Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dokumentace k zajištění BOZP

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dokumentace k zajištění BOZP"— Transkript prezentace:

1 Dokumentace k zajištění BOZP
Ing. Lucie Václavková, Ph.D.

2 Osnova přednášky Právní úprava Povinnosti zaměstnavatele
Doporučení pro vedení dokumentace Jakou dokumentaci vést Přehled dokumentace

3 1. Právní úprava Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

4 2. Povinnosti zaměstnavatele
Vést dokumentaci podle požadavků právních a ostatních předpisů a dokladovat svoji činnost v oblasti BOZP. Umožnit zaměstnanci nahlížet do evidence, která je o něm vedena v souvislosti s BOZP.

5 3. Doporučení pro vedení dokumentace
Veškerá dokumentace týkající se BOZP v organizaci na jednom místě (písemně + elektronicky). Třídění podle dané problematiky. Vedení provozní dokumentace po celou dobu životnosti zařízení. Originály dokumentů neopouštějí složku  pořizování kopií.

6 4. Jakou dokumentaci vést?
 obsah dokumentace k zajištění BOZP vedené v podniku vyplývá zejména: z oboru podnikání, z vykonávaných pracovních činností, z používaného technického zařízení, zaměstnanec x OSVČ, aj.  nutno vyhodnotit požadavky právních předpisů vztahujících se ke konkrétnímu podnikání (samostatně x poradenská firma)

7 5. Přehled dokumentace dokumentace v oblasti organizace a řízení
dokumentace pro pracovně-právní oblast a pracovní podmínky provozní dokumentace dokumentace z oblasti pracovního prostředí dokumentace bezpečnosti pracovních činnosti dokumentace týkající se nakládání s chemickými látkami dokumentace k zajištění požární ochrany

8 5.1 Dokumentace v oblasti organizace a řízení
Směrnice k zajištění BOZP - řídící dokument (ZP § 103), Podniková politika BOZP a další bezp. předpisy Pracovní a organizační řád  Kolektivní smlouva  Předepsaná oprávnění na vykonávanou činnost Havarijní plány  Záznamy kontrol a mimořádných událostí BOZP (Kniha BOZP) (ZP § 102)  Záznam z prověrek BOZP (ZP § 108)  Zápisy z kontrol, rozhodnutí a stanoviska kontrolních orgánů.

9 5.2 Dokumentace pro pracovně-právní oblast a pracovní podmínky
Pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců  Doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy všech technických zařízení používaných v podniku Záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců (ZP § 103) Záznamy o seznámení (proškolení) zaměstnanců externích firem s bezpečnostními předpisy (ZP §102) Dokumentace o školení zaměstnanců v oblasti BOZP (ZP §103) Dokumentace k prevenci rizik v podniku (ZP § 102) Kategorizace prací (zákon č. 258/2000 Sb., § 37)   Dokumentace o přidělování osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) zaměstnancům (ZP § 102; NV č.495/2001 Sb.; NV č. 21/2003 Sb.)  Dokumentace související s pracovními úrazy a nemocemi z povolání (ZP §105, NV č. 494/2001 Sb.)  Traumatologický plán + dokumentace o vybavení lékárniček (ZP § 102 odst.6) 

10 5.3 Provozní dokumentace Průvodní dokumentace, provozní deníky , záznamy  k používaným technických zařízením (např. výrobní stroje, elektrická zařízení aj.)  Doklady o uvedení zařízení do provozu Revizní knihy, doklady o provádění předepsaných prohlídek, zkoušek a revizí   Doklady o provozu motorových vozidel a motorových vozíků Dokumentace k používanému ručnímu nářadí, strojů a technických zařízení (§ 4 z. č. 309/2006).

11 5.4 Dokumentace z oblasti pracovního prostředí
Doklady o výsledcích měření škodlivin v pracovním prostředí Doklady o rizikových pracovištích Provozní řád, provozní předpisy (ZP §103 ; § 349) Projektová dokumentace staveb Projektová dokumentace výrobních a provozních prostorů

12 5.5 Dokumentace bezpečnosti pracovních činnosti
Technologická dokumentace a pracovní postupy Dokumentace při stavebních pracích

13 5.6 Dokumentace týkající se nakládání s chemickými látkami
Seznamy nebezpečných látek Bezpečnostní listy  +dokumentace vyplývající z právních předpisů

14 5.7 Dokumentace k zajištění požární ochrany
Posouzení požárního nebezpečí Směrnice k zajištění PO Požární řád  Požární poplachová směrnice  Požární evakuační plán Dokumentace zdolávání požáru Řád ohlašovny požáru Dokumentace o školení PO Požární kniha Dokumentace o požární hlídce Dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti Zápisy kontrolních orgánů Zákon č. 133/1985 Sb.


Stáhnout ppt "Dokumentace k zajištění BOZP"

Podobné prezentace


Reklamy Google