Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postavení obcí při řešení mimořádných událostí a krizových situací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postavení obcí při řešení mimořádných událostí a krizových situací"— Transkript prezentace:

1 Postavení obcí při řešení mimořádných událostí a krizových situací
Magistrát města České Budějovice Kancelář primátora – oddělení krizového řízení Mgr. Petra Kamišová Tel: , Jaroslav Ďuroška Tel: , Statutární město České Budějovice

2 Nejdůležitější právní předpisy:
Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Statutární město České Budějovice

3 Nejdůležitější pojmy Mimořádná událost
„škodlivé působení sil a jevů, vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací“ Krizová situace „je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpeční, nouzový stav nebo stav ohrožení státu, válečný stav (krizové stavy) Statutární město České Budějovice

4 Orgány obce zajišťující připravenost obce na mimořádné události:
Starosta obce při ZaLP zajišťuje varování osob na území obce organizuje evakuaci z ohroženého území obce po dohodě s velitelem zásahu organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce může vyzvat právnické a fyzické osoby k poskytnutí věcné nebo osobní pomoci Starosta každé obce Statutární město České Budějovice

5 Orgány obce zajišťující připravenost obce na mimořádné události:
Obecní úřad organizuje přípravu obce na mimořádné události podílí se na provádění ZaLP spolu s IZS zajišťuje: varování, evakuaci a ukrytí osob hospodaří s materiálem civilní ochrany podílí se na zajištění nouzového přežití obyvatel obce poskytuje HZS kraje podklady a informace ke zpracování VHP a HP seznamuje fyzické a právnické osoby s charakterem možného ohrožení VHP – vnější havarijní plán, HP – havarijní plán kraje, HZS – hasičský záchranný sbor, IZS – integrovaný záchranný systém, MU – mimořádná událost Statutární město České Budějovice

6 Obec při krizové situaci
Orgány obce: zajišťují připravenost obce na řešení KS zajišťují provedení krizových opatření v obci Obecní úřad: organizuje přípravu obce na KS shromažďuje údaje o osobách, kt. přechodně změnili pobyt a předává toto krajskému úřadu podílí se na zajištění veřejného pořádku plní úkoly stanovené krajským úřadem poskytuje HZS podklady pro zpracování krizového plánu kraje seznamuje PO a FO s charakterem možného ohrožení Krizová opatření v podmínkách obce, KU – při přípravě a řešení KS, Statutární město České Budějovice

7 Obec při krizové situaci
Starosta obce odpovídá za připravenost obce k řešení krizových situací. Starosta v době krizového stavu: zabezpečuje varování osob na území obce nařizuje a organizuje evakuaci z ohroženého území obce organizuje činnost v podmínkách nouzového přežití obyvatel obce je oprávněn požádat FO a PO o poskytnutí dobrovolné pomoci plní úkoly z krizového plánu kraje může si zřídit krizový štáb jako svůj pracovní orgán Statutární město České Budějovice

8 Obec s rozšířenou působností
Starosta koordinuje ZaLP při řešení MU ve správním obvodu OÚ ORP, pokud jej velitel zásahu o to požádal, pro tuto práci může použít krizový štáb, předává informace ministerstvu vnitra schvaluje vnější havarijní plány Statutární město České Budějovice

9 Finance Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí, uhrazuje obec z obecního rozpočtu Zákon č. 240/2000, § 22 odst. 2 Statutární město České Budějovice

10 Humanitární pomoc Statutární město České Budějovice

11 Humanitární pomoc Při MU organizuje a koordinuje humanitární pomoc hasičský záchranný sbor kraje Pokud se MU vyvine v krizovou situaci a bude vyhlášen STAV NEBEZPEČÍ, tak humanitární pomoc koordinuje a organizuje hejtman Zvláštní kategorii tvoří zásoby pro humanitární pomoc ve správě Státních hmotných rezerv určené pro obyvatele postižené krizovou situací na překonání tíživé životní situace pro první 3 dny, vyžaduje KU nebo OU ORP §10 odst. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS, §14 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o KŘ, §12 zákona č. 241/2000 Sb., o HOPKS Statutární město České Budějovice

12 Chřipka Pandemic A (H1N1)
Řešení pandemické situace na území kraje má na starosti Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích Postupuje dle nařízení vydaných hlavním hygienikem a dle doporučení ústřední a krajské epidemiologické komise Pokud KHS vydá nařízení týkající se určité obce, má tato obec povinnost nařízení vyvěsit na své úřední desce Statutární město České Budějovice

13 Chřipka Pandemic A (H1N1)
Informace: sekce pandemie Statutární město České Budějovice

14 Příručka METODIKA K PROBLEMATICE JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE Obsahuje souhrnné informace o JSDHO včetně vzorů listin potřebných k fungování jednotky (jmenovací dekret velitele, dohoda o členství v jednotce, požární řád aj.) Statutární město České Budějovice

15 Plán ochrany území pod vodním dílem
Součástí krizového plánu kraje Zpracovává hasičský záchranný sbor kraje Řeší vznik zvláštní povodně Pro město je důležitá část evakuace HZS rozeslal na příjmové obce dopis se žádostí o zpracování tabulky přehledu míst pro evakuované osoby v jednotlivých obcích. Statutární město České Budějovice

16 Evakuace při zvláštní povodni
Statutární město České Budějovice

17 Děkuji za pozornost www.c-budejovice.cz
Statutární město České Budějovice


Stáhnout ppt "Postavení obcí při řešení mimořádných událostí a krizových situací"

Podobné prezentace


Reklamy Google