Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy k 31.12.2002 Ing. Jan Duben Vedoucí projektového týmu březen 2003.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy k 31.12.2002 Ing. Jan Duben Vedoucí projektového týmu březen 2003."— Transkript prezentace:

1 Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy k 31.12.2002 Ing. Jan Duben Vedoucí projektového týmu březen 2003

2 Projekt je aktivitou spojenou s Akčním plánem SIP, který je zastoupen v tomto projektu týmem, jehož jsem vedoucím. Ing. Jan Duben Ředitel Sekce administrativní náb. E. Beneše 4 181 00 Praha 1 tel: +420 2 2400 2678 e-mail: duben.jan@vlada.cz

3 Co je ODok? Projekt slouží k vytvoření a implementaci ucelené soustavy metod a prostředků automatizované podpory oběhu dokumentů se zaměřením na dokumenty ústředních orgánů státní správy a Parlamentu Smyslem je optimalizovat proces výměny elektronických dokumentů ústředních orgánů státní správy a Parlamentu včetně jejich publikování a optimalizovat proces řízení oběhu, publikace a distribuce legislativních i nelegislativních dokumentů v meziresortním kontextu

4 Jak vidíme e-Government z pohledu Úřadu vlády ČR 1.1 Připomínkové řízení Předkladatel 1.2 Schválení návrhu vládou Vláda 1.3 Schválení návrhu parlamentem Parlament Návrh k projednání 1.4 Podpis zákona prezidentem Prezident 1.5 Publikace ve Sbírce zákonů Vláda Nařízení vlády Vyhláška Přijatý návrh Zákon Vládní návrh Legislativní proces

5 Hlavní výstupy projektu Sada pravidel pro náležitosti popisu, vzhledu a struktury dokumentu určeného k oběhu: –Náležitosti dokumentu určeného k publikaci (tisk, publikace na WWW) –Elektronický podpis a další zabezpečení oběhu a publikace dokumentů Sada procesních standardů pro oběh a publikaci dokumentů Sada nástrojů pro tvorbu, oběh a publikaci dokumentů a pro ověření syntaktické správnosti těchto dokumentů Aplikační a publikační prostředí pro implementaci služeb a nástrojů Organizační a finanční opatření, kterými budou zajištěny činnosti související s využitím projektu

6 Podklady legislativního procesu Cílem úlohy je zajistit úplný popis činností prováděných v legislativním procesu a popis právního rámce tohoto procesu Smyslem úlohy je připravit úplný a ucelený podkladový materiál pro vlastní analýzu legislativního procesu

7 Analýza procesů Cílem úlohy je analyzovat a z hlediska oběhu dokumentů formálně popsat –Legislativní proces ČR –Nelegislativní procesy v ústředních orgánech státní správy, jejichž součástí je meziresortní výměna informací Smyslem úlohy je sestavit úplné formální grafy prováděných činností a stavů dokumentů

8 Metadatový model Cílem úlohy je navrhnout metadatové prvky pro popis dokumentů a metodiku pro jejich použití Smyslem úlohy je formalizovat popis dokumentů pro zajištění jejich hladké výměny, snadné publikace a katalogizace

9 Uživatelské nástroje Cílem úlohy je –Vypracovat soubor šablon legislativních dokumentů pro program MS Word –Navrhnout nástroj pro tvorbu a úpravu dokumentů v jazyce XML. –Vytvořit elektronické šablony dokumentů v jazyce XML Smyslem úlohy je zajistit jednotnou strukturu a vzhled legislativních i nelegislativních dokumentů

10 Uživatelská dokumentace Cílem úlohy je vypracovat metodickou příručku pro použití nástrojů navržených v předchozí úloze Smyslem úlohy je zajistit kvalifikované využití nástrojů

11 Popis a konverze dokumentů Cílem úlohy je: –Formálně popsat strukturu, vzhled a obsah legislativních i nelegislativních dokumentů –Navrhnout procedury pro konverzi mezi použitými formáty Smyslem úlohy je zajistit nezávislost datové reprezentace legislativních i nelegislativních dokumentů na proprietárním programovém vybavení

12 Koordinace výměny informací Cílem úlohy je navrhnout a ověřit proces sledování oběhu legislativních i nelegislativních dokumentů, založit a udržovat fond a katalog těchto dokumentů Smyslem úlohy je stanovit pravidla automatizovaného oběhu dokumentů

13 Ověření procesů a nástrojů Cílem úlohy je ověřit koordinační mechanismus oběhu dokumentů a funkčnost navržených nástrojů Smyslem úlohy je zjistit proveditelnost automatizace oběhu dokumentů

14 Bezpečnost Cílem úlohy je navrhnout a ověřit bezpečnostní model a bezpečnostní politiku procesu sledování oběhu dokumentů Smyslem úlohy je zajistit bezpečnost obsahu sledovaných dokumentů před možnými riziky

15 Standardy Cílem úlohy je vytvořit sadu závazných standardů pro automatizovaný oběh dokumentů Smyslem úlohy je stanovit jednotná pravidla pro automatizovaný oběh dokumentů

16 Oběh dokumentů v Parlamentu Cílem úlohy je navrhnout automatizovaný systém sledování oběhu relevantních dokumentů na půdě Parlamentu a systém předávání změnových informací správci ústředního katalogu legislativních dokumentů Smyslem úlohy je zajistit sledování oběhu dokumentů i na půdě zákonodárných sborů

17 Šíření výsledků Cílem úlohy je prezentovat výsledky projektu odborné veřejnosti, navrhnout systém podpory, vzdělávání uživatelů a navrhnout pravidla pro financování a řízení procesů vytvořených projektem Smyslem úlohy je zajistit kvalifikované využití výstupů projektu a napomoci hladkému zavedení výsledků do každodenní praxe

18 Stav věcného plnění – hlavní výstupy Provedena analýza legislativního procesu Navrženy šablony legislativních dokumentů Navržen proces sledování oběhu dokumentů Identifikována pravidla pro řízení oběhu dokumentů Analyzována rizika procesu sledování oběhu dokumentů Navržen systém školení a prezentace

19 Další postup Ověřit navržené procesy, pravidla a jejich vynutitelnost Ověřit modely nástrojů Zajistit financování na další období Zajistit proces organizačně a personálně Zajistit politickou podporu projektu

20 Děkuji za pozornost Dotazy ?


Stáhnout ppt "Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy k 31.12.2002 Ing. Jan Duben Vedoucí projektového týmu březen 2003."

Podobné prezentace


Reklamy Google