Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektový záměr : Zmapování vnitřních procesů na MS ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektový záměr : Zmapování vnitřních procesů na MS ČR"— Transkript prezentace:

1 Projektový záměr : Zmapování vnitřních procesů na MS ČR
MS_P01 Matějovský, Nakládal, Sedláček

2 Zmapování vnitřních procesů MS
Název projektu: Zmapování vnitřních procesů Ministerstva spravedlnosti ČR Zahájení dnem : Zákazník : Ministerstvo spravedlnosti ČR Typ projektu : Analytický Kategorie projektu : Zlatý

3 Cíle projektu Identifikace procesů a sestavení procesního modelu
Optimalizace procesů

4 Cíle Cíl č.1 Název : Identifikace procesů a sestavení procesního modelu Popis : Zmapování a popis jednotlivých procesů na MS, vlastníků těchto procesů a následně sestavení procesního modelu Dosažení cíle : Zadavatelem (MS ČR) akceptovaný procesní model

5 Cíle Cíl č.2 Název : Optimalizace procesů
Popis : Na základě výstupu cíle 1 analyzovat procesní model MS ČR, a optimalizovat procesy (navrhnout možná zlepšení v tomto modelu), aby došlo k zvýšení výkonnosti a efektivity práce na MS ČR Indikátor dosažení cíle : Odsouhlasený nový model procesů. Určení časových metrik u procesů (kde je to možné)

6 Hlavní výstupy projektu
Shromážděné informace o stávajícím stavu MS ČR Struktura zdrojů MS ČR pro určování pravomocí a předávání zodpovědnosti Globální procesní model Identifikace jednotlivých procesů a přiřazení jejich vlastníků

7 Hlavní výstupy projektu 2
Detailní procesní model Návrhy změn jednotlivých procesů a jejich zdůvodnění Návrh optimalizovaného procesního modelu jako celku

8 Hlavní výstupy projektu
Název : Globální procesní model Popis: Ucelený pohled na procesy v organizaci Pouze na globální úrovni Informace získány pohovorem s odpovědnými řídícími pracovníky Indikátor splnění výstupu : Schválený globální procesní model

9 Hlavní výstupy projektu
Název : Identifikace jednotlivých procesů a přiřazení jejich vlastníků Popis : Detailní zjištění všech procesů v organizaci Získání informací z hrubého procesního modelu, doplněné pohovory s pracovníky, kteří se procesu přímo účastní Indikátor splnění : Schválený popis všech procesů a jejich vlastníků

10 Hlavní výstupy projektu
Název : Detailní procesní model Popis : Vychází z výstupů Hrubého procesního modelu a Identifikace jednotlivých procesů Na základě těchto zdrojů je sestaven detailní model procesů organizace Výstup : Schválený detailní procesní model, procesy schváleny i odpovědnými pracovníky, kterých se týkají

11 Hlavní výstupy projektu
Název : Návrh optimalizovaného procesního modelu jako celku Popis : Zanesení jednotlivých optimalizačních opatření do celkového procesního modelu organizace Snaha o přiřazení časových metrik procesům Indikátor splnění : Schválený Návrh procesního modelu

12 Milníky projektu Ukončení pohovorů s vedoucími a příslušnými pracovníky před prací na detailním procesním modelu (Obsahuje i sezení s nimi) Meeting 1 – schválení globálního modelu procesů Meeting 2 – schválení detailních modelu procesů Meeting 3 – schválení návrhů změn procesů

13 Přínosy projektu Detailní poznání procesního modelu organizace
Zefektivnění stávajících procesů Sledování efektivnosti chodu ministerstva

14 Přínosy projektu Název : Detailní poznání procesního modelu organizace
Díky poznání procesů organizace je možné i do budoucna plánovat nové procesy v rámci procesního modelu a zajistit tak vyšší efektivitu práce

15 Přínosy projektu Název : Zefektivnění stávajících procesů
Zrychlení stávajících procesů a jejich zefektivnění, možnost některé zbytečné procesy úplně zrušit či sloučit s jinými procesy

16 Předpoklady projektu Kooperace s vedoucími pracovníky organizace na vytváření procesního modelu Dostatečné časové možnosti pracovníků u příslušných procesů

17 Omezení projektu Čas pracovníků Bezpečnost utajených informací
Pouze interní procesy

18 Rizika projektu Chyby v identifikaci procesů
Zpoždění projektu z důvodu vytížení pracovníků organizace Problémy ve spolupráci s pracovníky Byrokracie ministerstva

19 Časový rámec projektu Plánované zahájení : 23.10.2005
Plánovaný konec : Plánovaná délka : 70 dnů

20 Akceptace projektu Akceptace bude prováděna vždy u příslušného milníku
Meeting 1: Akceptace globálního procesního modelu Meeting 2: Akceptace detailních modelů procesů a jejich formální správnosti Meeting 3: Akceptace návrhů změn v procesním modelu Meeting 4: Ukončení projektu a předání materiálů zadavateli - MS ČR

21 Seznam projektové dokumentace 1
Záznamy o pohovorech s pracovníky v organizaci – strukturované, sešit Excel Globální model procesů – grafické diagramy Záznamy o pohovorech o jednotlivých procesech s příslušnými pracovníky – strukturované, sešit Excel Detailní modely jednotlivých procesů – grafické diagramy

22 Seznam projektové dokumentace 2
Návrhy na jednotlivé změny + odůvodnění změn Záznamy o rozhovoru o změnách s příslušnými pracovníky – strukturované, sešit Excel Optimalizovaný procesní model organizace – grafické diagramy Závěrečná zpráva projektu – dokument MS Word

23 Zdroje Konzultanti (pohovory se zaměstnanci, struktura zdrojů)
Analytici (CASE,UML)

24 Zdroje

25 Náklady projektu Personální náklady 1 925 000 Kč
Administrativní náklady Kč Celkem Kč


Stáhnout ppt "Projektový záměr : Zmapování vnitřních procesů na MS ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google