Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1. Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory (Revize standardu regionálních funkcí) Pardubice 15. – 16. 4. 2003 Jana Nejezchlebová MZK Brno Ladislava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1. Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory (Revize standardu regionálních funkcí) Pardubice 15. – 16. 4. 2003 Jana Nejezchlebová MZK Brno Ladislava."— Transkript prezentace:

1 1. Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory (Revize standardu regionálních funkcí) Pardubice 15. – 16. 4. 2003 Jana Nejezchlebová MZK Brno Ladislava Zemánková NK ČR

2 Hledisko příjemce Kdo je příjemcem? Nač má právo? Co je nabízeno? Míra služby (množství) v časovém úseku? Vymezení obsahu, zaměření služby? Jiné hodnocení?

3 Parametry zaměřeny na poskytovatele Strategický cíl Charakteristika činnosti Poskytovatel služby Okruh příjemců Periodicita Náklady Termíny Úprava dotace ( počet obyvatel, počet knihoven (obcí) a rozloha regionu) Jiná měřítka

4 Jak je standard naplněn? Z výsledků za rok 2002 88,12% ze všech obsluhovaných bylo obslouženo 2,15 konzult., 1,52 MN, celk. 3,7 Z Vašich připomínek nízké x vysoké param. Z hlediska příjemců ???

5 Stávající standard - hledisko poskytovatele, méně příjemce Oddělit? Zprůhlednit? Jinak upravit? Zcela přepracovat?

6 Co vyplynulo z Vašich připomínek a návrhů? Připomínky a návrhy obecného charakteru, ulatněné v tomto návrhu Potvrzení dosavadní podoby nebo „bez komentáře“ Připomínky ke standardu č. 1 Poradenská a konzultační činnost Nazapracované Zapracované

7 Nezapracované obecného charakteru: Znovu zařadit náklady, úvazky, tarifní třídy, jako v původním návrhu (v rukávě mám i to) Parametry jsou vysoké – stanovit jako cílový stav …snahou zajistit „metodikům“ maximální tarifní třídy, návrhy nadsazené (se to týká T 10, v PK i T 9). Stanovit pravidlo, že se tarif. třídy odvozují od tarifní třídy ředitele knihovny …nevěnují pozornost ekonomickému úseku (nezbytné činn. pro plnění RF)

8 Některé formální úpravy „strategický cíl“ přehodnotit standard poradenství a statistika -části plány, analýzy - přiřadit ke statistikám a úvazek rozšířit na 1/2 roku nebo je ponechat u poradenství, ale mírně navýšit úvazek, protože tyto práce jsou na úkor poradenství, metodických návštěv atd. Doporučuji ještě zvážit: Formální úpravu jednotlivých standardů, část, kde se uvádějí finanční prostředky, ať vychází z dané formy účetní osnovy.

9 Zapracované připomínky a návrhy obecného charakteru: Poskytovatel služby –jak krajská, tak pověřená knihovna ve všech 6 standardech sjednocených na krajské úrovni Součet všech úvazků stanovených standardem = 4,2 (resp. 6,2) úvazku, v praxi často nereálné. Respektovat realitu, aby nemohly působit nevěrohodně/kontraproduktivně

10 Zapracované připomínky a návrhy obecného charakteru Specifikaci personálního obsazení krajských a okresních RF včetně doporučených mzdových tarifů (jako přílohu standardů?)

11 Nezapracované připomínky k části Poradenská a konzultační činnost Obnovit kalkulaci nákladů, tarifního zařazení jako v původním návrhu – jen zčásti (v rukávě mám i to) Zpracovat pro 100 obcí, aby se to nemuselo složitě přepočítávat ze základu pro 80 obcí

12 Nezapracované připomínky k části Poradenská a konzultační činnost Přidat v odd. „Charakteristika činnosti“ Sledování aktuálního dění v oboru, poskytování konzultací… V řádku „Charakteristika činnosti“ doplnit…„pomoc při využívání meziknihovních služeb, souborných katalogů a elektronických zdrojů informací“ a další konkrétní návrhy na doplnění

13 Zapracované připomínky k části Poradenská a konzultační činnost Standard je zpracován pro 1 úroveň - v části „Poskytovatel služby“ uvedeny KK i PK Pozměněna část „Charakteristika činnosti“ Návrhy na minimální počet metodických návštěv a konzultací – doporučuji ještě k úvaze Náklady - příloha? Předpoklad pro výkon standardu - příloha ?

