Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. WORSKHOP „Výměna zkušeností a řešení společných problémů v oblasti dalšího profesního vzdělávání“ 29. 3. 2007 Karlovy Vary TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. WORSKHOP „Výměna zkušeností a řešení společných problémů v oblasti dalšího profesního vzdělávání“ 29. 3. 2007 Karlovy Vary TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN."— Transkript prezentace:

1 3. WORSKHOP „Výměna zkušeností a řešení společných problémů v oblasti dalšího profesního vzdělávání“ 29. 3. 2007 Karlovy Vary TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Program Úvod Úvod Shrnutí předchozích workshopů Shrnutí předchozích workshopů Prezentace výsledků osobních návštěv Prezentace výsledků osobních návštěv Návrhy společných projektů Návrhy společných projektů Forma a rozsah spolupráce Forma a rozsah spolupráce Diskuze + občerstvení Diskuze + občerstvení Závěr Závěr

3 Shrnutí předchozích workshopů – 1. workshop Zástupci 12-ti organizací, Zástupci 12-ti organizací, Seznámení s cíli projektu Seznámení s cíli projektu Zvýšení spolupráce mezi jednotlivými organizacemiZvýšení spolupráce mezi jednotlivými organizacemi Efektivnější poskytování dalšího vzděláváníEfektivnější poskytování dalšího vzdělávání Realizace nových projektů v oblasti dalšího profesního vzděláváníRealizace nových projektů v oblasti dalšího profesního vzdělávání

4 Shrnutí předchozích workshopů – 1. workshop Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji. Průzkum o potřebě vzdělávání v Karlovarském kraji. Diskuze nad problémy v oblasti dalšího vzdělávání. Diskuze nad problémy v oblasti dalšího vzdělávání. Identifikovány nejdůležitější problémy v oblasti dalšího vzdělávání. Identifikovány nejdůležitější problémy v oblasti dalšího vzdělávání.

5 Shrnutí předchozích workshopů – 2. workshop Zúčastnili se zástupci 13-ti organizací, Zúčastnili se zástupci 13-ti organizací, Návrhy společných projektů Návrhy společných projektů Středisko efektivního vzděláváníStředisko efektivního vzdělávání Internetový portálInternetový portál Vytvoření systému odměňování zaměstnavatelů za praxe studentů SŠ, VOŠ, VŠ a rekvalifikantůVytvoření systému odměňování zaměstnavatelů za praxe studentů SŠ, VOŠ, VŠ a rekvalifikantů Trvalá spolupráce škol s podnikatelskými subjekty a veřejným sektoremTrvalá spolupráce škol s podnikatelskými subjekty a veřejným sektorem Propagace učebních oborůPropagace učebních oborů

6 Shrnutí předchozích workshopů – 2. workshop Diskuze k navrhovaným projektům Diskuze k navrhovaným projektům Nastínění spolupráce Nastínění spolupráce  osobní návštěvy  osobní návštěvy

7 Osobní návštěvy Březen 2007 – 9 organizací Březen 2007 – 9 organizací Diskuze nad potenciálními společnými projekty a nad aktuálními problémy v oblasti dalšího vzdělávání, okrajově i v oblasti počátečního vzdělávání Diskuze nad potenciálními společnými projekty a nad aktuálními problémy v oblasti dalšího vzdělávání, okrajově i v oblasti počátečního vzdělávání

8 Osobní návštěvy Shodné názory Shodné názory Nutnost koordinovat určité aktivityNutnost koordinovat určité aktivity Administrativní náročnost projektůAdministrativní náročnost projektů Využívání finančních prostředků z dotačních programůVyužívání finančních prostředků z dotačních programů Spolupráce se zaměstnavateliSpolupráce se zaměstnavateli Konkurence (soukromé subjekty x školy, regionální x mimoregionální organizace)Konkurence (soukromé subjekty x školy, regionální x mimoregionální organizace)

9 Osobní návštěvy Další návrhy projektů: Další návrhy projektů: Posílení dálkového vzděláváníPosílení dálkového vzdělávání Nové technologie do školNové technologie do škol Další individuální projekty podle požadavků konkrétních organizacíDalší individuální projekty podle požadavků konkrétních organizací

