Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizační členění ÚO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizační členění ÚO"— Transkript prezentace:

1 Organizační členění ÚO
Uherské Hradiště

2 vnitřní členění ředitel územního odboru plk. Miroslav Antonín oddělení
vedoucí oddělení pracoviště vedoucí pracoviště stanice velitel stanice (zastupuje ředitele ÚO)

3 organizační struktura ÚO
pracoviště provozní oddělení prevence pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového řízení pracoviště služeb stanice HZS kraje

4 pracoviště provozní zabezpečuje organizační a administrativní úkony spojené s postavením ředitele územního odboru a realizaci jeho rozhodnutí zabezpečuje chod podatelny a spisovny odpovídá za hospodaření se svěřeným majetkem a finančními prostředky a zabezpečení provozu územního odboru odpovídá za zabezpečení úkolů v oblasti personální práce, vzdělávání, mezd a sociálního zabezpečení

5 oddělení prevence vedoucí oddělení prevence mjr.Ing. Zdeněk Otrusina
Vykonává státní požární dozor kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně posuzováním územně plánovací a stavební dokumentace ověřováním dodržování podmínek požární bezpečnosti staveb schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím zjišťováním příčin vzniku požárů kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek PO Ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků

6 pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového řízení
analyzuje účinky možných mimořádných událostí a jejich vliv na obyvatelstvo a životní prostředí plánuje a předkládá odpovídající opatření na ochranu obyvatelstva v oblastech varování a informování, kolektivní ochrany, individuální ochrany, evakuace, nouzového přežití a humanitární pomoci podílí se na provádění vzdělávání v oblasti krizové a havarijní připravenosti a ochrany obyvatelstva. Podílí se na zpracování havarijního a krizového plánu kraje. vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva a krizového řízení mjr. Ing. Jaroslav Křeháček

7 pracoviště IZS a služeb
v oblasti strojní služby zabezpečuje akceschopnost požární techniky,včetně údržby, oprav a podílí se i na obnově techniky… v oblasti chemické a technické služby zabezpečuje akceschopnost ochranných prostředků a dalších věcných prostředků PO pro hasiče … v oblasti komunikačních a informačních systémů zabezpečuje provoz a údržbu spojových prostředků zajišťuje provoz informačních systémů, výpočetní techniky a aktualizaci jejího programového vybavení vedoucí pracoviště služeb, npor. Antonín Hanáček

8 velitel stanice zpracovává podklady pro koncepci PO kraje a roční zprávy o stavu PO kraje řídí výkon služby v jednotkách HZS kraje v působnosti spravovaného území vykonává státní požární dozor v oblasti připravenosti a akceschopnosti jednotek PO zpracovává návrhy pro plošné rozmístění jednotek PO na spravovaném území, zpracovává a vede přehled o organizaci jednotek PO a jejich vybavení v rozsahu stanoveném MV řídí a organizuje odbornou přípravu jednotek PO

9 velitelé stanic velitel stanice Uh. Hradiště mjr. Ing. Libor Bednařík
velitel stanice Uh. Brod npor. František Červenka

10 jednotky PO Jednotky HZS kraje jsou dislokovány na jednotlivých požárních stanicích. V čele stanice je velitel stanice s velitelskou pravomocí pro řízení zásahu jednotek PO. Dalšími vedoucími příslušníky ve směnném provozu s velitelskou pravomocí jsou velitelé družstev,velitelé čet a velící důstojníci směny…. Početní stavy – stanice Uh. Brod –21 přísl. stanice Uh. Hradiště – 36 přísl.

11 požární stanice Uherské Hradiště

12 požární stanice Uherský Brod

13 Plošné rozmístění sil a prostředků
Jednotek JPO II a JPO III


Stáhnout ppt "Organizační členění ÚO"

Podobné prezentace


Reklamy Google