Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průzkum výkonu a struktura smluv na zajištění RF Marie Nádvorníková (Vědecká knihovna v Olomouci) Brno, 23. dubna 2002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průzkum výkonu a struktura smluv na zajištění RF Marie Nádvorníková (Vědecká knihovna v Olomouci) Brno, 23. dubna 2002."— Transkript prezentace:

1 Průzkum výkonu a struktura smluv na zajištění RF Marie Nádvorníková (Vědecká knihovna v Olomouci) Brno, 23. dubna 2002

2 Marie Nádvorníková2 Osnova · témata prezentace 1. průzkum výkonu regionálních funkcí 2. struktura uzavíraných smluv

3 Marie Nádvorníková3 Díváme se … · průzkum, zadání: –plnění funkcí –třináct krajských knihoven

4 Marie Nádvorníková4 Průzkum … tabulka x) poskytovatel je knihovna v okresním městě xx) poskytovatel je městská knihovna nebo profes. místní knihovna

5 Marie Nádvorníková5 Průzkum … otázky · 1) jsou v rámci okresů poskytované regionální funkce vyjmenované v oficiálních materiálech ? · 2) jsou v okresech poskytovány další regionální funkce nad rámec oficiálního přehledu ? · 3) na jaké úrovni jsou regionální funkce poskytovány ? –regionální funkce pro všechny knihovny okresu poskytuje knihovna v okresním městě –v rámci okresu je více pověřených knihoven

6 Marie Nádvorníková6 Průzkum … otázka č.1 A. poradenská a konzultační činnost B. porady, semináře C. vzdělávání pracovníků základních knihoven D. tvorba a distribuce výměnných souborů E. pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů F. podpora při zpracování statistik G. servis ICT * Plné pokrytí funkcí mají kraje Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský. * Bez jedné funkce plní v krajích Karlovarském, Libereckém, Moravskoslezském, Pardubickém a Ústeckém. * Knihovny okresů všech 13 krajů plní beze zbytku A + E. * Plné pokrytí není v budování a cirkulaci výměnných souborů (regionální funkce ze zákona) – není vykazováno  okr. Náchod (Královéhradecký kraj)  okr. Plzeň-jih (Plzeňský kraj)

7 Marie Nádvorníková7 Průzkum … otázka č.1a · nákup a zpracování literatury

8 Marie Nádvorníková8 Průzkum … otázka č.1b · nákup a zpracování literatury Poznámky: *) není financováno ze státní dotace V Plzeňském kraji tyto činnosti profesionální knihovny pro místní knihovny svých obvodů neprovádějí.

9 Marie Nádvorníková9 Průzkum … otázka č.2 · budování souborných katalogů Poznámky: *) není financováno ze státní dotace V okresech krajů Jihomoravského, Královéhradeckého a Plzeňského se souborné katalogy nebudují.

10 Marie Nádvorníková10 Průzkum … otázka č.3a · činnosti prováděné prof. knihovnami i mimo okresní město Legenda: [1] metod. a konzult. činnost [2] porady, semináře [3] výměnné soubory [4] nákup lit. za peníze obcí [5] zpracování lit. za peníze obcí [6] aktualizace a revize KF [7] statistika V Jihomoravském, Libereckém a Královéhradeckém kraji plní regionální funkce jen knihovny v okresních městech.

11 Marie Nádvorníková11 Průzkum … otázka č.3b Legenda: [1] metod. a konzult. činnost [2] porady, semináře [3] výměnné soubory [4] nákup lit. za peníze obcí [5] zpracování lit. za peníze obcí [6] aktualizace a revize KF [7] statistika V Jihomoravském, Libereckém a Královéhradeckém kraji plní regionální funkce jen knihovny v okresních městech. · činnosti prováděné prof. knihovnami i mimo okresní město

12 Marie Nádvorníková12 Osnova · témata prezentace 1. průzkum výkonu regionálních funkcí 2. struktura uzavíraných smluv

13 Marie Nádvorníková13 Smlouváme … obecně  smlouvy na dobu neurčitou -bez uvedení konkrétní částky (částka a její rozpis v příloze) -bez uvedení odkladní podmínky pro rok 2002 -zařazení ustanovení o výpovědních lhůtách  roční smlouva – platnost do 31.12.2002  smlouva o smlouvě budoucí – podmínit schválením vládního nařízení a předložením Programu podpory...

14 Marie Nádvorníková14 Smlouváme … předmět  odkaz na knihovní zákon č. 257/2001  výčet regionálních funkcí, které má plnit pověřená knihovna (alternativa: příloha)  počet základních knihoven, kterým budou regionální činnosti poskytovány (odkaz na přílohu s konkrétním výčtem zákl. knihoven)  přesná specifikace role krajské knihovny:  výčet regionálních činností směrem k pověřeným knihovnám –kontrolní funkce  územní vymezení  odkaz na přílohu s výčtem základních knihoven

15 Marie Nádvorníková15 Smlouváme … financování  odkazy na oficiální materiály (usnesení vlády č. 68 ze 16.1.2002, které schválilo Program podpory...)  uvedení konkrétní celkové částky – princip výpočtu  účel dotace – na co (ne)lze prostředky použít  povinnost vést průkaznou evidenci a účetnictví  umožnění kontroly ze strany krajské knihovny  termíny poskytování dotace  termíny vyúčtování  případné sankce při nedodržení smlouvy

16 Marie Nádvorníková16 Smlouváme … povinnosti KK  odkaz na zřizovací listinu  koordinační a konzultační činnost  vzdělávací činnost  statistické sumáře  spolupráce při zavádění nových technologií  sledování efektivního využití dotace a kontrolní činnost

17 Marie Nádvorníková17 Smlouváme … závěrem  změny a doplňky jen písemně  odkazy na předpisy vyšší právní síly (zákon č. 218/2001 Sb. o rozpočtových pravidlech, zákon č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven  časové vymezení smlouvy  odkládací podmínka – vydání nařízení vlády, kterým se stanoví …

18 Marie Nádvorníková18 Smlouváme … přílohy Odkazy na všechny přílohy by měly být ve smlouvě obsaženy:  výčet funkcí pověřených knihoven (pokud není součástí smlouvy)  práva a povinnosti krajské knihovny (pokud nejsou součástí smlouvy)  přehled základních knihoven – příjemců regionálních činností  finanční dotace a její rozpis

19 Marie Nádvorníková19 Závěrem … · složitý proces · společný zájem · hledání optimality kooperace v rámci okresu · otázka kontroly plnění funkcí


Stáhnout ppt "Průzkum výkonu a struktura smluv na zajištění RF Marie Nádvorníková (Vědecká knihovna v Olomouci) Brno, 23. dubna 2002."

Podobné prezentace


Reklamy Google