Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajské zřízení Přednáška M. Horáková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajské zřízení Přednáška M. Horáková."— Transkript prezentace:

1 Krajské zřízení Přednáška M. Horáková

2 Přehled problematiky Právní úprava Postavení krajů Působnost kraje
Orgány kraje Orgány zastupitelstva a rady Dozor Kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti

3 Právní úprava Z.č. 129/2000 Sb., krajské zřízení
z.č /2010 Sb., o krajském referendu

4 Postavení kraje Prvky: území, obyvatelstvo, soustava orgánů kraje, právní subjektivita, vlastní hospodaření Právní aspekt: kraj jako VPK, PO Symboly: znak, prapor, razítko Orgány kraje

5 Působnost kraje Samostatná působnost: výkon samosprávy
Přenesená působnost: výkon státní správy, kraj je správním obvodem Ochrana veřejného zájmu

6 Samostatná působnost (§ 14) 1/3
Záležitosti, které jsou v zájmu kraje a jeho občanů, nejde-li o přenesenou působnost Pro výkon SP může kraj zřizovat PO a organizační složky kraje Spolupráce s obcemi (zákaz zásahu do jejich samostatné působnosti)

7 Samostatná působnost 2/3
Vydávání obecně závazných vyhlášek kraje Řídí se zákony Vydává Věstník právních předpisů kraje Úřední deska Hospodaření kraje (§ 17) Rozpočet a závěrečný účet

8 Samostatná působnost 3/3
Spolupráce krajů Spolupráce s ostatními subjekty Spolupráce s územními samosprávnými celky jiných států

9 Přenesená působnost Vykonávají orgány kraje
Ve věcech, které stanoví zákon Nařízení kraje

10 Orgány kraje Zastupitelstvo Rada Hejtman
Zvláštní orgány (např. z. o přestupcích) Krajský úřad

11 Zastupitelstvo 1/3 45-65 členů
F-ce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí Mandát vzniká zvolením rozhoduje ve věcech samostatné působnosti V přenesené tam, kde to stanoví zákon

12 Zastupitelstvo 2/3 Rozhodování o majetkoprávních úkonech (§ 36)
Jednání je veřejné Vydává obecně závazné vyhlášky Zřizuje výbory jako iniciativní a kontrolní orgány Obligatorně výbory finanční, kontrolní,

13 Zastupitelstvo 3/3 Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
Výbor pro národnostní menšiny- pokud se alespoň 5% občanů hlásí k jiné než české národnosti

14 Rada 1/2 Výkonný orgán kraje v samostatné působnosti
Odpovídá zastupitelstvu 9-11 členů Tvoří ji hejtman, náměstci hejtmana, členové z řad zastupitelstva Vydává nařízení kraje v přenesené působnosti

15 Rada 2/2 Zasedání jsou neveřejné
Zřizuje komise jako iniciativní a poradní orgány Rozhoduje o některých majetkoprávních úkonech kraje § 59/2

16 Hejtman Zastupuje kraj navenek
Zřizuje pro výkon přenesené působnosti zvláštní orgány

17 Krajský úřad Plní úkoly v samostatné působnosti uložené zastupitelstvem a radou Rada ukládá úkoly jen v rozsahu své působnosti svěřené zákonem § 67 Tvoří jej ředitel a zaměstnanci Člení se na odbory a oddělení

18 Ředitel krajského úřadu
Je zaměstnancem kraje Je odpovědný hejtmanovi Zúčastňuje se zasedání zastupitelstva a schůzí rady s hlasem poradním

19 Dozor § 81 Obecně závazné vyhlášky krajů a usnesení, rozhodnutí a jiná opatření krajů v samostatné působnosti Nařízení krajů a usnesení, rozhodnutí a jiná opatření krajů v přenesené působnosti

20 Kontrola § 86 Kontrola výkonu samostatné působnosti § 87
Kontrola výkonu přenesené působnosti § 88


Stáhnout ppt "Krajské zřízení Přednáška M. Horáková."

Podobné prezentace


Reklamy Google