10 Návrhy společných projektů Koordinačně informační centrum Koordinačně informační centrum

11 Koordinačně informační centrum Nezisková organizace Nezisková organizace Právní forma (o.p.s., o.s., p.o., nadace apod.) Právní forma (o.p.s., o.s., p.o., nadace apod.) Zapojené subjekty – školy, soukromé subjekty, ÚP, KK, RHK apod. Zapojené subjekty – školy, soukromé subjekty, ÚP, KK, RHK apod. Vztah koordinačně informačního centra k jednotlivým zapojeným subjektům Vztah koordinačně informačního centra k jednotlivým zapojeným subjektům Účast jednotlivých subjektů Účast jednotlivých subjektů ZakladateléZakladatelé Správní radaSprávní rada Dozorčí radaDozorčí rada

12 Koordinačně informační centrum - činnosti Zprostředkování zaměstnání. Zprostředkování zaměstnání. Zprostředkování a koordinace rekvalifikací. Zprostředkování a koordinace rekvalifikací. Zprostředkování a koordinace vzdělávacích kurzů. Zprostředkování a koordinace vzdělávacích kurzů. Personální poradenství. Personální poradenství. Příprava a realizace projektů v oblasti vzdělávání. Příprava a realizace projektů v oblasti vzdělávání. Koordinace a zajištění administrativy projektů v oblasti vzdělávání. Koordinace a zajištění administrativy projektů v oblasti vzdělávání.

13 Koordinačně informační centrum - činnosti Zajišťování internetového portálu. Zajišťování internetového portálu. Vedení přehledu o organizacích zabývajících se vzděláváním v Karlovarském kraji (soukromé subjekty, školy) a o jejich produktech. Vedení přehledu o organizacích zabývajících se vzděláváním v Karlovarském kraji (soukromé subjekty, školy) a o jejich produktech. Propagace těchto organizací a jejich produktů. Propagace těchto organizací a jejich produktů.

14 Koordinačně informační centrum - činnosti Provádění aktuálních průzkumů trhu – potřeb zaměstnavatelů ve spolupráci s dalšími organizacemi. Provádění aktuálních průzkumů trhu – potřeb zaměstnavatelů ve spolupráci s dalšími organizacemi. Vedení přehledu autorizačních osob a autorizačních zkoušek podle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů. Vedení přehledu autorizačních osob a autorizačních zkoušek podle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů.

15 Koordinačně informační centrum - činnosti Spolupráce s ÚP, KK, RHK apod. Spolupráce s ÚP, KK, RHK apod. Spolupráce s jinými projekty realizovanými v oblasti vzdělávání. Spolupráce s jinými projekty realizovanými v oblasti vzdělávání. Zajišťování vzdělávání pracovníků zúčastněných organizací – nové technologie, nové trendy, měkké dovednosti apod. – dle aktuálních potřeb. Zajišťování vzdělávání pracovníků zúčastněných organizací – nové technologie, nové trendy, měkké dovednosti apod. – dle aktuálních potřeb.

16 Koordinačně informační centrum – možnosti spolupráce Založit sdružení Založit sdružení Vytvořit konsorcium pro jednotlivé projekty Vytvořit konsorcium pro jednotlivé projekty Vytvoření sítě na základě dotačních titulů Vytvoření sítě na základě dotačních titulů Příprava projektůPříprava projektů Možnost, aby žadatelem bylo koordinačně informační centrumMožnost, aby žadatelem bylo koordinačně informační centrum Financování centra do získání finančních prostředků z projektůFinancování centra do získání finančních prostředků z projektů ZaměstnanciZaměstnanci

17 Internetový portál Informace o organizacích zabývajících se dalším vzděláváním v Karlovarském kraji a o jejich produktech. Informace o organizacích zabývajících se dalším vzděláváním v Karlovarském kraji a o jejich produktech. Propagace těchto organizací a jejich produktů. Propagace těchto organizací a jejich produktů. Aktuální analýzy výzkumu potřeb pracovních sil v Karlovarském kraji a dalších relevantních analýz. Aktuální analýzy výzkumu potřeb pracovních sil v Karlovarském kraji a dalších relevantních analýz.

