Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volitelný předmět 1287 Moderní ošetřovatelství. Moderní ošetřovatelství Právní předpisy upravující činnosti zdravotnických a pedagogických pracovníků.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volitelný předmět 1287 Moderní ošetřovatelství. Moderní ošetřovatelství Právní předpisy upravující činnosti zdravotnických a pedagogických pracovníků."— Transkript prezentace:

1 Volitelný předmět 1287 Moderní ošetřovatelství

2 Moderní ošetřovatelství Právní předpisy upravující činnosti zdravotnických a pedagogických pracovníků

3 Školské právní předpisy Část I. – regionální školství  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (školský zákon) - účinnost: 1.1.2005

4  Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání - účinnost: 1. 1. 2005 53 Zdravotnictví – 53-41-M/007 Zdravotnický asistent

5  Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání - účinnost: 10. 1. 2005

6  Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku - účinnost: 11. 1. 2005

7 Část II. - Pedagogičtí pracovníci  Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - účinnost: 1. 1. 2005

8  Nařízení vlády č. 75/ 2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko- psychologické činnosti pedagogických pracovníků - účinnost: 21. 2. 2005

9  Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků - účinnost: 1. 9. 2005

10  Vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra - účinnost. 1. 3. 2006

11 Část III. – Vysoké školství  Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně dalších zákonů (zákon o vysokých školách) - účinnost: 1. 7. 1998

12 Předpisy upravující zdravotní péči  Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu - účinnost: 1. 7. 1966

13  Zákon 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) - účinnost: 1. 4. 2004

14  Vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání - účinnost: 1. 2. 2005

15  321/ 2004 Sb., sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci udělovaných na území členských států Evropské unie, seznam institucí a orgánů, které je vydávají - účinnost: 12. 8. 2005

16  391/2004 Sb.,sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci všeobecných sester a porodních asistentek udělovaných na území členských států Evropské unie - účinnost: 1. 10. 2005

17  Vyhláška č. 394/2004 Sb., kterou se upravují podrobnosti o konání atestační zkoušky, zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů, aprobační zkoušky a zkušební řád pro tyto zkoušky - účinnost: 1. 7. 2004

18  Vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků - účinnost: 20. 7. 2004

19  Vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků - účinnost: 20. 7. 2004

20  Nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí - účinnost: 11. 8. 2004

21  Nařízení vlády č. 533/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů - účinnost: 1. 1. 2006

22 Každý zákon:  Předpis číslo: 96/2004 Sb.  Název: Zákon o podmínkách …………….  Působnost: ČNR  Rozesláno: 3. 3. 2004  Ze dne: 4. 2. 2004  Účinnost: 1. 4. 2004  Zrušen: ---------  Zrušen od: ----------  Novely: 125/2005 Sb. Účinnost: 1. 4. 2005  Související (podřízené) předpisy: nařízení vlády, vyhlášky, sdělení Ministerstva zdravotnictví…  Novelizuje předpis: 368/1992 Sb., atd.  Ruší v předpise: ----------- (články, body..)  Zrušuje celý předpis: -----------

23 Seznam použitých zdrojů:  ÚZ, zdravotní pojištění, zdravotní péče. Sagit, 2006  ÚZ, školství. Sagit, 2006  http://www.sbcr.cz/


Stáhnout ppt "Volitelný předmět 1287 Moderní ošetřovatelství. Moderní ošetřovatelství Právní předpisy upravující činnosti zdravotnických a pedagogických pracovníků."

Podobné prezentace


Reklamy Google