Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém hospodářských opatření pro krizové stavy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém hospodářských opatření pro krizové stavy"— Transkript prezentace:

1 Systém hospodářských opatření pro krizové stavy
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy

2 Vymezení místa HOPKS v bezpečnostním systému ČR
Ústavní zákon o bezpečnosti ČR č. 110/1998 Sb. Zákon o krizovém řízení č. 240/2000 Sb. Zák. o zajišťování obrany č. 222/1999 Sb. Zákon o IZS č. 239/2000 Sb. Zák. o policii č. 283/1991 Sb. Zákon o hosp. opatřeních pro KS č. 241/2000 Sb.

3 Zajištění zdrojů pro řešení KS
K řešení všech typů krizových situací jsou nezbytné tyto základní okruhy zdrojů: Lidské Finanční Materiální Jsou zajišťovány systémem HOPKS: ➣ Systém nouzového hospodářství ➣ Systém hospodářské mobilizace ➣ Použití státních hmotných rezerv ➣ Výstavba a údržba infrastruktury ➣ Regulační opatření

4 Základní účel systému HOPKS
Ukládá správním úřadům: ➣ v době mimo krizové stavy připravit ➣ a po vyhlášení krizového stavu přijmout organizační, materiální nebo finanční opatření pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů (nezbytná dodávka)

5 Systém HOPKS je určen k zabezpečení potřeb 3 cílových skupin (každé v jiném rozsahu):
1. fyzické osoby na území ČR k uspokojení základních životních potřeb 2. ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičský záchranný sbor a havarijní služby podpora jejich činnosti 3. státní správa podpora výkonu státní správy

6 Účinnost hospodářských opatření pro krizové stavy - za krizových stavů
Stav Nouzový Stav ohrožení Válečný nebezpečí stav státu stav HOPKS/KS ➣ Nouzové hospodářství ➣ Hospodářská mobilizace ➣ Použití SHR ➣ Regul. opatření ➣ Infrastruktura obyvatelstvo, HZS, HS, st. správa OS, OBS obyvatelstvo, OS, OBS, HS, HZS, st. správa

7

8 Systém nouzového hospodářství
Základní cíl – zajistit, aby nezbytné dodávky (ND) pro určené cílové skupiny „probíhaly způsobem obvyklým pro období mimo krizové stavy“, Základní způsob zajištění ND – u podnikatelů, kteří je využívají k běžné podnikatelské činnosti, Další způsob zajištění ND – z vytvořených zásob = SHR, Základními druhy SHR vytvářených pro tento účel jsou pohotovostní zásoby a zásoby pro humanitární pomoc, Základní plánovací dokument – PND Zpracovává KÚ a ÚSÚ Je tiskovou sestavou IS ARGIS

9 Systém hospodářské mobilizace
Systém k podpoře požadavků oz. sil a oz. Bezpečnost. sborů za krizových stavů - stavu ohrožení státu a válečného stavu charakteristika systému základní úlohu sehrává objednatel mobilizační dodávky, povinně smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem MD, možnost finanční úhrady prokazatelných vicenákladů dodavatele spojených s přípravou mobilizační dodávky, v rámci SHR jsou pro zajištění některých mobilizačních dodávek vytvářeny mobilizační rezervy, dodavatel MD je za krizových stavů povinen plnit ji přednostně možnost jmenování dodavatele MD subjektem hospodářské mobilizace – výhody plynoucí z tohoto jmenování (nejen ze zákona o HOPKS, ale i energetického zákona, zákona o DPH a zákona o spotřebních daních)

10 Systém státních hmotných rezerv
Základní druhy státních hmotných rezerv: Hmotné rezervy – strategické rezervy státu Mobilizační rezervy – vytvářené v systému hospodářské mobilizace Pohotovostní zásoby a Zásoby pro humanitární pomoc – vytvářené v systému nouzového hospodářství Pořizování SHR probíhá v dvouletém plánovacím cyklu podle „Plánu vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR“ (projednávaný ve VCNP, BRS případně ve vládě) Odpovědnost za pořízení, udržování a financování SHR je jednou ze tří základních klíčových působností SSHR

11 Infrastruktura Stavby určené pro účely hospodářských opatření pro krizové stavy ve vlastnictví státu nebo ve vlastnictví právnických či podnikajících fyzických osob se zřízeným věcným břemenem státu na ně, včetně jejich technického zabezpečení, vnitřními rozvody inženýrských a telekomunikačních sítí, počínaje přípojkou k veřejnému rozvodu těchto sítí, jejich technologické vybavení jakož i pozemní komunikace, dráhy, přístavy a letiště sloužící pro dopravní obsluhu staveb

12 Regulační opatření Slouží ke snížení spotřeby nedostatkových surovin, výrobků a energií nebo usměrnění jejich spotřeby v souladu s krizovými plány v případech, kdy krizová situace nabývá takového rozsahu, že běžné ekonomické nástroje nejsou při zajišťování nezbytných dodávek dostatečně účinné. Mohou být přijata jen v případě, že účinku s nimi spojeného nelze dosáhnout jinak a jen na nezbytně nutnou dobu. regulačních opatření připravená v systému HOPKS vyhlašují: - vláda (nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav) - krajský hejtman a starostové ORP a UO (stav nebezpečí) - guvernér ČNB (stav ohrožení státu, válečný stav) ministerstva jsou povinna připravit v oblasti své působnosti potřebné činnosti

13 Základní dokumenty zpracovávané v systému HOPKS
Plán nezbytných dodávek - zpracovává správní úřad v systému nouzového hospodářství jako součást KP Plán hospodářské mobilizace - zpracovává objednatel mobilizační dodávky v systému hospodářské mobilizace jako součást KP Plán opatření hospodářské mobilizace - zpracovává dodavatel MD jako součást Plánu krizové připravenosti Vazba na systém plánování obrany a na Plán vytváření civilních zdrojů k zajištění bezpečnosti ČR

14 INFORMAČNÍ PODPORA plánovacích a rozhodovacích procesů orgánů krizového řízení v oblasti zajišťování věcných zdrojů pro řešení krizových situací s využitím IS ARGIS


Stáhnout ppt "Systém hospodářských opatření pro krizové stavy"

Podobné prezentace


Reklamy Google