Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kariérové poradenství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kariérové poradenství"— Transkript prezentace:

1 Kariérové poradenství

2

3 Činnost výchovného poradce
Vzhledem k současným úkolům výchovného poradenství je činnost výchovného poradce zaměřena do dvou základních oblastí: poradenské činnosti metodické a informační činnosti (vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních)

4 Poradenské činnosti výchovného poradce
kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, příprava návrhů na další péči o tyto žáky zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami příprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření (včetně zvláštního režimu přijímacích zkoušek a maturit) u těchto žáků poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním potřebám

5 Metodické a informační činnosti výchovného poradce
zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence metodická pomoc a předávání odborných informací pedagogickým pracovníkům školy v oblasti kariérového poradenství metodická pomoc a předávání odborných informací pedagogickým pracovníkům školy v oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami poskytování informací o činnosti poradenských pracovníků školy, o specializovaných školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení a jejich zajišťování v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření

6 Snížení míry přímé vyučovací činnosti
Učitelům - výchovným poradcům se snižuje míra přímé vyučovací činnosti: v základní škole a střední škole s počtem žáků do 150 o 1 hodinu týdně do 250 o 2 hodiny týdně do 550 o 3 hodiny týdně do 800 o 4 hodiny týdně nad 800 o 5 hodin týdně, b) ve speciálních školách při počtu tříd do 7 o 1 hodinu týdně do 12 o 2 hodiny týdně nad 12 o 3 hodiny týdně. (Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků)

7

8 Potřebnost oddělení funkce výchovného a kariérového poradce
Z výše uvedeného souhrnu je patrno, že výchovný poradce na školách má ve své kompetenci širokou škálu činností. V současné době navíc dochází k neustálému rozšiřování obsahu některých činností, například k nárůstu výskytu sociálně patologických jevů ve školách, růstu počtu žáků vyrůstajících v neúplných rodinách či v nevhodném sociokulturním prostředí. Z tohoto důvodu předkládáme iniciativu vyčlenit z této velmi obsáhlé pracovní náplně jako samostatnou činnost kariérové poradenství, které tvoří důležitou a rozsáhlou součást práce výchovného poradce.

9 Kariérový poradce Činnost kariérového poradce by
byla zaměřena na poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků, tj. zejména: koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací dráhy žáka základní skupinová šetření k volbě povolání, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem)

10 Kariérový poradce poradenství zákonným zástupcům, rodičům i žákům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum a středisko výchovné péče) při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích pro volbu povolání na úřadech práce a poskytování informací žákům a rodičům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek

11 Pozitiva zavedení funkce kariérového poradce
Zavedení samostatné funkce kariérového poradce na školách by přineslo následující pozitiva pro práci výchovného poradce: více času na metodické vedení pedagogických pracovníků školy a předávání odborných informací v oblasti integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky atd. více prostoru pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami zvýšení časového prostoru pro práci v ostatních poradenských, metodických a informačních činnostech

12 Pozitiva zavedení funkce kariérového poradce
Zavedení samostatné funkce kariérového poradce na školách by přineslo následující pozitiva pro oblast kariérového poradenství: poskytování kvalitnějších služeb kariérového poradenství vedoucí k efektivnějšímu rozhodování žáků o volbě povolání, a tím zvýšení možnosti jejich uplatnění na trhu práce větší časové možnosti kariérového poradce na získávání informací z oblasti kariérového poradenství a spolupráci s úřady práce a zaměstnavateli

13 Děkuji za pozornost Mgr. Karel Peška
vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajský úřad Pardubického kraje Komenského náměstí 125 Pardubice


Stáhnout ppt "Kariérové poradenství"

Podobné prezentace


Reklamy Google