraji – struktura a obsah – Stanoví MK??  Zpráva o zajištění RF pověřenou knihovnou – struktura a obsah – Stanoví KK  Stanovit termíny pro předání krajské knihovny - KK  Statistický výkaz RF – jaké údaje, definice pojmů – Stanoví MK?  Budou vykazovány prostředky z krajského rozpočtu?

16 Statistika RF, výroční zpráva, kontrola plnění RF Vít RICHTER Národní knihovna ČR 23. dubna 2002 Brno


Stáhnout ppt "Statistika RF, výroční zpráva, kontrola plnění RF Vít RICHTER Národní knihovna ČR 23. dubna 2002 Brno."

Podobné prezentace


Reklamy Google