14

15 Název služby Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány a rozbory Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory

16 Strategický cíl Podpora zajištění všestranné kvality a rozvoje knihovnických a informačních služeb v knihovnách kraje Podpora zajištění odpovídající kvality knihovnických a informačních služeb v knihovnách kraje

17 Charakteristika činnosti Poskytování odborných konzultací, rad a referencí včetně metodických návštěv, a to ze všech oblastí knihovnické a informační činnosti a oblastí souvisejících s poskytováním služeb a provozováním knihovny i nezbytných podpůrných oblastí. Praktická pomoc při řešení odborných problémů především knihovnám v obcích, zpracovávání projektů a koncepcí a plánů knihovnictví regionu atd.

18 Charakteristika činnosti Jako poznámku pod čarou nebo v závorkách za textem? ( budování knihovních a informačních fondů, statistiky, služby uživatelům, zavádění ICT, zpracování projektů předkládaných do grantových programů a jejich hodnocení, pomoc při zpracování plánů, rozborů, základních norem knihovny, využívání MVS, souborných katalogů a elektronických zdrojů, pomoc v legislativních otázkách, ekonomicko- hospodářských problémech, provozní problematice, stavební problematice atd.)

19 Poskytovatel služby Krajská knihovna Pověřená knihovna Krajská knihovna ( v úrovni pro KK), Pověřená knihovna ( v úrovni pro PK/okresní)

20 Okruh příjemců Veřejné knihovny kraje**, provozovatelé a zřizovatelé knihoven ** evidované u MK ČR jako veřejné, ve smyslu § 5 z.č. 257/2001 Sb. (uvedeno v Poznámkách) Profesionální a neprofesionální knihovny kraje, jejich zřizovatelé, KÚ a zastupitelé kraje, NK ČR, MK ČR

21 Periodicita Průběžně Min. 1x ročně metodická návštěva v každé obsluhované knihovně obce Průběžně

22 TermínyTermín Dle plánu i aktuální potřeby Průběžně

23 Personální zajištění 1 úvazek v KK, 1 úvazek na 1 PK (dle parametrů níže) Náklady: Úvazek nebo počet hodin

24 Úprava s ohledem na počet obyvatel, knihoven (obcí) a rozlohu regionu KK pro cca 500 knihoven v kraji,* o každých 100 knihoven více/méně = +/- o 10% zákl. finanč.částky více/méně, nejvýše o 30% PK pro na cca 80 knihoven (smluvních) v obvodu,* o každých 20 knihoven více/méně = +/- o 10 % zákl finanč. částky více/méně, nejvýše o 30%

25 Předpoklad pro výkon standardu (příloha?) Odborné znalosti z oblasti knihovnictví a informací(?), řízení knihoven, standardů, orientace v nových trendech a vývoji knihovnictví v ČR i v zahraničí, organizační a řídící schopnosti. Zcela nové!! Možno i přílohu standardu pro všechny části zvlášť Nesupluje standard pověřené knihovny?? Není vyjádřeno v Nařízení vlády č. 469/2002 Sb.?

26

27 Konečná úprava: Tabulky jednotlivých částí standardu –Bez nákladů –Bez personálního zajištění –Bez předpokladu pro výkon standardu Samostatné přílohy Náklady Personálního zajištění Předpoklad pro výkon standardu Na co má nárok 1 obsluhovaná knihovna


Stáhnout ppt "1. Poradenská a konzultační činnost, plány, rozbory (Revize standardu regionálních funkcí) Pardubice 15. – 16. 4. 2003 Jana Nejezchlebová MZK Brno Ladislava."

Podobné prezentace


Reklamy Google