18 Internetový portál Využití a spolupráce se stávajícími fungujícími portály. Využití a spolupráce se stávajícími fungujícími portály. Zapojit zaměstnavatele, aby zadávali své potřeby nových zaměstnanců (aktuální i budoucí potřeby). Zapojit zaměstnavatele, aby zadávali své potřeby nových zaměstnanců (aktuální i budoucí potřeby). Propagace a realizace dalších projektů. Propagace a realizace dalších projektů. Vyhodnocování aktivit vedoucích ke zprostředkování zaměstnání (nejúspěšnější zaměstnavatelé apod.) Vyhodnocování aktivit vedoucích ke zprostředkování zaměstnání (nejúspěšnější zaměstnavatelé apod.)

19 Internetový portál - vytvoření Nyní: Nyní: Financování ?Financování ? Správa ?Správa ? Výhoda při tvorbě a podávání projektůVýhoda při tvorbě a podávání projektů Na základě projektu: Na základě projektu: Financování z projektů.Financování z projektů. Správa z projektů.Správa z projektů. Realizace kdy, na základě jaké výzvy ?Realizace kdy, na základě jaké výzvy ?

20 Konkrétní projekty s finanční podporou EU Projekty realizované v rámci koordinačně informačního centra. Projekty realizované v rámci koordinačně informačního centra. Projekty realizované samostatně více subjekty. Projekty realizované samostatně více subjekty.

21 Konkrétní projekty s finanční podporou EU Vytvoření systému odměňování zaměstnavatelů za praxe studentů SŠ, VOŠ, VŠ a rekvalifikantů. Vytvoření systému odměňování zaměstnavatelů za praxe studentů SŠ, VOŠ, VŠ a rekvalifikantů. Trvalá spolupráce škol s podnikatelskými subjekty a veřejným sektorem. Trvalá spolupráce škol s podnikatelskými subjekty a veřejným sektorem. Propagace vhodných oborů. Propagace vhodných oborů. Posílení dálkového vzdělávání. Posílení dálkového vzdělávání. Nové technologie do škol. Nové technologie do škol.

22 Konkrétní projekty s finanční podporou EU Projekty zaměřené na odstartování určitých aktivit. Projekty zaměřené na odstartování určitých aktivit. Projekty převážně realizované za finanční podpory EU. Projekty převážně realizované za finanční podpory EU.

23 Forma a rozsah spolupráce Koordinačně informační centrum. Koordinačně informační centrum. Internetový portál. Internetový portál. Konkrétní projekty za finanční podpory EU. Konkrétní projekty za finanční podpory EU.

24 Návrh současného konkrétního projektu Týden celoživotního vzdělávání pro dospělé Týden celoživotního vzdělávání pro dospělé Týdenní prezentace jednotlivých vzdělávacích a poradenských subjektů.Týdenní prezentace jednotlivých vzdělávacích a poradenských subjektů. Návrh prezentace alespoň tři subjekty denně, kolečko po Karlovarském kraji.Návrh prezentace alespoň tři subjekty denně, kolečko po Karlovarském kraji. S prezentací pomůže Karlovarský kraj.S prezentací pomůže Karlovarský kraj. Od příštího roku pořádání s možností dotace.Od příštího roku pořádání s možností dotace.

25 Diskuze

26 Děkujeme za pozornost AB – AKCIMA, s.r.o. Havlíčkova 1803/2 Cheb www.ab-akcima.com Webové stránky projektu www.ab-akcima.com/instituce Ing. Petr Stejskal – manažer projektu (353 398 222) Ing. Olga Písecká – jednatelka společnosti (354 424 470) Miroslava Gottfriedová – asistentka manažera TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY


Stáhnout ppt "3. WORSKHOP „Výměna zkušeností a řešení společných problémů v oblasti dalšího profesního vzdělávání“ 29. 3. 2007 Karlovy Vary TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN."

Podobné prezentace


Reklamy Google