Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 zastupitelstvo,  rada,  hejtman  ředitel krajského úřadu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " zastupitelstvo,  rada,  hejtman  ředitel krajského úřadu."— Transkript prezentace:

1

2  zastupitelstvo,  rada,  hejtman  ředitel krajského úřadu

3  a)do 600 000 obyvatel…………………..….45 členů,  b)nad 600 000 do 900 000 obyvatel….55 členů,  c)nad 900 000 obyvatel……………….…..65 členů  Vrcholný orgán v oblasti samostatné působnosti

4 EKONOMIKA  a) nabytí a převod nemovitých věcí,  b) poskytování darů v hodnotě nad 100 000 Kč  c) poskytování dotací v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí v hodnotě nad 200 000 Kč  d) poskytování dotací obcím  e) rozhodování o pohledávkách a zástavách nad 200000 Kč,  m) peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob.

5 OSTATNÍ PRAVOMOCI  a) předkládat návrhy zákonů PSP ČR,  d) koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat programy rozvoje, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění  schvalovat územně plánovací dokumentaci pro území kraje  f) schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu,  g) volit zástupce kraje do regionálních rad regionů soudržnosti,  h) stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti  j) schvalovat rozpočet a závěrečný účet kraje,  o) volit a odvolávat hejtmana, náměstka (náměstky) hejtmana  a další členy rady z řad svých členů a odvolávat je z funkce,  p) stanovit počet uvolněných členů rady a jejich funkce  q) zřizovat výbory, volit jejich předsedy a členy,  r) rozhodovat o odměnách a cestovních náhradách jednak členům zastupitelstva, jednak členům výborů, komisí  u) udělovat ceny kraje

6  Radu tvoří hejtman, náměstek hejtmana (náměstci hejtmana) a další členové rady.  Počet členů rady:  a) do 600 000 obyvatel …………. 9 členů,  b) nad 600 000 obyvatel ………..11 členů,

7  a) zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu,  b) stanovit počet zaměstnanců kraje a objem prostředků na jejich platy,  c) na návrh ředitele jmenovat vedoucí odborů krajského úřadu  d) zřizovat komise rady a jmenovat jejich předsedy a členy,  e) ukládat krajskému úřadu úkoly v oblasti samostatné působnosti,  f) přezkoumávat opatření přijatá krajským úřadem v samostatné působnosti,  g) vyřizovat návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob,  h) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,  i) vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám a organizačním složkám, včetně jmenování jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn;  m) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva nebo komisemi rady.

8  zastupuje kraj navenek  podepisuje právní předpisy kraje,  (po předchozím souhlasu ministra vnitra) jmenuje ředitele krajského úřadu, stanoví mu plat a a ukládá mu úkoly,  zřizuje zvláštní orgány pro výkon přenesené působnosti,  zajišťuje ochranu utajovaných skutečností,  odpovídá za informování občanů o činnosti kraje  vykonává další úkoly v samostatné nebo přenesené působnosti, pokud jsou mu svěřeny zastupitelstvem, radou nebo tak stanoví zákon

9  zaměstnanec kraje  odpovídá za plnění úkolů svěřených krajskému úřadu v samostatné a přenesené působnosti - je odpovědný hejtmanovi


Stáhnout ppt " zastupitelstvo,  rada,  hejtman  ředitel krajského úřadu."

Podobné prezentace


Reklamy Google