Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BOLATICE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BOLATICE"— Transkript prezentace:

1 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BOLATICE
E.z. BOL / H / 009 2008

2 Organizace jednotek PO
Organizace jednotek PO je prováděna na základě Vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.. Pozn.: vyhlášce se také říká „Bojový řád jednotek PO“. 2

3 Organizace jednotek PO
Plošným pokrytím rozumíme rozmístění jednotek PO na území kraje. Toto rozmístění je provedeno na základě stanovení stupně nebezpečí území obcí v kraji podle kritérií uvedených v příloze č.1 vyhlášky. Plošné pokrytí zajišťují určené jednotky PO, u kterých je stanovena jejich kategorie a jejich předurčenost k záchranným pracím. Dále je každé takto určené jednotce PO stanovena její územní působnost. 3

4 Organizace jednotek PO
Jednotku PO tvoří technika a věcné prostředky požární ochrany. Příslušníci, zaměstnanci podniku a členové jsou v jednotce rozděleni do čet, družstev, družstev o zmenšeném stavu a skupin. 4

5 Organizace jednotek PO
Rozumí se tím organizační, technická a odborná připravenost sil a prostředků k provedení zásahu. Jednotka je akceschopná pokud: má předepsaný početní stav, hasiči mají osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon své funkce, je prováděna pravidelná odborná příprava, má v pořádku techniku a věcné prostředky PO. Dokumentace týkající se akceschopnosti JPO: STRÁŽNÍ KNIHA – profesionální jednotky ZÁZNAMY O PRAVIDELNÉ ODBORNÉ PŘÍPRAVĚ DÍLČÍ ZPRÁVA O ZÁSAHU nebo ZPRÁVA O ZÁSAHU STANIČNÍ PROTOKOL RÁDIOVÝCH SLUŽEB + Záznamy o zkouškách spoj. prostředků pro operační řízení ZÁZNAMY O PRAVIDELNÝCH KONTROLÁCH prostředků a techniky. 5

6 Organizace jednotek PO
Při zásahu 2 nebo více jednotek PO přebírá řízení zásahu velitel jednotky, která zahájila činnost na místě zásahu jako první. Při soustředění většího množství sil a prostředků a při organizačně složitém nebo rozsáhlém zásahu může VZ zřídit ŠTÁB VELITELE ZÁSAHU. 6

7 Organizace jednotek PO
Velitel jednotky HZS kraje má přednost před všemi veliteli jednotek s výjimkou velitele HZS podniku, v případě uvedeném v bodě 2. Velitel jednotky HZS podniku má přednost před všemi veliteli jednotek při zásahu v areálu podniku, pro který byla jednotka HZS podniku zřízena. Velitel jednotky SDH obce má přednost před velitelem jednotky SDH podniku, kromě případu 4. Velitel jednotky SDH podniku má přednost před velitelem SDH obce, pokud je místem zásahu podnik, pro který byla jednotka SDH podniku zřízena Velitel jednotky, jejíž územní působnosti se místo zásahu nachází, má přednost před ostatními veliteli jednotek stejného druhu. To neplatí, pokud jednotka, v jejíž územní působnosti se místo zásahu nachází, se do činnosti na místě zásahu nezapojí nebo pokud se velitelé jednotek dohodnou jinak. 7

8 Organizace jednotek PO
Odborná příprava příslušníků a členů jednotek PO je zaměřena na: Předpisy o požární ochraně, IZS, ochraně obyvatelstva a o krizovém řízení. Používání požární techniky a věcných prostředků PO. Požárně technické charakteristiky a technicko bezpečnostních parametrů látek. Bezpečnosti práce a zásad první pomoci (v závislosti na funkci). Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů. 8

9 Tato prezentace byla připravena za účelem odborné přípravy členů jednotky SDH Bolatice.


Stáhnout ppt "SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BOLATICE"

Podobné prezentace


Reklamy Google